Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af sterile og rene medicinske éngangsartikler (8.4.1)

 

Genbrug af éngangsartikler beregnet til invasive indgreb eller til procedurer, der involverer direkte kontakt med slimhinder, frarådes.

Èngangsartikler, som ikke genbruges

En række usikkerhedsmomenter, der kan relateres til de materialer, éngangsartikler fremstilles af, og til de krav, der stilles til desinfektion og sterilisation af medicinske artikler, betyder, at genbrug af éngangsartikler absolut må betragtes som en risiko for patienterne.

Hvis der opstår en skade, som kan være forårsaget af genbrug af en éngangsartikel, vil det kunne betragtes som en overtrædelse af autorisationslovenes bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. Ligeledes kan det være ansvarspådragende for Regionen i relation til erstatning.

Da mange éngangsartikler øjensynligt er fremstillet af samme materiale som artikler til flergangsbrug, kan det i praksis være vanskeligt at afgøre, om en artikel må eller ikke må genbruges. For at afgøre hvornår en medicinsk artikel er beregnet til éngangsbrug, er det nødvendigt at orientere sig ved hjælp af varedeklarationerne.

Definition

Pakningerne er typisk forsynet med en påskrift om, at indholdet kun er til éngangsbrug – eventuelt er der et påbud om, at artiklen ikke må resteriliseres. Eksempler på tekster er ”Til éngangsbrug”, ”For single use”, ”Disposable”, ”Ne pas restériliser”.

I andre tilfælde anføres, hvordan artiklen ikke må bruges – eksempelvis at et perifert venekateter ikke må forsøges indlagt mere end én gang.

Sterilisation af éngangsartikler

Sterile éngangsartikler leveres enten stråle- eller ethylenoxidsteriliserede, aldrig autoklaverede. Grunden er, at mange materialer, der benyttes til fremstilling af éngangsartikler, ikke tåler autoklavering. De høje temperaturer kan ændre materialets struktur, således at det deformeres. Bløde, smidige materialer kan blive stive og skrøbelige. Overfladebelægninger med barriereeffekt kan nedbrydes, hvorved der kan frigives allergifremkaldende eller toxiske stoffer. Teoretisk set kunne éngangsartikler af metal resteriliseres, men det betyder ikke nødvendigvis, at de kan genbruges. Dette gælder ikke mindst skærende eller stikkende artikler, hvis funktion kun er optimal under éngangsbrug – sådan som det for eksempel er tilfældet med knivsblade og kanyler.

Éngangsartikler er derfor uegnede til resterilisation med de metoder, som regionens sterilcentraler har til rådighed.

Éngangsartikler, som er mærket ”For single patient use”

Éngangsartikler, som ikke er beregnet til at blive anvendt i forbindelse med aseptiske procedurer, og som er mærket ”For single patient use”, kan genbruges, men må i så fald kun bruges af eller til samme patient. Selv om denne type artikler som regel leveres steriliserede, betyder det ikke, at de nødvendigvis skal være sterile under brug. Ved genbrug er det tilstrækkeligt, at de bliver varmedesinficerede.

”For single patient use”-artikler, der kan genbruges til samme patient, skal fra producentens side være forsynet med en dansk brugsanvisning, der angiver rengørings- og desinfektionsmetode.