Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administrativ instruks omkring Vedligeholdelse af medicinsk udstyr.

Formål1

Definitioner1

Beskrivelse1

1. Klargøring af vedligehold1

2. Kontakt til de kliniske afsnit.1

3. Returmelding af vedligehold.2

4. Udestående vedligehold der overskrider tidsfrist2

5. Bortkommet udstyr3

Referencer3

Formål

Instruksen skal tilsikre at håndteringen af vedligehold i DIS bliver ensrettet og at alle afsnit får den samme service.

Definitioner

Serviceansvarlig tekniker: Den serviceansvarlige tekniker har ansvaret for vedligehold og reparation af udstyr for et antal kliniske afsnit. Typisk er denne også serviceudfører på udstyret. Men der kan også være en anden serviceudfører.

Ønsket vedligeholdelses dato: Er datoen for det næstkommende vedligehold. Datoen indsættes sammen med vedligeholdelsesintervallet i udstyrets stamkort-service oplysning i forbindelse med registrering. Herefter beregner systemet ”Ønsket vedligeholdelses dato” automatisk.

Beskrivelse

I det følgende beskriver de administrative opgaver i forbindelse med vedligehold af medicinsk udstyr.
Alle opgaver i apparatur databasen DIS vedr. denne instruks er visualiseret trin for trin i
Bilag til
Administrativ instruks omkring vedligehold i DIS

1. Klargøring af vedligehold

”Klargøring af vedligehold” er det samme som en aktivering af kommende vedligehold i apparatur databasen DIS.

Dette udføres af den Medicotekniske sektionsleder for alle i Teknisk afdeling, senest den 2. arbejdsdag i måneden, således at alle vedligehold som ønskes udført frem til d. 8. i den efterfølgende måned bliver aktiveret.

2. Kontakt til de kliniske afsnit.

Umiddelbart efter klargøring skal de kliniske afsnit informeres om hvilket udstyr der skal serviceres i den kommende måned, således at det kliniske personale kan finde udstyret, og aftale tid og sted for vedligeholdet med den serviceansvarlige tekniker.

De Serviceansvarlige teknikere trækker en apparaturliste fra DIS, over det pågældende udstyr og sender den via mail til afdelingssygeplejersken, eller til den apparaturansvarlige sygeplejerske, hvis dette er aftalt.

Mailen bør indeholde minimum følgende oplysninger:

 • • kontaktoplysninger på tekniker (serviceansvarlig og/eller serviceudfører), både med mailadresse og telefonnummer (brug signatur som beskrevet i retningslinjerne for mail),

 • • Information om ønsket servicetidspunkt og sted.: Om udstyret skal bringes til Teknisk afd. eller det skal serviceres på den kliniske afdeling(fx ultralydsscannere eller andet ikke mobilt udstyr). For udstyr der vitalt for den kliniske afdelings produktionsplan (Fx anæstesi udstyr, større ultralydsscannere etc.) , skal der informeres om estimeret tidsforbrug.

Apparaturlisten skal indeholde følgende oplysninger:

 • • Afsnitsnavn,

 • • AAS nummer

 • • ønsket vedligeholdelsesdato,

 • • objektnavn, beskrivelse,

 • • model/type,

 • • serviceudfører.

3. Returmelding af vedligehold.

Umiddelbart efter at vedligeholdet er udført på udstyret, skal dette returmeldes i DIS, således at den kliniske afdeling via DIS online, kan se at vedligeholdet er udført.

Senest den sidste arbejdsdag i udførelsesmåneden skal den serviceansvarlige tekniker følge op på dennes udestående vedligehold for udførelsesmåneden.

Derved har man ca. 1 arbejdsuge til at nå evt. manglende vedligehold på udstyr, som skal være udført senest d. 8 i måneden efter planlagt vedligehold (eks. 08-05-2012 på udstyr der skal laves vedligehold på i april måned 2012).

4. Udestående vedligehold der overskrider tidsfrist

Udestående vedligehold kan skyldes flere forhold.

Når vedligeholdelsesfristen ikke kan overholdes, skal den kliniske afdeling informeres herom.
Den kliniske afdeling kan ud fra DIS-online se hvilket udstyr der ikke er afsluttet/returmeldt, med information der begrunder overskridelse af tidsfristen.

De vedligehold som ikke er returmeldt inden d. 8 i måneden efter ønsket vedligehold, håndteres på følgende måde:

 1. 1. Udstyret afventer reservedele/ekstern reparatør
  Procedure: Vedligehold igangsættes i DIS med default kommentar:
  afventer reservedele

 2. 2. Udstyret er i brug og kan ikke frigives til vedligehold af hensyn til patienten eller lignede.
  Dette kan fx være tilfælde med kuvøser eller respiratorer. Procedure: Vedligehold igangsættes med default kommentar:
  I brug - Skal til vedligehold ASAP
  Serviceteknikeren skal påpege at udstyret skal tages ud af brug og vedligeholdes snarest muligt, om nødvendigt skal der sættes mærkat på.

 3. 3. Udstyret er ikke blevet fundet og/eller stillet til rådighed for vedligehold:
  Procedure: Vedligehold igangsættes med default kommentar.
  ”Ikke indleveret eller stillet til rådighed”
  og serviceudfører sættes til:
  00” - ikke indleveret til eftersyn.

Overskrides vedligeholdelses fristen (ønsket vedligehold) med mere end 30 dage, fremsendes en liste med dette udstyr til afdelingssygeplejersken, indeholdende kommentarer vedr. overskridelsen, sammen med apparaturlisten nævnt i punkt 2. Kontakt til kliniske afsnit

5. Bortkommet udstyr

Er udstyret bortkommet således at udstyret heller ikke kan findes inden næste vedligehold, skal det omregistreres til afsnittet ”BORTE” med notits i historik omkring oprindelig brugerafsnit.

Alle oplysninger vedr. serviceinterval skal slettes.

Afd. ledelsen SKAL efterfølgende informeres skriftlig omkring dette.

Referencer