Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arteriekateter til børn < 25 kg

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Fremstilling til anlæggelse af arteriekateter på børn1

Fiksering2

Til fikseringen forberedes2

Neo-flon/venflon fæstnes med2

Trykmåling3

Fremstilling til trykmåling ved børn3

Procedure ved børn < 25 kg3

Medicinadministration5

Særlige forholdsregler5

Referencer5

Formål

Monitorering af kontinuerligt blodtryk samt mulighed for at tage blodprøver uden at skulle påføre barnet smerter.

Definition af begreber

Børn: Det følgende gælder børn < 25 kg eller op til 6-årsalderen. For anlæggelse af arteriekateter på børn > 25 kg, svarende til 6-7 år, anvendes instruksen for voksne: Arteriekateter til voksne.

Instruksen Arteriekateter til barn < 25 kg adskiller sig fra Arteriekateter til voksne på følgende punkter:

 • • fremstilling til anlæggelse – idet der anvendes neo-flon eller venflon og et 10 cm langt forlængersæt samt en klemme

 • • fiksering af arteriekateter – der anvendes udelukkende tape, der kun skiftes ved behov.

 • • fremstilling til tryk-måling – i stedet for trykpose anvendes der en Heparin-blanding på sprøjtepumpe.

Det er disse punkter der i denne instruks fremhæves.

Beskrivelse

Fremstilling til anlæggelse af arteriekateter på børn

 • • Neo-flon (0,7x19mm) til børn < 10 kg

 • • Venflon til børn > 10 kg < 25 kg

 • • 10 cm langt forlængersæt samt en klemme

 • • 1 lyserød (1,2 x 40 mm) optrækskanyle

 • • 10 ml sprøjte med NaCl til fyldning af 10 cm langt forlængersæt m. klemme

 • • Lokalanæstesi efter ordination (Lidocain 10 eller 20 mg/ml) i 2 ml sprøjte med blå (0,6 x 30 mm) kanyle

 • • Evt. sukkervand til analgetisk behandling 10-20 % pr. os. i 5 ml sprøjte - som er indiceret til barnet er 1 år – se instruksen Oral sucrose til smertebehandling af neonate og spædbørn

 • • Alkoholswabs-klorhexidinswabs

 • • blåt sengestykke

 • • 1 par usterile handsker

 • • fx Leukoplast® PRO LF i størrelse 1,25 cm og 2,5 cm til fiksering, klippet i ”barduner” ”bukser” samt et lille firkantet stykke – se billedet Fiksering af arteriekanyle på børn

 • • evt. dropskinne

 • • evt. elastikbind

Der er vigtigt at barnet er roligt evt. sederes efter ordination under proceduren.

Det sikres, at sengen er fastlåst.

I akutte og kritiske situationer anlægges arteriekateteret som et ”vygon”-kateter i arterie femoralis og da følges instruksen Centralt venekateter (CVK).

Fiksering

Det at anlægge et arteriekateter på et barn kan være en udfordring og det er derfor vigtigt, at sikre at arteriekateteret ikke displaceres eller seponeres ved et uheld. Af samme grund afviges fra vanlige hygiejniske retningslinjer Intravaskulære katetre: Arteriekanylen fikseres med tape. Forbindingen på arteriekateteret til børn skiftes ikke med mindre, dette er nødvendigt for at opretholde korrekt placering.

Fikseringen har til formål at:

 • • fastholde korrekt placering af arteriekateter

 • • sikre optimal funktion af arteriekateter

 • • forebygge skader ved gennemskylning og kontinuerligt kontrollere væskeindgift

Til fikseringen forberedes

Ud af det 2,5 cm brede plaster fremstilles:

 • • 1 stk. firkant

 • • 2 stk. ”barduner”

 • • 1 stk. ”bukser”

Følg instruks som vist på billede nedenfor.

Neo-flon/venflon fæstnes med

 • • Firkant (1)

 • • ”Barduner” – der startes med bardunernes klæbeside på undersiden af vingerne. Klæbes rundt til oversiden af vingerne (2)

 • • Begge ”barduner” monteres, som vist (3)

 • • ”Bukserne” fastklæbes på benene og vender modsat ”bardunerne” (4)

 

Picture 4

 • • Fiksering af arteriekanyle på børn.

