Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Egenkontrolprogram i afsnitskøkkener på Regionshospital Nordjylland

 

Formål

Fødevarer skal håndteres, så den ikke medfører en risiko, for at produktet bliver sundhedsskadeligt.

Formålet med denne instruks er at gøre opmærksom på egenkontrolprogrammet, der er gældende for sygehusets afsnitskøkkener.

Definition af begreber

Egenkontrolprogrammet er en beskrivelse af regler, instrukser og retningslinjer for at fødevarerne håndteres sikkert og håndteringen følger god arbejdspraksis iht. levnedsmiddelstyrelsen love.

Beskrivelse

  • • Egenkontrolprogrammet er en webbaseret løsning og findes for på www.esmiley.dk/log-ind ? klik på ”Egenkontrol”

  • • Det er hovedkøkkenet der er ansvarlig for egenkontrolprogrammets ajourføring.

  • • I egenkontrolprogrammet er ansvarsfordelingen beskrevet, men som hovedregel er det afdelingssygeplejersken der er ansvarlig for afsnitskøkkenerne og det er oftest Serviceafdelingens rengøringspersonale, der bemander afsnitskøkkenet og dermed dem der er ansvarlige for at programmet følges.

  • • I de særlige serviceaftaler er det kort beskrevet hvilke aftaler der ligger mellem den enkelte afdeling og serviceafdelingen omkring mad håndteringen.

  • • Adgange til egenkontrolsystemet administreres af lederne for rengøringen.