Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strømsvigt under perfusion

Formål

Bevaring af patientens vitale funktioner med kortest muligt afbrydelse i tilfælde af pumpestop pga. strømsvigt.

Definition af begreber

HLM: hjertelungemaskine

UPS: Uninterruptible Power Source/Supply, nødstrømsforsyning

Beskrivelse

Stöckert S5 HLM

 1. 1. Aktivering af UPS ved strømsvigt sker automatisk og vises på displayet med besked: ”UPS-hændelse ved netafbrydelse”.

  • • Dette aktiverer en alarmssignal, som deaktiveres ved at trykke på Audio off symbolet

  • • Ladetilstanden vises i % og med en indikatorbjælke, og batteriernes rest tid vises i hh:mm.

  • • Desuden lyser displetten Systemmenu rødt (en rød ramme).

 1. 2. Sluk alt unødvendigt.

 2. 3. Driftstid med fuld belastning (4 pumper ~ ca. 400 W) er ca. 20 min og med partiel belastning (1 pumpe ~ 160 W) er ca. 90 min. Ved belastning over 400 W går S5 på ”Overbelastningsdrift”, som vises i displayet.

 3. 4. Funktionen ”Dybafladning” tillader UPS-betjening ud over resttid 00:00, men dette bør undgås, da derved kan batterierne beskadiges. (Se Stöckert S5 Brugsanvisning: Kapitel 5,s.151).

 4. 5. Gør klar til at køre med håndsving, hvis batteribackup ikke er nok.

Elektrisk eller mekanisk stop af hovedpumpe på S5

 1. 1. Lydalarm, samt fejlmeddelse i systemmenuet. (De numre der vises sammen med fejlmeddelelser er interne oplysninger og måtte gerne meddeles til service).

 2. 2. Slet meddelelsen og genstart pumpen ved at dreje flowknappen. Hvis fejlen stadig opstår, skal pumpen udskiftes.

 3. 3. Tang på arterie- og veneslangerne.

 4. 4. Fjern strømledningen bag hovedpumpens betjeningsmodul og skift den ud med strømledningen fra “hunden” (= det eksterne sugepumpe, som vi har på hjul)

 5. 5. Afmonter pumpeslangen fra hovedpumpen.

 6. 6. Byt slangeholderne hhv. i hovedpumpen og “hunden” om. (For at fjerne, hold godt fast med begge hænder og træk).

 7. 7. Monter pumpeslangen i den nye pumpe og juster okklusion.

 8. 8. Tang på arterie- og veneslangerne fjernes.

 9. 9. Genoptag perfusion.

Elektrisk eller mekanisk stop af øvrige pumper på S5

 • • Håndteres som ovenstående fraset afbrydelse af perfusionen.

 • • ERGO: sluk defekt pumpe samt den pumpe du vil tildele den defektes funktion, og monter pumpeslangen i den nye pumpe, samt koble den nye strømledning til, hvis du bruger en ekstern pumpe.

Referencer

Stöckert S5 Brugsanvisning: Kapitel 5, s. 150-154