Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

K-tråde med gevind

 

Formål

Korrekt anvendelse af K-tråde med gevind.

 

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

Generelt

Flertallet af knoglefiksationer med K-tråde bør foregå med K-tråde uden gevind. I specielle tilfælde kan K-tråde med gevind være mere anvendelig.

 

Beskrivelse af materialet

K-trådene har tre komponenter. En skarp spids, et gevindstykke af varierende længde og et tykkere skaft, som giver K-tråden en afslutning, som et modificeret skruehoved.

K-trådene findes i tre tykkelser, 1,2, 1,6 og 2,2 mm.
1,2 mm findes med gevindlængder på 7-
21 mm.
1,6 mm findes med gevindlængde på 11-
45 mm.
2,2 mm findes med gevindlængder på 20-
55 mm.
Tykkelserne 1,6 og
2,2 mm kan ved porøse knogler suppleres med spændeskiver. Alle K-tråde og spændeskiver findes i samme pakning.

 

Kirurgisk teknik

Når man har valgt anvendelse af K-tråde med gevind og tykkelse af K-tråd, afhængig af fragmentet og knoglens størrelse, måler man via gennemlysning den ønskede gevindlængde og vælger K-tråd. K-tråden monteres direkte på boremaskine og bores igennem det ene knoglefragmen. Om nødvendigt reponeres knoglestykket ved hjælp af K-tråden og med direkte kompression over frakturen indføres K-tråden fuldt. K-tråden afbides 2-4 mm udenfor knoglen. Ved porøs knogle kan man med fordel anvende en spændeskive, dog kun ved K-tråddiameter på 1,6 og 2,2 mm.

I operationsbeskrivelsen skal tykkelsen på den anvendte K-tråd angives mhp. at vælge det rigtige værktøj til fjernelse (se nedenfor).

 

Indikation

Kan anvendes ved behandling af fraktur på fingre, herunder fragmina ved drop-fingre, metakarper, håndledsnære frakturer inklusiv Collesfraktur, albuefraktur hos voksne, hvor man ønsker fiksation af mindre fragmina. Kan også anvendes ved behandling af frakturer på tæer, metatarser samt malleolfrakturer hos ældre, hvor man ikke finder en større frilægning ønskelig, samt i øvrigt hvor man finder, at mindre knoglefragmina på ben og fødder kan fikseres med en K-tråd med gevind.

NB: K-tråde med gevind anvendes, hvis det skønnes, at et behandlingsresultat bliver bedre end ved anvendelse af glatte K-tråde. K-tråde med gevind bør ikke erstatte andre osteosyntesemetoder (miniskruer - kanylerede skruer), hvis disse giver et bedre behandlingsresultat.

 

Efterbehandling

K-trådene fjernes med speciel ekstraktor, som findes i to størrelser, afhængig af K-trådens tykkelse. K-tråden holdes fast med ekstraktoren ved at dreje håndtaget på ekstraktoren mod uret, hvorved K-tråden fikseres. Når ekstraktoren har fat i K-tråden, vil K-tråden skrues ud.