Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Reservelægevikar (stud.med.) på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring

 

Formål

Sikre at reservelægevikarer varetager arbejdsopgaver, som svarer til deres erfaring og kompetencer, således at:

 • ADVARSEL: ingen patienter sendes hjem, uden at reservelægevikaren har sikret sig, at dette kan lade sig gøre fagligt forsvarligt.

 • ADVARSEL: reservelægevikaren ikke konfererer fagligt med praktiserende speciallæger.

 • ADVARSEL: kommunikationen mellem reservelægevikaren og supervisor/bagvagt foregår i tvivlstilfælde.

 • ADVARSEL: reservelægevikaren ikke kommer i klemme, ved at forsøge at vurdere noget, som ligger over dennes erfaring/kompetenceniveau.

 • ADVARSEL: reservelægevikaren altid har opbakning fra supervisor, bagvagt eller ledende overlæge.

 

Definition af begreber

Reservelægevikar: stud.med. efter 8. semester.

 

Beskrivelse

Lægestuderende arbejder som reservelægevikarer overalt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring. De har samme funktioner som reservelæger. Reservelægevikaren (stud.med.) har en særstilling, idet vedkommende ikke selvstændigt kan foretage sig alle de opgaver, som reservelægevikarer normalt kan.

Efterfølgende findes en negativliste over de ting, som reservelægevikaren ikke selvstændigt må påtage sig.

 

 • • Reservelægevikaren må ikke

 • ADVARSEL: skrive recepter

 • ADVARSEL: skrive attester, herunder politiattester, eller foretage andre retslægelige undersøgelser

 • ADVARSEL: udtage blodprøver til alkoholbestemmelse

 • ADVARSEL: konferere fagligt med praktiserende læger, der kontakter afdelingen

 • ADVARSEL: primært tilse patienter, der kommer ind til traumestuen som gule eller røde alarmer

 • ADVARSEL: henvise patienter til andre afdelinger uden konference med supervisor/bagvagt

 • ADVARSEL: selvstændigt vurdere patienter med læsioner i rygsøjlen

 • ADVARSEL: sende børn og alkoholpåvirkede hjem uden konference med supervisor/bagvagt

 • ADVARSEL: selv endeligt vurdere

 • BEMÆRK: penetrerende håndlæsioner

 • BEMÆRK: diabetiske fodsår

 • BEMÆRK: forbrændinger

 • ADVARSEL: ledsage patienter på transporter uden nøje vurdering sammen med bagvagt og anæstesiolog

 

Det er vigtigt, at reservelægevikaren journalfører alle iagttagelser samt præciserer, hvad vedkommende har undersøgt hos de enkelte patienter.

 

I alle tvivlstilfælde skal reservelægevikaren konferere bagud med supervisor/bagvagt. Dette skal sikre, at ingen patient bliver sendt hjem, uden at man har sikret sig, at dette kan lade sig gøre fagligt forsvarligt.

 

Det skal ligeledes sikres, at reservelægevikaren på ingen måde kommer i klemme, ved at forsøge at vurdere noget, som ligger over dennes erfaring eller kompetenceniveau.

 

Da reservelægevikaren ultimativt arbejder under den ledende overlæges ansvar kan/skal reservelægevikaren kontakte overlæge ( se venligst vagtskema) , hvis kontakten til supervisor eller bagvagt svigter.

 

Til støtte for reservelæger og reservelægevikarer er der udarbejdet en Skadestueinstruks med de af afdelingen accepterede behandlinger for langt de fleste patientkategorier, der ses i Skadestuen. Desuden findes der ”Den lille hjælper”; en tilsvarende håndbog for de gængse ambulatoriebehandlinger og beslutninger. Endelig findes en vejledning i procedurer og praktiske tiltag på Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring.

 

 • • Medicinstuderende før 8. semester

Medicinstuderende før 8. semester følges med en reservelæge og ser dennes hverdag. Det gælder både skadestue, stuegang, ambulatorium og operationsgang.

Studenterne må:

 • ADVARSEL: undersøge patienter sammen med en reservelæge eller forud for en reservelæge, således at tilfældet gennemgås, når reservelægen har gjort sin undersøgelse.

 • ADVARSEL: sy og lime i Skadestuen under nøje supervision af reservelæge.

 

Studenterne må ikke:

 • ADVARSEL: optage/diktere journal, skrive i journal eller signere papirer.

 • ADVARSEL: egenhændigt håndtere patienter.

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel, standard 1.4.1 Ansættelse af personale

PRI, Region Nordjylland - Skadestueinstruks

Reservelaegevikar stud med Hjørring . - Den lille hjælper

Reservelaegevikar stud med Hjørring. - Vejledning for nyansatte basislæger og lægevikarer