Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Borrelia infektion, Lyme Disease

Klinisk inddeling og valg af laboratoriediagnostik.

Manifestation

Karakteristik

Laborotorie diagnostik

 

Stadie 1: Tidlig lokaliseret infektion. Inkubationstid 3-30 dage 

Erythema migrans

 

 

Velafgrænset erythem, der langsomt spreder sig fra

bidstedet over uger til måneder, undertiden med

central opklaring.

Klinisk diagnose, serologi

anbefales ikke rutinemæssigt pga

lav sensitivitet (kun 60 % udvikler

specifikke Borrelia

antistoffer

Billede 3

Billede 10

Erythema migrans på femur, opdaget 2 uger efter fjernelse af flåt samme sted. Der var let lokal hyperæstesi, ingen kløe.

 

Stadie 2: Tidlig dissemineret infektion. Inkubationstid 2 uger til 3 måneder

Multipel erythema migrans

 

Flere erythema migrans læsioner uden relation til

bidstedet. Forekommer sjældnere i Europa

Borrelia specifikke IgM/IgG antistoffer

Billede 4

Lymfocytom

Smertefri blåviolette tumorlignende hudforandringer.

Ofte lokaliseret svarende til øreflippen (børn) eller

brystvorter (voksne). Sjælden.

Borrelia specifikke IgM/IgG

antistoffer. Hudbiopsi mhp

histologi støtter diagnosen

Neuroborreliose

Hyppigst er en meningoradiculitis. Karakteristisk

herfor er radikulære smerter, kranienervepareser

(hyppigst n. facialis), og ekstremitetspareser. Isoleret

serøs meningitis ses især hos børn. Hyppigste

forekommende 2. stadie manifestation i Europa

Diagnosen kræver lumbalpunktur.

Pleocytose i spinalvæsken og

intrathekal Borrelia specifik IgM/

IgG antistof syntese. Patienter

med neuroborreliose kan være

seronegative for specifikke

antistoffer op til 6-8 uger efter

debut af neurologiske symptomer

Neuroborreliose med CNS affektion

En let myelitis som led i en svær radikulitis.

Encephalitis forekommer ikke

Se ovenfor

Carditis

Karakteristisk er bradyarytmier med fluktuerende AV-

blok grad 1-3. Varighed sædvanligvis 1-2 uger.

Patienten observeres under indlæggelse, evt.

temporær pacemaker. Spontan helbredelse. Sjælden.

Borrelia specifikke IgM/IgG

antistoffer

 

Artritis

Oftest monoartritis involverende de store led, hyppigt

knæled. Forekommer sjældent i Europa.

 

Borrelia specifikke IgG antistoffer

 

Stadie 3. Sen dissemineret infektion. Inkubationstid > 6 måneder

Acrodermatitis chronica

atrophicans

Udslæt, som langsomt udvikles til blålig misfarvning.

Hyppigst svarende til håndryg, fodryg, underben eller

albue. Der kan være ledsagende polyneuropati. I den

sidste fase indtræder atrofi. Denne manifestation af

sen borreliose ses kun i Europa.

Specifikke Borrelia IgG antistoffer

(ofte med kraftig reaktivitet).

Billede 7

Kronisk/intermitterende

artritis

Oftest monoartritis af vekslende intensitet. Hyppigst

knæled. Sjælden i Europa

Borrelia specifikke IgG antistoffer

(ofte med kraftig reaktivitet)

Neuroborreliose med CNS

affektion

Sygdomsvarighed > 6 mdr. Kronisk progressiv

encephalomyelitis. Kronisk myelopati, kronisk

meningitis, meningovaskulær involvering med

lakunære infarkter. Meget sjælden, 3-4 tilfælde årligt i

Danmark.

Diagnosen kræver lumbalpunktur

Pleocytose i spinalvæsken og

intrathekal Borrelia specifik IgG

antistof syntese

 

Antibiotisk behandling.