”T” Adapter = 10 cm langt forlængersæt samt en klemme

ALBUPLAST, er erstattet af anden tabe fx Leukoplast® PRO LF

Trykmåling

Udstyret til trykmåling og blodprøvetagning adskiller sig fra proceduren til voksne da det hos børn < 25 kg er meget vigtigt både at mindske forbruget af væskeindgiften og nøjagtigt at vide hvor meget væske det kritisk syge barn får pr. døgn.

Fremstilling til trykmåling ved børn

 • • 150 cm Luer Lock forlængerslange

 • • 50 ml terumo sprøjte

 • • 2 stk. optrækskanyler

 • • 49 ml isotonisk NaCl

 • • 1 ml Heparin 100 IE/ml
  (1 ml Heparin 100 IE/ml blandes med 49 ml isotonisk NaCl = 2 IE/ml)

 • • Infusionspumpe

Procedure ved børn < 25 kg

 • • 1 ml Heparin 100 IE/ml blandes med 49 ml isotonisk NaCl. (= 2 IE/ml) i en 50 ml sprøjte

 • • Monter 150 cm Luer Lock forlængerslange på 50 ml sprøjten, forlængerslangen fyldes med blandingen

 • • Inden transducersættet tages i brug tjekkes alle koblinger så de fremstår helt tætte

 • • Fjern trevejshaner (for at mindske risiko for indgift af medikamenter)

 • • Transducersættet kobles til forlængerslangen og sættet fyldes langsomt op ved at presse på sprøjtens stempel samtidig med at der trækkes i ”elastik-stroppen” – se billede.

 

Picture 3

”Elastik-stroppen” på transducersættet.

 • • Når sættet er fyldt skiftes de åbne propper til lukkede propper (er med i transducersættet)

 • • Placerer transduceren i transducerholder.

 • • Transducersættet tjekkes for luft i systemet, og kobles herefter til barnets arteriekateter

 • • Arteriekanylen/kateteret skylles igennem ved at give en bolus på ca. 1½ ml samtidig med at der trækkes i ”elastik-stroppen” på transduceren

 • • Pumpen stilles til 2 ml/time og startes

 • • Transduceren nulstilles ved at lukke ind til patienten og åbne ud til atmosfærisk luft, hvorefter der trykkes på nulstil – og proppen skiftes

 • • Når monitoren viser ”arterie nulstilling accepteret” er transducerne klar til brug

 • • Transducerne nulstilles inden systemet tages i anvendelse til trykmåling og herefter ved hver frakobling

 

PICT0072

Billede af samling af tryk-sæt med transducer og pumpe

Medicinadministration

Heparin-blandingen skal skiftes ved behov. Blandingen er holdbar 24 timer.

Dokumentation

Anlæggelsen dokumenteres i Clinical Suite under Invasive og noninvasive katetre.

Noter på observationsskemaet hvornår kateteret og transduresersættet skal skiftes.

Særlige forholdsregler

Der må under ingen omstændigheder gives medicin i et arteriekateter!

Referencer

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Intravaskulære katetre (5.1)

Anæstesi- og intensivspecialet, Region Nordjylland:

Arteriekateter til voksen patient.

Centralt venekateter (CVK).

1. afdeling, Børne- og kirurgicenteret, Aalborg Sygehus:

Oral sucrose til smertebehandling af neonate og spædbørn

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen:

Blodtransfusion

Garretson S. Haemodynamic monitoring: arterial catheters. Nursing Standard 2005;19, 31, 55-64

Whitta RK, Hall KF, Bennets TM, Welman L, Rawlins P. Comparison of normal or heparinised saline flushing on function of arterial lines. Crit Care Resusc 2006 Sep; 8(3):205-8

Hoencamp R, Ulrich C, Verschuren SA, van Baalen JM. 2006. Prospective comparative study on the hemodynamic and functional consequenses of arterial monitoring catheters in intensive care patients on the short and long turn. Journal of Critical Care, 2006; 21, 2: 193-196

Lorente L, Santacreu R, Martin MM, Jimenez A, Mora ML. Arterial catheter related infection of 2.949 catheters. 2006. Crit Care. 2006; 10(3): R83

Ahrens T, Penick JC, Tucker K. Frequency requirements for zeroing transducers in hemodynamic monitoring. Am J Crit Care. 1995 Nov ;4 (6):466-71

Sundhedsloven af 24. juni 2005. Afsnit III § 19

Journal of Trauma-injury infection & critical care. 61(2):468-470. August 2006

Medicin.dk