Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemsendelseskriterier for patienter i perioperativ enhed, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

 

Beskrivelse:
 

 1. 1. Stabile, vitale tegn. Dvs. indenfor +/- 30 % af præoperative værdier. SAT O2> 95 uden O2 tilskud hos normal saturerende patienter. Hos lungesyge patienter skal deres normale saturation være opnået.

 

 1. 2. Patienten skal være orienteret i tid, sted og egne data eller have opnået habituel tilstand.

 

 1. 3. Patientens smerter skal kunne behandles peroralt. NRS score på <3 i hvile og <5 ved mobilisering.

 

 1. 4. Patienten skal være instrueret i den planlagte smertebehandling Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted
   

 2. 5. Patienten må kun have minimal kvalme og opkastning.

 3. 6. Patienten skal kunne spise og drikke.

 

 1. 7. Spontan vandladning. Ikke et absolut krav. Hvis patienten er over 60 år, er der øget risiko for postoperativ urinretention på grund af, at blærekapaciteten mindskes med årene.

Nogle indgreb kræver, at der skal have været spontan vandladning inden udskrivelsen. Der laves en individuel vurdering om der skal konfereres med kirurg/anæstesilæge, hvis patienten ikke kan lade vandet.

Hvis patienten udskrives uden at have ladt vandet spontant, skal patienten informeres om, hvor han skal henvende sig, hvis der ikke har været vandladning inden for 4-6 timer.

 

 1. 8. Patienten skal kunne klæde sig på og gå uden assistance.

 

 1. 9. Ingen blødning. Dvs. <2 – 3 forbindingsskift.

 

 1. 10. Der skal tages højde for specialernes individuelle forhold og krav i forbindelse med udskrivelsen.

 2. 11. Patienter i generel anæstesi anbefales at have en person i hjemmet, som kan tage ansvar for patienten, hvis der skulle opstå komplikationer, men dette er ikke et krav. Hvis patienten er alene, er det vigtigt, at der er en telefon til rådighed. Det tilstræbes, at patienten bliver afhentet på afdelingen.

 

 1. 12. Hvis patienten er klar til udskrivelse, men ikke kan blive hentet på afdelingen indenfor åbningstiden, følges patienten til venteområdet ved receptionen. Der gives besked til receptionisten. Hvis patienten bliver dårlig i ventetiden, kontakter receptionisten Akutmodtagelsen.

 


Formål:

At sygeplejersker i Kirurgisk Dagafsnit selvstændigt kan udskrive/hjemsende patienter efter nedenstående instruks.

 

Definitioner:

SAT: Saturation: blodets iltmætning målt perifert.


Referencer:

Dansk Anæstesiologisk Selskab

IAAS

Dansk Selskab for dagkirurgi