Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation i opvågningen

Formål

At eliminere forekomsten af forvekslinger ved patientrelaterede handlinger.

Definition af begreber

Opvågningspatient:
Patient der opholder sig i opvågningen, enten efter operation eller i forbindelse med andet invasivt indgreb.

Medicingivning til opvågningspatienter:
Medicin under opvågningsforløbet, hvor der kun bliver givet medicin ud fra faste instrukser, det defineres som en lang handling, hvorfor identificering af patienten kun foregår én gang. Det er således den sygeplejerske, der har identificeret patienten og sat sine initialer, der uden videre identifikation, kan give patienten medicin fra fast instruks.

Beskrivelse

Identifikation foretages ved ankomst til afdelingen

Kontroller at oplysningen om navn og CPR fra label på observationsskema, svarer til navn og CPR fra patientens identifikationsarmbånd.

Er patienten vågen og klar, kan patienten selv oplyse navn og CPR, som så skal svare til oplysningerne på observationsskema/anæstesiskema.

Vagtskifte

Ved vagtskifte gentages identifikationsproceduren af den sygeplejerske, der overtager patienten, og initialer skrives igen i øverste højre hjørne.

Pauser

Identifikationen skal gentages, hvis man har brug for at give medicin til en patient man passer midlertidigt pga. pauser og lignende. Der gælder de initialer man sætter efter den givne medicin, som dokumentation for at identifikationen er foretaget.

Ansvar

Det er den, der står for lægemiddelgivning, der er ansvarlig for at den rette patient får det rette lægemiddel.