Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Assistance til Aalborg Politi fra plejepersonale i Klinik Psykiatri Syd til identifikation af patienter ved selvmord

 

Formål

Instruksen angiver proceduren for, hvordan plejepersonale i Klinik Psykiatri Syd skal forholde sig ved henvendelse fra Politiet om assistance til identifikation af patienter ved selvmord.

 

Beskrivelse

Hvis Aalborg Politi har behov for assistance til identifikation af patienter ved selvmord fra personalet i Klinik Psykiatri Syd gælder følgende procedure:

 

 1. 1. Aalborg Politi kontakter Informationen på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, som stiller telefonen videre til sengeafsnittet, hvor patienten formodes at være tilknyttet.

 

 1. 2. Sengeafsnittet tager imod ønsket om assistance fra Aalborg Politi til identifikation og laver aftale om, at sengeafsnittet kontakter Aalborg Politi igen indenfor ½ time med en tilbagemelding. (Husk af få navn og telefonnummer på personen som ringer)

 

 1. 3. Medarbejderen vurderer, i samråd med ansvarshavende sygeplejerske, situationen ud fra:

 • • Kendskabet til patienten

 • • Situationen på afsnittet

 • • Muligheden for evt. ekstra personale

 

 1. 4. Derudover vurderes følgende:

 • • Kan medarbejderen gå alene

 • • Skal der være to medarbejdere, som går sammen

 • • Skal det i givet fald være to fra samme afsnit

 • • Kan nr. 2 være fra et andet afsnit

 • • Kan nr. 2 være fra Aalborg Politi

 

Medarbejderen orienterer forvagten om opringningen og afsnittets mulighed for at være Aalborg Politi behjælpelig

 

Medarbejderen ringer tilbage til Aalborg Politi og aftaler tidspunkt for identifikation. Det skal tilstræbes, at identifikationen gennemføres indenfor 8 timer.

 

Medarbejderen orienterer klinikledelsen om situationen enten i samme vagt eller næste dag, enten mundtligt eller skriftligt.

 

Ved behov kan Aalborg Politi anmodes om at ledsage medarbejderen/medarbejderne fra afsnittet til hvor afdøde patient befinder sig og retur.

Aalborg Politi er til stede under identifikationen.

 

Se i øvrigt skrivelse fra Aalborg Politi af 22. maj 2001 i bilagsboksen til højre.