Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Besøg på afsnit 12 og 13 af kommende forældre, hvor mor har insulinkrævende diabetes

Målgruppe

 • • Plejepersonalet på Neonatalafsnit 12 og 13.

 

Formål

 • • At plejepersonalet på Neonatalafsnittet standardiserer informationen til denne gruppe patienter.

 • • At skabe kontakt til kommende forældre, hvor mor har insulinkrævende diabetes og dermed give dem tryghed i forbindelse med deres barns indlæggelse

 • • At informere om Neonatalafsnit 12 og 13 ved fremvisning af afdelingen samt ved samtale om, hvad de kan forvente ved indlæggelse her.

Etablering af besøgsaftale

 • • Sygeplejersken i Obstetrisk dagafsnit og ambulatorium står for etableringen af besøget mellem de kommende forældre og Neonatalafsnittet. Besøget etableres i forbindelse med ambulant obstetrisk kontrol, når mor er GA 30-32

 • • Sygeplejersken fra Obstetrisk ringer til Neo ansvarshavende fra morgenstunden og oplyser, om der er forældre til rundvisning – Diabetes rundvisning er fastlagt til onsdag kl. 10 så vidt muligt.

 • • Planlagte besøg skrives på orlovssedlen.

 

Sygeplejehandlinger

 

Rundvisning:

 

 • • Familien modtages af den neo sygeplejerske, der er afsat til besøget

 • • Rundvisning bestående af kig ind på stuen, hvor der ses vugge, kuvøse, overvågningsapparatur og injektomat

 • • Det fortælles kort, at overvågningsapparaturet er en hjælp til personalet i observation af barnet, og at afdelingen råder over forskellige andre overvågningsmuligheder.

 • • Forældrene forklares under rundvisningen, at barnet kommer i kuvøse eller vugge ved ankomst, og at de både kan blive modtaget på etage 12 og 13

 • • Herunder kan fortælles om vigtigheden af hud- mod- hud kontakt ved ankomst – enten af far, som oftest kommer først sammen med barnet – eller hos mor, så snart det er muligt.

 

Information til forældrene

 • • Kan evt. foregå i samtalerum eller Konferencelokalet

 • • Vi vil ved denne samtale gerne forebygge, at forældrene kan føle sig sat ud på et sidespor i forhold til amning og pleje af barnet. Der fortælles, at vi forventer en eller begge forældre er hos barnet hele tiden.

 • • Der informeres om early feeding og metoder til dette (sonde mm) I den forbindelse er det meget vigtigt, at forældrene forstår, hvorfor vi vælger at give barnet sondemad og vigtigheden deraf.

 • • Hvis ikke de forstår vigtigheden af sondemad/ekstra døgnmgd, kan de føle, at vi ødelægger amningen ved at overfylde barnet.

 • • I den forbindelse er det vigtigt, at de forstår konsekvensen af for lavt blodsukker hos deres barn såsom hjerneskade, hvis ikke hypoglykæmien behandles.

 • • 

 • • Endvidere informeres de om muligheden for dropanlæggelse/iv behandling, hvis sondemad ikke er nok til at stabilisere blodsukkeret.

 • • Det er vigtigt, at de får viden om, at diabetesbørn ofte er umodne og derfor mere trætte og sløve til at spise selv. Amning kan derfor være længere tid om at blive fuldt etableret.

 • • De ovenstående ernæringsmæssige problematikker gør, at det kan være vanskeligt at forudsige længden af indlæggelsen.

 • • Der redegøres også for vores retningslinjer for forældreindlæggelse og mad. At B11 har plejeansvaret for mor det første døgn. Som diabetesmor har man brug for at passe sine måltider, og der er mulighed for at medbringe sin egen mad til forældrekøleskab på 13. etage.

 

Udlevering af skriftlig information og farvel

 • • Under samtalen udleveres ”Værd at vide”, brochuren om amning og udmalkning samt den nye diabetesbrochure (”Børn af mødre med diabetes”)

 • • Forældrene spørges, om der er andre informationer, de har brug for

 • • Forældrene følges ud af Neonatalafsnittet og ønskes held og lykke med den forestående fødsel og på gensyn.

 

Se endvidere vores behandlingsregime her - Link til hypoglykæmi i neonatalperioden:

Hypoglykæmi i neonatalperioden