Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumer – Hyphaema

Definition af begreber

Blødning i forreste kammer (Gr.: hypo + haima (blod) der pga. tyngdekraften samler sig nedadtil.

Beskrivelse

Epidemiologi

17/100.000, ca. 80 % mænd.

Aldersgruppe: 0ftest 10-20 år.

Traumemekanisme

Stumpt traume med eks. badmintonbold, fodbold, softgunkugle, knytnæveslag oftest direkte mod øjet. Kompression af forreste kammer medfører oftest overrivning af blodkar i corpus ciliare, sjældnere blødning fra trabekelværket.

Vigtigt at beskrive traumesituationen med hvad, hvem, hvordan, hvorfor, hvor af hensyn til vurdering af sværhedsgraden og vurdering af evt. associerede alvorlige øjenlæsioner samt af forsikringsmæssige grunde.

Skadesteder: Iris sphincter – ruptur, Iris base – iridodialyse, Anteriore corpus ciliare – vinkelrecession, Mellem corpus ciliare til scleral sporen – cyclodialysis, Trabekelværket – rifter, Zonulatrådene – linseluksation, Retina til ora serata – nethindeløsning og dialyse. Derudover corpushæmorrhagi, penetrationer, orbitafraktur.

Anamnesen beskrives grundigt. Husk beskrivelse af evt. forudgående amblyopi, andre øjensygdomme som glaucom inkl. familieanamnese.

Alment: Brug af antikoagulantia, trombocythæmmere inkl. brug af NSAID, bloddyskrasier. Ved patienter af afrikansk/mellemøstlig afstamning overvej seglcelle anæmi.

Objektivt

  • • Visus

  • • Pupilundersøgelse

  • • Eksterna, stilling, lejring, motilitet

  • • Synsfelt

  • • Spaltelampe: subconjunktival blødning (perforation?), Corneal abrasio, erytrocytter i forreste kammer, hyphaema (mål højden eks. 1/3 af CA), irisdialyse, linseluksation, traumatisk katarakt

  • • Trykmåling

  • • Oftalmoskopi: Corpusblødning, Berlins ødem, retinale huller/rifter, ora-dialyse, amotio

  • • Ultralydsscanning hvis retina ikke kan vurderes

Ved kontrol efter 1 uge foretages ligeledes 3-spejlsundersøgelse inkl. vurdering af kammervinklen. Ved mistanke om retinale huller/rifter amotio foretages 3-spejlsundersøgelse inden behandling af dette. Ellers foretages 3-spejlsundersøgelse først efter en uge for at undgå at inducere sekundær hæmorrhagi. Risikoen for sekundær hæmorrhagi er størst indenfor den første uge efter traumet og er hos skandinaverne omkring 5-10 %. Ved sekundær hæmorrhagi, der ofte er større end den primære, er der ofte behandlingskrævende trykstigning. Incidensen af glaukom sekundært til traumet som følge af skade på trabekelværket (pga. vinkelrecession) eller fibrose af trabekelværket eller perifer anterior synerki er op til 20 %. Vinkelrecession ses i opgørelser i 20-94 % af øjne med traumatisk hyphaema. Ved involvering af mere end 180° øges risikoen.

Behandling

Roligt regime i en uge evt. længere afhængig af sværhedsgraden.

Tablet Cyklokapron 25 mg/kg legemsvægt 3 x dagligt i 6 dage max 4½ g dagligt.

Gives ikke ved microhyphaema eller ved corpusblødning

Kontraindiceret ved aktiv trombotisk sygdom og hæmophili. Blødning i øvre urinveje.

Forsigtighed ved tidligere tromboembolisk sygdom samt familiære dispositioner hertil.

Bør ikke anvendes ved graviditet eller amning.

Cyklokapron udskilles hovedsaligt gennem nyrerne. Ved nedsat nyrefunktion forsigtighed.

Øjendr. Maxidex 1 mg/ml x 4; Ved abrasio øjendr. Spersadex comp x 4 eller Øjensalve Kloramfenikol x 4 i 5 dage ud over øjendr. Maxidex.

Øjendr. Skopolamin 0,2 % x 2 dagligt i 5 dage (informer om at effekten kan holde 1-2 uger efter seponering). Ved pupildilatation immobiliseres det blødende sted i iris samt giver komfort pga. reaktionen i forreste kammer.

Ved smerter benyttes paracetamol og ikke NSAID/ASA-holdige præparater.

Trykstigning pga. tilstopning af kammervinklen.
Ved tryk >
30 mm Hg er første valg Beta-blokker, ved fortsat forhøjet tryk tillægges alfa-agonist, evt. lokal acetazolamid, evt. systemisk acetazolamid, evt. systemisk mannitol. Ved trykforhøjelse > 35 mm Hg i 7 dage eller > 50 mm Hg i 5 dage overvejes kirurgisk evacuering af koagelmasse.

Kirurgi overvejes ligeledes ved risiko for corneal bloodstaining (eks. 4 dage efter total hyphaema eller > ½ - total hyphaema med IOP > eller lig med 25 mm Hg i 6 dage eller derover).

Kirurgi overvejes ligeledes ved risiko for perifer anterior synerki (fx > 50 % hyphaema i 8 dage eller derover).

Det overordnede formål med behandlingen er at mindske risikoen for reblødning samt sikre at der ikke kommer uacceptabel trykstigning. Hvis retina ikke kan vurderes oftalmoskopisk, eller der er behandlingskrævende trykstigning, ses patienten dagen efter. Hvis det derefter vurderes forsvarligt, kan patienten afsluttes til kontrol efter en uge hos praktiserende øjenlæge.

Information til patienten

Forklare årsagen til symptomerne samt vigtigheden af overholdelse af roligt regime i en uge. Ingen sport eller hårdt fysisk arbejde. Dernæst kort forklare de forskellige medikaminas virkninger og evt. bivirkninger.

Det kan være svært at vurdere skadens omfang i det akutte forløb og man bør vente med angivelse af prognosen indtil, skadens omfang fuldt kan vurderes.

Der gives amotiovarsel samt varsel på symptomer for reblødning og symptomer på trykstigning.

Der opfordres til at anmelde skaden til ulykkesforsikringen eller til arbejdsgiveren.

Hvis patienten afsluttes til egen øjenlæge, skal der informeres om, at der bør foretages 3-spejlsundersøgelse hos egen øjenlæge.

Registrering

 

DH210

Hyphaema

DS051C

Hyphaema traumaticum

DH405

Glaucoma secundarium efter anden øjensygdom

DH403

Glaucoma traumaticum

 

Referencer

European Galucoma Society, Guidelines afsnit 2.3.1.1.4 og 2.3.1.2 https://bjo.bmj.com/content/101/5/73

Walton et al: Management of traumatic hyphaema, major review. Survey of ophthalmology july-august 2002. https://www.ophed.net/system/files/2012/07/traumatic-hyphema-survey-ophth-3403-3403.pdf