Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af liggende patienttransport (kørsel D)

 

Formål

 

Denne instruks beskriver i hvilke tilfælde og hvordan du bestiller en liggende patienttransport (kørsel D).

 

Definition af begreber

 

Kørsel D

Tilegnet patienter, der skal ligge ned under transporten, men som IKKE kræver sundhedsfaglig behandling eller sundhedsfaglig overvågning undervejs (se nedenfor).

 

 

Tidsrum

kørsel D varetages i tidsrummet:

 • • 06.00 – 24.00 i hverdage

 • • 08.00 – 24.00 søgnehelligdage

 

Servicemål

 

 • • Afhentning fra sygehus: Så vidt muligt senest 1½ time efter ønsket afhentning og tidligst på det ønskede afhentningstidspunkt.

 • • Aflevering på sygehus: Tidligst 1 time før ønsket aflevering og senest på det ønskede afleveringstidspunkt.

 

Sundhedsfaglig overvågning:

 

Ved sundhedsfaglig overvågning forstås overvågning af:

 • • Bevidsthedsniveau

 • • Vejrtrækning, herunder vejrtrækningsfrekvens, iltmætning og frie luftveje

 • • Kredsløb, herunder puls og blodtryk

 • • Måling af blodsukker og temperatur

 

Sundhedsfaglig behandling:

 

 • • Iltbehandling. Patienter der skal have ilt kan godt køres med liggende patienttransport (kørsel D), hvis iltbehandlingen er indstillet af plejepersonale, hospitalspersonale eller af patienten selv, inden transporten finder sted.

 • • Væskeindgift.

 • • Medicinindgift.

 • • Specielle hygiejniske procedurer ved smitsomme sygdomme

 

Beskrivelse*

 

Inden du bestiller en liggende patienttransport, skal du overveje følgende:

 • • Kan patienten transporteres siddende i taxa? (Kørestolsbruger kan også transporteres siddende i taxa).

Hvis Ja: Patienten skal køre i taxa. Kontakt Kontoret for Patientbefordring for bestilling af taxa.

 

Når du skal bestille en liggende patienttransport uden sundhedsfaglig ledsagelse, skal du tage stilling til følgende spørgsmål:

 1. 1. Har patienten behov for sundhedsfaglig overvågning under transporten?

Hvis ja: Patienten skal køre i ambulance. Se evt. instruks ”Bestilling af ambulance (kørsel A, B eller C)”.

 1. 2. Har patienten behov for sundhedsfaglig behandling under transporten?

Hvis ja: Patienten skal køre i ambulance. Se evt. instruks ”Bestilling af ambulance (kørsel A, B eller C)”.

Er svaret nej til disse to spørgsmål og har patienten behov for at ligge ned under transporten, kan du bestille en liggende patienttransport (kørsel D).

 

Sådan bestiller du:

 

 • • Du ringer til vagtcentralen på tlf. 70 23 75 95

 • • Her vil du blive bedt om at taste 1 eller 2 afhængigt af om transportform kræver sundhedsfaglig overvågning eller ej.

 • • tast 2 for bestilling/rekvirering af kørsel D

 

 

Referencer*

Kontrakt om liggende patientbefordring indgået mellem Falck Danmark A/S og Region Nordjylland.

Instruks i PRI: Bestilling af ambulance (kørsel A, B eller C).