Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring varetaget af plejepersonalet i Opvågningen

Formål1

Beskrivelse1

Rengøring mellem patienterne i Opvågningen1

Daglig rengøring i Opvågningen1

Ugentlig rengøring i Opvågningen1

Månedlig rengøring i Opvågningen (første tirsdag i hver måned)1

Rengøring mellem Opvågningspatienter som ligger på Intensiv stue1

Referencer2

Formål

Sikre at rengøringen bliver udført i overensstemmelse med retningslinjer fra infektionshygiejnen.

Beskrivelse

Der er forskel på hvordan en Opvågningsplads og en Intensivplads skal rengøres:

Intensivstuer skal rengøres efter hygiejneniveau 5. 11.1 Rengøring – niveauer og metoder.

Opvågningsstuer rengøres efter hygiejneniveau 4.1 Rengøring – niveauer og metoder

Rengøring mellem patienterne i Opvågningen

Alle ledninger, blodtryksmanchetter, ekg-elektroder, saturationsføler og dropstativ aftørres med universalklud. Synlige pletter af organisk materiale (blod, aspirat osv.) aftørres først med universalklud, derefter med klorklude på tør klud. Ledningerne hænges ”stramt oprullet” på krogen under eller ved skærmen som indikator for at det er rent.

Alle berøringspunkter bl.a. monitor, iltaggregat, forhængsstang, bordplade m.v. aftørres med universalklud.

Ingen ledninger eller slanger må røre gulvet. Gulv og 30 cm derover regnes for urent.

Daglig rengøring i Opvågningen

PC og IT-udstyr aftørres daglig af plejepersonalet.

Håndtag på døråbnerne til Opvågningen?

Ugentlig rengøring i Opvågningen

Rengøring af kulisseskinne, suge-aggregat, ilt-aggregat, sugekateterholder, sugeposeholder inklusiv slanger, skærme, medicoteknisk udstyr.

Månedlig rengøring i Opvågningen (første tirsdag i hver måned)

Iltslanger skiftes.

Ventilationsudstyr afprøves og kommes i nye plastikposer.

Rengøring mellem Opvågningspatienter som ligger på Intensiv stue

Som ovenfor.

Dog - når der ikke forventes at komme flere opvågningspatienter på stuen rengøres den efter ”Generelle rengøringsprocedurer ved fraflytning” – se bilag til denne instruks. (Vejledningen hænger også på den indvendige side af skabsdøren på alle intensiv stuer). Her aftørres også kulisseskinnen og alt som sidder her på med universalklud, ligesom man desinficerer alt som har været i direkte patientkontakt med Virkon® eller Sprit 70%. Dette så stuen er klar til en intensivpatient.

Ved overnattende opvågningspatienter på stue 1, 2, 7 og evt. anden intensivstue informeres medhjælperne ved morgenvagtskiftet om at stuen har været brugt og skal rengøres i forhold til ”Generelle rengøringsprocedurer ved fraflytning”. Dette så stuen er klar til en eventuel intensivpatient.

Obs. søndag er der ingen medhjælper, der skal plejepersonalet selv sørge for rengøringen.

Stue 7 som kun indimellem bruges til opvågningspatienter rengøres, hvis den ikke anvendes en gang ugentligt efter hygiejneniveau 5.

Referencer

11.1 Rengøring- niveauer og metoder

8.14 Rengøring af tastatur, mus, telefoner og lignende udstyr

11.2 Visuel inspektion af rengøring