Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sugning af sekret fra luftveje

Beskrivelse

 • • Der skal anvendes en sugeslange af passende længde (1 – 1,5 m) med påsat studs til regulering af suget. Samt et sugekateter fr. 6, 8, 10 eller 12.

 • • Sug på væggen indstilles til sug på 200 mm.Hg.

 • • Sugningen udføres kun efter behov.

 • • Proceduren skal udføres med omhu, da sugning øger sekretproduktion og kan være forbundet med komplikationer som iltmangel, kardiovaskulær ustabilitet som hypo- eller hypertension, arytmier, bronkospasmer og slimhindelæsion. Barnet kan have kortvarigt behov for ilttilskud.

 • • Der dokumenteres på observationsskema efter hver sugeprocedure.

 

Sugeprocedure

 • • Før og efter proceduren udføres hånddesinfektion efter de gældende hygiejniske principper. Der anvendes usterile handsker.

 • • Mundbind og briller anvendes ved risiko for stænk, sprøjt og aerosoler i forbindelse med sugning.

 • • Barnet ligger i sengen - med eleveret hovedgærde og hovedet let bagoverbøjet

 • • Valg af sugekatheter afhænger af sekretets sejhed samt barnets størrelse. (Grønt sug: Ch. 6, blåt sug: Ch. 8, sort sug: Ch. 10, hvidt sug: Ch. 12.) Størrelsen af suget er et fagligt skøn.

 • • Skal kateteret blødgøres, anvendes sterilt vand. Kathetret må ikke blødgøres i vand fra vandhane, da det udgør en risiko for legionellainfektion.

 • • Kateteret føres forsigtigt ned gennem næsen og videre i trachea uden sug. Suget føres ind i det ene næsebor og det skal føles som om suget føres nedad (og ikke opad). Der suges på vej op med små, forsigtige roterende bevægelser. Der suges intermitterende under proceduren.

 • • Proceduren må max. vare ca. 15 sek.

 • • Sugekathetret må kun nedføres én gang pga. risiko for infektion.

 • • Træk den brugte handske udover sugekathetret og kassèr det hele.

 • • Sugeslangen suges igennem med koldt, rent vand.

 • • Hvis barnet har meget sekret i munden, suges det i munden med passende stort katheter. I en akut situation, kan suget tages af og der suges i munden med connectorstudsen for dermed hurtigt at fjerne store mængder sekret, som ellers kunne blokere barnets luftveje.

Samling af sugeudstyr

 

 

Picture 1

 

Det er afgørende vigtigt for sugets funktion, at det er samlet korrekt.

 

Posen skal slutte tæt i sugebeholderen.

 

Slangerne skal monteres som på billedet.

Venstre slange monteres på sugeaggregatet i væggen.

 

Suget SKAL afprøves efter samlingen.

 

Picture 2

 

Dette er nærbillede af placeringen af slangerne.

 

 

 

Det samlede, ubrugte sug tildækkes med en hvid plasticpose påført initialer og dato for samling og tjek.

 

Skift af sugeudstyr og vand til gennemskylning

Se reference 2

 

Definition af begreber

Ved sugning af luftvejene forstås nedføring af kateter i luftvejene med det formål at fjerne sekret.

 

Målgruppe – modtagelse

Det akut respirationsbesværede barn, der har øget sekretproduktion, faldende SAo2 og tiltagende påvirket respiration.

Ophobning af sekret er et godt vækstmedium for bakterier, og kan dermed forårsage risiko for pneumoni.

Formål

At fjerne sekret i mund, svælg og luftveje ved sugning med et sterilt engangs sugekateter for derved at sikre frie luftveje.

 

Problemstilling

I en akut situation med sekretophobning i luftvejene kan det være livreddende at fjerne sekretet ved sugning. Dog skal vi være opmærksomme på, at jo hyppigere der suges, jo mere sekret produceres der.

 

Metode

Retningslinjen er lavet på baggrund af eksisterende litteratur.

 

Referencer

 1. 1. Region Nordjylland, Infektionshygiejnen: 5.10 Håndtering af udstyr til respirationsterapi

 2. 2. Region Nordjylland, Infektionshygiejnen: 3.2 Generelle smitteforebyggende forholdsregler.

 3. 3. Region Nordjylland, Infektionshygiejnen: 2.1 Håndhygiejne