Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

I.v. administration – Amiodaron (Cordarone)

Cordarone

Indholdsstof: Amiodaron.

ATC-kode: C01BD01.

Gruppe: Antiarytmicum.

Formål

At sikre en ensartet, sikker og korrekt behandling med Amiodaron (Cordarone) af takyarytmier.

Indikationer

Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier.

Tilberedning

- Cordarone leveres opløst 50 mg/ml (1 ampul = 3 ml 150 mg Cordarone).

- Cordarone må kun opblandes med isotonisk Glukose (5% Glukose).

- Bolus: 1 ampul (= 150 mg Cordarone) trækkes op i en 10 ml injektionsspøjte og fyldes op med 5% Glukose. Ren 5% Glukose-opløsning administreres umiddelbart efter den sidste injektion.

- Infusion: 24 ml Cordarone á 50 mg/ml = 1200 mg, blandes med 476 ml isotonisk Glukose. Koncentration 2,4 mg/ml.

Infusions- og injektionshastighed

- Bolus: I ekstreme nødsituationer kan lægemidlet, efter lægens skøn, gives som en langsom injektion á 150-300 mg i 10-20 ml 5% Glukose over mindst 3 minutter (risiko for kollaps).

- Infusionshastighed 20,8 ml/t. Infusion gives således, at døgndosis i alt bliver maks. 1200 mg (bolus ikke medregnet). Administreres så vidt muligt i centralt venekateter under EKG-overvågning.

Holdbarhed

24 timer.

Bivirkninger

- Benzylalkohol (hjælpestof) kan udløse allergisk reation (hyppigst hos børn).

- Polysorbat 80 (hjælpestof) kan udløse svær hypotension/kollaps ved for hurtig injektion.

- Gastrointestinale gener.

- Forhøjede levertal.

- Muskelsvaghed.

- Hypothyreoidisme, hyperthyreoidisme.

- Fotosensibilitet, øjentørhed, partikelaflejringer i øjet.

Kontraindikationer uforligelighed

- Sinusbradykardi, sinoatrial blok., syg sinus-syndrom og alvorlige atrioventrikulære overledningsforstyrrelser; med mindre patienten har pacemaker.

- Thyreoideadysfunktion.

- Kendt overfølsomhed over for jod.

- Kombinationsterapi med præparater, der forlænger QT-intervallet.

- Cordarone må ikke blandes med elektrolytholdige væsker (risiko for udfældning).