Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

I.v. administration – Amiodaron (Cordarone)

Cordarone

Indholdsstof: Amiodaron.

ATC-kode: C01BD01.

Gruppe: Antiarytmicum.

Formål

At sikre en ensartet, sikker og korrekt behandling med Amiodaron (Cordarone) af takyarytmier.

Indikationer

Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier.

Tilberedning

 • • Cordarone leveres opløst 50 mg/ml (1 ampul = 3 ml 150 mg Cordarone).

 • • Cordarone må kun opblandes med isotonisk Glukose (5% Glukose).

 • • Bolus: 1 ampul (= 150 mg Cordarone) trækkes op i en 10 ml injektionsspøjte og fyldes op med 5% Glukose. Ren 5% Glukose-opløsning administreres umiddelbart efter den sidste injektion.

 • • Infusion: Cordarone blandes efter vejledning i PRI: Blandingsvejledning for B. Braun Perfusor/Infusomat pumper

Blandingsvejledning kan findes både i blandingsvejledning Intensiv V1 og blandingsvejledning Total V1.

Infusions- og injektionshastighed

 • • Bolus: I ekstreme nødsituationer kan lægemidlet, efter lægens skøn, gives som en langsom injektion á 150-300 mg i 10-20 ml 5% Glukose over mindst 3 minutter (risiko for kollaps).

 • • Ved infusion er koncentrationen efter opblanding 12 mg/ml. Patientens behandlingsvægt indtastes på pumpen, og der gives en dosis på 10 mikrogram/kg/min. som kontinuerlig infusion.
  Cordarone administreres så vidt muligt i centralt venekateter under EKG-overvågning.

Holdbarhed

24 timer.

Bivirkninger

 • • Benzylalkohol (hjælpestof) kan udløse allergisk reation (hyppigst hos børn).

 • • Polysorbat 80 (hjælpestof) kan udløse svær hypotension/kollaps ved for hurtig injektion.

 • • Gastrointestinale gener.

 • • Forhøjede levertal.

 • • Muskelsvaghed.

 • • Hypothyreoidisme, hyperthyreoidisme.

 • • Fotosensibilitet, øjentørhed, partikelaflejringer i øjet.

Kontraindikationer uforligelighed

 • • Sinusbradykardi, sinoatrial blok., syg sinus-syndrom og alvorlige atrioventrikulære overledningsforstyrrelser; med mindre patienten har pacemaker.

 • • Thyreoideadysfunktion.

 • • Kendt overfølsomhed over for jod.

 • • Kombinationsterapi med præparater, der forlænger QT-intervallet.

 • • Cordarone må ikke blandes med elektrolytholdige væsker (risiko for udfældning).