Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af indgift af Human Albumin

Der forefindes ingen central rekommandation vedrørende registrering af indgift af Human Albumin. Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme allergiske/uforligelighedsreaktioner svarende til transfusioner ved intravenøs indgift af Human Albumin. Derfor anbefaler Blodbanken, Aalborg Sygehus ved afdelingslæge John Bech på forespørgsel, at der i hvert enkelt tilfælde af indgift registreres det tilhørende batchnummer.

På denne baggrund skal indgift af Human Albumin fremover registreres på patientens transfusionsskema på følgende måde:

I venstre kolonne noteres ”Human Albumin 5%” eller eventuelt ”Human Albumin 20%. Endvidere anføres det aktuelle batchnummer.

I højre kolonne noteres dato, starttidspunkt og signatur.