Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

 

Formål

-

Definition af begreber

Følgetilstand efter ovulationsstimulation med FSH eller hMG og efterfølgende hCG-injektion i forbindelse med fertilitetsbehandling, specielt i tilfælde hvor der samtidigt forekommer stærkt forhøjet s-østradiol.

Beskrivelse

Symptomerne består af abdominalsmerter, distenderet abdomen, kvalme, opkastninger, diarrè, og i svære tilfælde kan feber, respirationsproblemer og oliguri forekomme.

Lette, forbigående tilfælde opstår oftest ca. 5 dage efter hCG-injektionen.

Svære tilfælde ses i praksis kun ved indtrådt graviditet ca. 10-12 dage efter hCG.

Årsagen til tilstanden er ikke sikkert klarlagt.

Der ses forstørrede, multicystiske ovarier, og i svære tilfælde ascites og evt. hydrothorax forårsaget af øget kar-permeabilitet, elektrolytforstyrrelser og hæmokoncentration.

Påvirket lever/nyrefunktion og koagulationsforstyrrelser kan forekomme, og tilstanden kan i værste tilfælde være livstruende med risiko for hypovolæmisk chok, thromboemboli eller DIC.

Sværhedsgrader

Syndromet optræder i flere sværhedsgrader:

Let (grad 1)

Mange follikler, få eller ingen symptomer, ingen eller ganske lidt ascites, s-østradiol let forhøjet.

Middelsvær (grad 2) til svær (grad 3) med glidende overgange (Golan et al. 1989, Navot et al. 1992). Det karakteriseres for både grad 2 og 3 med tiltagende forværring ved : betydelig ovariel forstørrelse, > 10 -15 follikler på hvert ovarium, s-østradiol > 10-15 nmol/l, ascites, hypotension, takycardi, og eventuel erytrocytvolumenfraktion > 45 %, elektrolyt derangering, tromboemboliske komplikationer, oligouri og pleuravæske.

Klinisk optræder betydelig distension af abdomen ledsaget af ubehag, smerter og paralyse, kvalme, sjældnere opkastning, diarrhoea, vejrtrækningsbesvær, mathed og vanskelighed ved at sove. Ved udtalt OHSS optræder tillige betydelige ødemer (anasarca).

Diagnose

Denne er betinget af den kliniske tilstand med kvalme, oppustedhed, smerter nedadtil i abdomen, eventuelt som torkveringssmerter, mathed, vejrtrækningsbesvær, distenderet abdomen, vægtøgning op til ½ -1 kg per døgn, diare, lavt BT, store multicystiske ovarier på ultralyd eventuelt med følger efter aspiration, ascites (kan forveksles med blødning), eventuelt oprykkede lungegrænser eller pleuraeksudat ved lungestetoskopi, høj erytrocytvolumenfraktion > 45 %, lav albumin, og eventuelt påvirkede nyre - og - levertal. Der kan optræde påvirkede koagulationsparametre og pleuraeksudat på røntgen af thorax eller ved ultralyd.

Biokemi
Forhøjet Hb, EVF og s-kreatinin, nedsat s-albumin, elektrolytforstyrrelser og leucocytose.
Desuden kan der forekomme påvirkede lever- og koagulationstal.

Undersøgelser

 • • Ultralydsskanning af abdomen (ovariestørrelse?, ascites?)

 • • Ved påvirket respiration tages desuden  røntgen af thorax/ultralydsskanning  (hydrothorax?)

 • • Blodtryk/temperatur

 • • Væskeskema

 • • Vægtskema

 • • Hb, EFV, leucocytter,Na+, K+, s-albumin, s-kreatinin, INR, APTT, thrombocytter, ALAT,  LDH, basisk fosfatase

Differentialdiagnoser:

 • • Infektion - opstået efter oocytaspiration i forbindelse med IVF-behandling.

 • • Sub/torkveret adnex (anvend doppler).

 • • Cysteruptur.

 • • Blødning intraperitonealt.

 

Diagnostisk laparoskopi:

 • • Hos en patient, der nylig har gennemgået ægudtagning, og som har svært forstørrede ovarier, bør der aldrig foretages diagnostisk laparoskopi uden samråd med en fertilitetslæge, der kender patienten.

Behandling

Mildt hyperstimulationssyndrom

Subjektivt ubehag med lette abdominalsmerter og oppustethedsfornemmelse.
Der ses forhøjet s-østradiol og forstørrede ovarier men iøvrigt ingen af de ovenstående kliniske, ultrasoniske eller biokemiske tegn på OHSS. Patienten kan aflaste i hjemmet.
Opfordres til rigeligt væskeindtag og daglig vægtkontrol.
Tilstanden er oftest selvlimiterende og går i ro i løbet af 1-2 uger.
Ved tiltagende syptomer el. vægtøgning  bør hun kontrolleres på ny.

Moderat eller tiltagende hyperstimulationssyndrom:

Patienter som har kvalme, opkastning, abdominalsmerter, spændt abdomen eller dyspnø og hvor der forekommer ascites eller påvirkede blodprøver med risiko for udvikling af svært OHSS skal indlægges til observation og behandling.
Sværhedsgraden vurderes klinisk, ultrasonisk(1 – 2 gange ugentligt) og biokemisk. Behandlingen indrettes herefter.
Behandlingen går primært ud på at opretholde det intravaskulære volumen med infusion af isotonisk Na+ og albumin.
Der gives minimum 2 liter intravenøs væske pr døgn samt 1-2 portioner albumin (100 ml 20%).
Dosering efter daglige målinger af væsketallene.
(Diuretica må kun anvendes ved lav EVF på grund af overhydrering.)
Smerter og kvalme behandles efter behov med analgetica (Paracetamol eller morfica) og antiemetica.
Profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin (fx Innohep 3500 IE subkutant x 1) bør overvejes ved konstant sengeleje og skal indledes straks ved påvirkning af koagulationstallene eller EVF >0,45.
Hvis patienten er svært påvirket på grund af hydrothorax/ascites, fortages pleuracentese/laparocentese. Som alternativ til laparocentese kan transvaginal drænage anvendes.

Profylakse

OHSS forekommer udelukkende efter injektion med hCG ved IVF behandling.
Hvis der under stimulation ved ultralydsskanning ses >30 mellemstore follikler ( 14-17mm) og s-Østradiol>15-20 nmol/l bør der 'coastes' og  hCG gives først, når østradiolværdien er faldet til <10 nmol/l.
Man bør især være opmærksom på risikoen for OHSS ved patienter med PCO (oftest de slanke), eller patienter som tidligere har vist tegn på overstimulation.

Indlagte patienter konfereres med overlægerne på Fertilitetsklinikken.
 

Referencer

Ovarielt hyperstimulationssyndrom.WWW.DSOG.dk/Guideline/Dansk Fertilitetsselskab

Ovarielt hyperstimulationssyndrom.PRI.ASN