Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødvandværk – afprøvning og kørsel – Teknisk Afdeling Farsø

 

Beskrivelse

Afprøvning af nødvandværket

Vandværket afprøves en gang om måneden, samtidig med der foretages en manuel skylning af boring.

Kørsel med nødvandværket

Manuel skylning:

Nødvandværket i rum 1174 startes ved at lukke for sauter-ventil og åbne for butterfly-ventil der sidder under hydrofor beholderen for at lukke vandet ud. Det løber i ca. 3 timer (ca.10m3).

 

Den daglige drift:

Nødvandværket består af en dykpumpe og hydrofor.

Nødvandværket står altid som standby for den offentlige forsyning.

Trykket i den offentlige forsyning er ca. 3,6 til 3,8 bar

Hvis trykket i hydroforen falder til ca. 3 bar starter nødvandværk og stopper igen ved ca. 3,4 bar.

 

Nøddrift:

Hvis man ønsker at frakoble offentlig forsyning og køre på nødforsyning kan hovedhane i rum 1172 lukkes (sauter-ventil ved siden af vandmåler).

 

Nødvandværket forsyner Farsø Sygehus, Sundhedscenter og boliger på Fredensvej.

 

Definition af begreber

-

 

Formål

At sikre at Teknisk afdelings personale er bekendt med. hvordan man tester og kører med nødvandværket.

 

Referencer

DDKM 1.8.4 – Tekniske forsyninger.