Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af Actiq® (”fentanyl slikkepind”)

Beskrivelse

Fentanyl er et syntetisk opioid med samme virkning som morfin. Actiq® består af Fentanyl i en tablet med bærsmag påsat en pind. Tabletten gnides mod kindens inderside med efterfølgende absorbtion af stoffet over mund-slimhinden. Den maksimale virkning indtræder 20-40 minutter efter påbegyndt sugning.

Indikation

Børn med vægt på mellem 26-40 kg og alder: 3-12 år som skal gennemgå en kortvarig smertevoldende procedure, (< 15 min)

F.eks: injektion af lokalanæstesi, suturering, fraktur–reponering/-fiksering.

Kontraindikation

  1. 1. påvirket almen tilstand

  2. 2. kranietraume

  3. 3. cyanotisk hjertesygdom

Dosering

26-40 kg: 400 mikrogram

Anvendelse

Kan anvendes hos ikke-fastende børn.

Placer tabletten, v.h.a. plastikpinden, i munden mellem kinden og gummerne. Plastikpinden bevæges mod mundslimhinden i konstante bevægelser. Der må ikke bides eller tygges på tabletten da det giver mindre effekt. Actiq® skal anvendes over en periode på 15 minutter hvorefter den er forbrugt. Hvis der optræder tegn på overdreven opioidvirkning, før Actiq® er helt forbrugt, skal den omgående fjernes.

Den smertevoldende procedure påbegyndes 20-40 minutter efter påbegyndt sugning, og indledes, om muligt, altid med injektion af lokalanæstesi.

For at mindske risikoen for respirationspåvirkning skal barnet altid overvåges af sygeplejepersonale.

Overvågningen omfatter almindelig klinisk observation, specielt bevidsthedsniveau, og perifer iltmætning v.h.a. pulsoksymeter.

Hvis iltmætning falder til < 95 % gives nasal ilttilskud 2 liter/minut.

Bivirkninger

Alle forekommende opioid-bivirkninger kan ses.

Hyppigst forekommende er kvalme og opkastning, som ses hos 25 %.

Øvrige: sedation, eufori, hudkløe.

Den alvorligste bivirkning er respirationsdepression stigende til respirationsstop.

Behandling af bivirkning

Fjernelse at Actiq® fra munden, hvis den stadig ligger i munden. Sikre frie luftveje samt om nødvendigt assisteret ventilation. Der skal sørges for intravenøs adgang og gives inj. Naloxon 0,01 mg/kg i.v.

Hjemsendelse

Barnet kan hjemsendes 1½ time efter påbegyndt sugning forudsat der er tydeligt aftagende opioidvirkning.