Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditas prolongata


 

Definition
Graviditet, der strækker sig til dag 294 (uge 42+0 eller senere).

 

Formål
At undgå at graviditeten strækker sig ud over 294 dage.

Hyppighed
6 % (data fra DK 2006-2009).

 

Disponerende faktorer

P

Førstegangsfødende

P

Overvægt

P

Tidligere graviditas prolongata

P

Genetisk disposition

P

Forkert terminsberegning


Baggrund

I graviditeter, der har passeret termin, er der øget risiko for:

P

Perinatale komplikationer som placentainsufficiens, mekoniumafgang, mekoniumaspiration, skulderdystoci, fetal distress og nedsat Apgar. Evidensstyrke B.

P

Perinatal død. Især risiko for intrauterin fosterdød. Størst risiko for ældre gravide (alder >= 40 år) og overvægt (BMI >= 35). Evidensstyrke B.

P

Maternelle komplikationer: Dystoci, obstetriske traumer, sectio og post partum blødning.


Planlagt igangsættelse efter uge 41 + 0 frem for uge 42 + 0 giver en marginal gevinst med hen hensyn til perinatal mortalitet.
Alt i alt er risiko for intrauterin fosterdød lille ved gestatonsalder mellem uge 41 + 0 og 42 + 0 (1:500) og formentlig mindre ved normale fund ved ultralyd og CTG.
Igangsættelse efter uge 40 øger ikke risiko for fødselskomplikationer, men igangsættelse giver oftest længerevarende fødselsforløb.

En norsk undersøgelse af 508 kvinder, der ved lodtrækning i uge 41 + 0 blev sat til igangsætning eller afventning af spontane veer, blev efterfølgende spurgt om de ønskede samme håndtering i næste graviditet. 74 % af de igangsatte ville vælge en gentagelse, mens 38 % i den konservativt behandlede gruppe ville vælge samme afventende holdning næste gang.

Håndtering

P

Graviditet:
Det anbefales, at alle gravide har født inden gestationsalder 42 + 0.

Kvinder med alder >= 40 år, kvinder med BMI >= 35 og kvinder med diætbehandlet gestationel diabetes tilbydes igangsættelse senest uge 41 + 0/41 + 1.
Alle andre kvinder med ukompliceret graviditet tilbydes igangsættelse med start mellem uge 41 + 3 og senest uge 41 + 5.

P

Jordemoderkontroller:
Jordemoderen informerer kvinden om mulighed for partus provocatus.
Kvinder med alder >= 40 år og kvinder med BMI >= 35 går til jordemoderkontrol i uge 37 eller 39. Kontakter ODA efter uge 40 + 0.
Alle andre kvinder går til jordemoderkontrol i uge 40 + 4, 40 + 5, 40 + 6, 41 + 0, 41 + 1 eller 41 + 2. Der gøres hindeløsning, hvis kvinden ønsker det, og forholdene er til det.

P

Kontrol i ODA:
Kvinder med alder >= 40 år, kvinder med BMI >= 35 kontakter ODA efter uge 40 + 0. Ses senest uge 41 + 0 med henblik på kontrol og påbegynder partus provocatus senest uge 41 + 1.

Kvinder med diæthandlet gestationel diabetes er i forvejen i kontrolforløb i Obstetrisk ambulatorium. Graviditas prolongatakontrol aftales derfor fra Obstetrisk ambulatorium.
Andre kvinder kontakter Obstetrisk Dagafsnit efter uge 41 + 0 og ses senest uge 41 + 5 med henblik på kontrol og partus provocatus.

Kontrol og partus provocatus:
Som minimum klinisk fosterskøn, CTG og ultralydsscanning mhp. fosterstilling og fostervandsmængde.

Fostermål på indikation.

Igangsættelse påbegyndes så vidt muligt samme dag, hvis kvinden ønsker dette.

Tidligere sectio

Ved planlagt vaginal fødsel gøres hindesprængning. Alternativt oplægges ballon samme dag. Aftales med Fødegangen.
Har kvinden tidligere sectio, og er intervallet mellem fødsel og sectio under 18 måneder, overvejes sectio på grund af øget risiko for ruptur. Vaginal fødsel er ikke udelukket. Evidensstyrke D.
Se særskilt instruks:
Vaginal fødsel efter tidligere sectio og Partus provocatus
 

P

Fødsel:

 

1

Partus provocatus: Se særskilt instruks.

2

Overvågning af fosterhjertelyd:

 

-

 

-

 

 


-

Spontane veer mellem uge 41 + 0 og 41 + 6: Auskultation. Se instruks: Normal fødsel.

Graviditas prolongata uge 42 + 0 uden komplikationer, spontane veer og kvinden i aktiv fødsel: Fosterhjertelyden overvåges med CTG i minimum 30 minutter. Er CTG normal, kan den frakobles, og hjertelyden kan overvåges ved auskultation. Se instruks: Normal fødsel.
Aktiv fødsel efter induktion med Minprostin: Der skal køres CTG kontinuerligt eller diskontinuerligt. Diskontinuerligt betyder, at CTG kan frakobles i op til 2 timer, hvis den har været normal i en 20 minutters periode umiddelbart forud.
Er der Syntocinon-drop, skal der køres kontinuerlig CTG, hvad enten Syntocinon er igangsættelsesmetode eller anvendes som vestimulation.

3

Vand som smertelindring/fødsel i vand:
Graviditas prolongata med normale fund ved ultralyd, CTG og spontane veer:
Der må bruges vand som smertelindring, og kvinden kan føde i vand.

 

Kvinden ønsker ikke partus provocatus

P

CTG 2 gang ugentligt

P

Ultralydsskanning med bestemmelse af fostermål 1 gang ugentlig og fostervandsmængde og flow 2 gange ugentlig.

P

Blodtryk, vægt og urinstix 1 gang ugentligt.


Kodning

P

Graviditas prolongata 048.9. Barn: P08.2.

P

Partus provocatus mellem uge 41 + 0 og 41 + 6 med henblik på at kvinden føder inden uge 42 + 0: O49.9: Svangerskabslængde som hovedindikation for igangsættelse.
______________________________________________________________________

Kilder:
Godkendt i OBIRENO September 2011.

Sandbjerg guidelines 2011.

Hannah et al. Induction of labors compared with serial antanatalmonitoring in postterm pregnancy. A randomized controlled trial. N. Eng.J. Med. 1992, 326: 1587-92.

Cochrane Review: Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. 2009.

Oktober 2015