1. Intravenøs penicillin er førstevalg ved neuroborreliose.

2. Ved peroral behandling af neuroborreliose og multipel erythema migrans gives doxycyclin.

3. Peroral penicillin er førstevalg ved de andre kliniske manifestationer

 

Erythema migrans, terapivalg

Tabl. penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage (børn: 0,15 MIE/kg pr. døgn)

Alternativer

Ved penicillin allergi:

Tabl. doxycyclin 100 mg x 2 i 10 dage (børn over 12 år samme dosis)

Ved penicillinallergi hos gravide/ammende og børn under 12 år:

Tabl. cefuroximaxetil 500 mg x 2 i 10 dage (børn: 30 mg/kg pr. døgn)

 

Multipel erythema migrans , terapivalg

Tabl. doxycyclin 100 mg x 2 i 10 dage

Alternativ

Gravide/ammende og børn < 12 år

Tabl. penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage (børn: 0,15 MIE/kg pr. døgn) (se tekst)

 

Neuroborreliose, terapivalg

Inj. penicillin G 5 MIE x 4 i 10-14 dage (børn: 0,4 MIE/kg pr. døgn)

Alternativer

Tabl. doxycyclin 200 mg x 2 1. døgn, herefter 100 mg x 2 i alt 10-14 dage (børn over 12 år samme dosis) (ved moderate smerter og upåvirket almentilstand).

Ved penicillinallergi:

Inj. ceftriaxon 2 g x 1 i 10-14 dage (børn: 50 mg/kg pr. døgn) eller

Inj. cefotaxim 2 g x 3 i 10-14 dage (børn: 200 mg/kg pr. døgn)

 

Efter indledende i.v. behandling kan voksne og børn over 12 år færdiggøre kuren med peroral doxycyclin

 

Kronisk neuroborreliose, terapivalg

Som neuroborreliose. Behandlingsvarighed 14 dage

 

Borrelia artritis, terapivalg

Tabl. penicillin V 1,5 MIE x 3 dgl. i 21 dage

(børn: 0,15 MIE/kg pr. døgn i 21 dage)

Alternativ

Ved penicillinallergi:

Tabl. doxycyclin 100 mg x 2 i 21 dage (børn over 12 år samme dosis)

 

Borrelia carditis, terapivalg

Som neuroborreliose

 

Lymfocytom og Acrodermatitis chronica atrophicans, terapivalg

Som Borrelia artritis

 

Diagnostiske kriterier for Lyme neuroborreliose

 

Sikker Lyme neuroborreliose Tilstedeværelse af 3 kriterier

Mulig Lyme neuroborreliose

Tilstedeværelse af 2 ud af 3

kriterier

Tidlig

neuroborreliose

(Stadie 2)

I) Neurologiske symptomer

forenelige med neuroborreliose

II) Lymfocytær pleocytose i

spinalvæsken

III) Intrathekal B.burgdorferi

specifik IgG og/eller IgM

antistofsyntese

I) Neurologiske symptomer

forenelig med neuroborreliose

II) Lymfocytær pleocytose i

Spinalvæsken

III) Intrathekal B.burgdorferi

specifik IgG og/eller IgM

antistofsyntese*

*Hvis kriterium lll mangler efter sygdomsvarighed på_>8 uger, skal B.burgdorferi specifikke IgG antistoffer på vises i serum

 

Anmeldelse

Alle patienter med neuroborreliose skal anmeldes individuelt til Sundhedsstyrelsen på blanket 1515.

 

Diagnosekodning

SKS diagnosekoder for infektion med Borrelia burgdorferi. DA692 skal altid indgå i de valgte koder.

 

DA692

Lymes sygdom

DA692A

Kronisk atrofisk akrodermatit

DA692F

Erythema chronicum migrans

DA692D (+DG019)

Borrelia polyradiculitis (eventuelt ved at kombinere med ”

Meningitis ved bakteriesygdom klassificeret andetsteds”).

DA692+DL988A

Lymphadenosis benigna cutis

DM012

Artritis ved Borrelia-sygdom

DA692+DI410

Borreliacarditis ved at kombinere med ”Karditis” ved

bakteriesygdom klassificeret andetsteds.

 

Referencer

 

Forfattergruppe nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Neurologisk Selskab. 2. Udgave 2014. Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling i Danmark