Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Presseretningslinje

 

Det er vigtigt for Aalborg Universitetshospital at have et godt image. Derfor må vi være parate til at fortælle, hvem vi er, og hvad vi laver. Vi skal være åbne og servicemindede, og derfor ønsker et godt og tillidsfuldt samarbejde med pressen.

 

Hvem udtaler sig?

Alle ansatte kan udtale sig om en sag - men ingen har pligt til at udtale sig. Du må f.eks. gerne henvise til din nærmeste chef, hvis du er mere tryg ved det. Nærmeste chef må også gerne henvise til sin overordnede osv. Men det er vigtigt, at sikre sig, at der bliver taget hånd om henvendelsen fra pressen. Ligesom det er vigtigt, at den, der udtaler sig eller på anden vis medvirker i medierne, føler sig og er tilstrækkeligt klædt på til at deltage. Og vær som udgangspunkt positiv over, at pressen og dermed omverdenen interesserer sig for dit arbejde og din arbejdsplads.

 

Er du i tvivl?

Bed om lov til at ringe tilbage, og gør det så hurtigt som muligt, når du har fundet den rigtige person.

 

Inddrag sygehusets kommunikationskonsulent(er)

Når du bliver kontaktet af pressen, så vær imødekommende. Hør hvad sagen drejer sig om og bed om navn, medie og kontaktoplysninger. Du skal også spørge om, hvornår vedkommende skal have en tilbagemelding. Tak for henvendelsen og sig, at du - eller en anden relevant - vender tilbage inden for den tidsramme, du netop har aftalt med journalisten.

 

Kontakt dernæst kommunikationskonsulenten i Strategi, Kommunikation og Personale eller Forskningens Hus og vend sagen med vedkommende. Kommunikationskonsulenten vil ”klæde dig på” til interviewet, så du får dine budskaber ud på den mest hensigtsmæssige måde og give dig værktøjer, så du føler dig tryg ved situationen.

 

Meld tilbage til pressen

Hvis det i samråd med kommunikationskonsulenten – som om nødvendigt inddrager din nærmeste leder - besluttes, at det er dig, der skal interviewes/medvirke, så tag kontakt til det pågældende medie igen og aftal rammerne for interview/medvirken.

 

Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital er en del af Region Nordjylland. Derfor bør du, hvis du – i det omfang, det har relevans for det, du skal udtale dig om – huske at perspektivere. Det kan f.eks. være under den indledende samtale eller i forbindelse med selve interviewet fortæller, at ”initiativet udspringer af en regional handlingsplan og skal også udrulles på de andre sygehuse i regionen”.

 

Få besked om hvornår og hvordan du fremstilles i medierne

Når du har givet interviewet eller medvirket på anden vis, skal du bede om at få at vide, hvornår artikel eller indslag bliver bragt. Du bør også – hvis du udtaler dig som ekspert - eller hvis det er en sag, hvori der er en konflikt – bede om at få dine citater til gennemsyn for at sikre, at der ikke er sket misforståelser. Denne fremgangsmåde er almindelig, i hvert fald i den skrevne presse, og accepteres af langt de fleste journalister. Ikke mindst hvis du er venlig og imødekommende.

 

Meld tilbage til kommunikationskonsulenten

Når du har udtalt dig/medvirket, så husk at give kommunikationskonsulenten en tilbagemelding, sådan at vedkommende ved, dels at interviewet er gennemført, og hvornår det bliver bragt.

 

Tilbagemeldingen skal også ske, fordi relevante personer i ledelsessystemet skal have en kort orientering, og fordi kommunikationskonsulenten vil kunne få henvendelser på samme sag fra andre journalister, og derfor har brug for at vide, hvad der er foregået.

 

”Ingen kommentarer”

Som udgangspunkt siger vi aldrig ”ingen kommentarer”, når pressen henvender sig. Det skal være den meget sjældne undtagelse. Der kan være tilfælde, hvor vi af hensyn til patienter eller ansatte og vores tavshedspligt ikke kan sige noget om den konkrete sag, men så kan man i stedet sige noget generelt omkring den problematik, der er rejst. Lad være med at bruge ”ingen kommentarer” som en automatisk reaktion, når der er en svær/ubehagelig sag. Følg ovenstående retningslinier - dvs. bed om at få lov til at ringe tilbage – kontakt sygehusets kommunikationskonsulent (og din leder) og aftal, hvordan sagen skal gribes an.

 

Bliver du undervejs i et interview stillet over for et spørgsmål, du ikke kan/vil svare på, så forklar på en anerkendende måde, hvorfor du ikke kan/vil besvare spørgsmålet. De fleste vil acceptere dine gode argumenter, så som f.eks. tavshedspligten, hvis din fremtræden i øvrigt er professionel, venlig og imødekommende.

 

Hvis du selv ønsker at kontakte pressen

Har du et budskab, du gerne vil have omverdenen til at interessere sig for, bør du kontakte hospitalets kommunikationskonsulenter. De vil kunne hjælpe dig med at få dit budskab ud, så det rammer dem, du gerne vil henvende dig til.

 

Kontaktmuligheder

Leder, Kommunikation, Charlotte Tybjerg Sørensen, tlf. 97 66 13 10, mobil 40 84 56 02 chts@rn.dk.

 

Kommunikationskonsulent Frank Jensen, Kommunikation, tlf. 97 66 13 12, mobil: 2139 00 72, frank.jensen@rn.dk

 

Kommunikationskonsulent Rasmus Hougaard, Kommunikation, tlf. 97 66 13 11, mobil: 23 61 83 30, rrh@rn.dk

 

Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen, Kommunikation, tlf. 97 66 62 55, pfj@rn.dk  

 

Kommunikationskonsulent Maria Lundtoft Svensen, Kommunikation, tlf. 97 66 62 54, mobil: 21 38 38 06, malusv@rn.dk
 

Du kan finde yderligere råd om pressekontakt på PersonaleNet.