Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Juvenil blødningsforstyrrelse

 

Formål

-

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Baggrund:

Juvenil blødningsuregelmæssigheder skyldes oftest anovulatoriske blødninger inden for de to første år efter menarche.
Andre årsager: Graviditet, infektion, stress, endokrin- og koagulationsforstyrrelse.

 

Se nedenfor vedrørende evt akut kraftig vaginalblødning.

Diagnostik:

Blødningsanamnese, abnorm blødningstendens?

Hgb, evt. androgenstatus, TSH

Ved tegn på abnorm blødningstendens eller vedvarende kraftig blødning trods hormonel behandling koagulationsudredning via Hæmatologisk afdeling,Aalborg Sygehus Syd.

Før seksuel debut ikke yderligere, fraset evt abdominal ultralyd.

Efter seksuel debut, GU, podning, HCG, vaginal ultralyd.

Behandling: 

Cyklisk gestagen 5 mg Provera fra 15-25 cyklusdag.

Lavdosis kombinations p-piller af 2. generation (F.eks Microgyn).

Akut kraftig vaginal blødning:

Efter sexuel debut: Udeluk gravidtet og infektion

Udredning:

HCG, Type, Hgb, trombocytter, leucocytter, CRP, INR, BAC-test, drop.

Behandling:

  • • Cyklocapron 1 g x 4 i 3 dage, eventuelt startes behandlingen i.v.

  • • Østrogenbehandling mindsker blødningen hos 75% . Der gives f. eks P-piller (Microgyn) 3 tabletter dag 1 herefter 2 tabletter dagligt i 9 dage fulgt af 1 uges pause. P-pillebehandlingen fortsættes i endnu 2 måneder.

  • • Supplerende antibiotika ved infektion.

  • • Abrasio kun sjældent indiceret.

 

Diagnosekode:

N 92.2A Metrorrhagia juvenilis

 

Referencer

Skejby, lokale gynækologiske instrukser

Hvidovre, lokale gynækologiske instrukser.