Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel behandling – Evalueringsmøde i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

 

Beskrivelse

Procedure

Forældre og netværk er orienteret om tidspunktet for evalueringsmødet. Dette fremgår af tidsplanen for medicinafprøvningen, der er udleveret ved opstartsmødet.

 

Evalueringsmødet

 • • Velkomst og præsentation (navne og titler på tilstedeværende noteres).

 • • Identifikation af patient.

 • • Gennemgang af medicinens virkning og eventuelle bivirkninger fra hjem (forældre og barn) og børnehave/skole/fritidsregi.

 • • Gennemgang af udfyldt ADHD-RS bedømmelsesskema og evt. bivirkningsskema.

 • • Der laves en vurdering af den fremadrettede medicinske behandling ift. præparat, dosis og indgiftstidspunkter ift. det enkelte barns behov.

 • • Der orienteres om kommende medicinkontroller, herunder med stillingtagen til hvornår den videre behandling forventes at kunne varetages i primær sektor (mua ved neuroleptika hvor fortsat opfølgning sker i ambulatoriet).

 • • Der orienteres om relevante interne forhold som telefontid, konferencetider o.lign., i det omfang det vurderes relevant.

 • • Der orienteres om at der søges enkelttilskud.

 • • Der gives råd og vejledning ift. Specialpædagogik ved medicinrelaterede bivirkninger der vurderes at kunne afhjælpes pædagogisk fremfor ved medicinændring.

 • • Der foretages evt. volds- og selvmordsrisikovurdering.

 • • Der orienteres evt. om mulighed for medicinpas ved rejser, og der sendes recept til den fortsatte behandling.

 

Objektiv somatisk:

 • • Højde og vægt.

 • • BT og puls.

 • • Taljemål ved behandling med neuroleptika.

 • • Ved mistanke om selvskadende adfærd eller anoreksi vurderes barnet i undertøj.

 

Objektiv psykisk:

 • • Opmærksomhedsfunktionen

 • • Letafledelighed

 • • Hyperaktivitet

 • • Impulsivitet

 • • Tendens til association

 • • Tendens til perseveration

 • • Følelsesforvaltning

 • • Lav arousal

 • • Kontakten

 • • Stemningsleje

 • • Evner

 • • Adfærd

Konklusion/aftaler som efterfølgende drøftes ved konference med efterfølgende tilbagemelding til forældre.

Efter mødet notat i EPJ. Procedureregistrering på henholdsvis ”samtale med behandlingssigte”.

 

Definition af begreber

Evalueringsmøde: Et møde med deltagelse af forældre, barn og relevant professionelt netværk, hvor der foretages en evaluering af den aktuelle medikamentelle afprøvning/behandling.

Opstartsmøde: Et møde hvor forældre, barn/ung og relevant professionelt personale informeres om den planlagte medikamentelle afprøvning/behandling.

Konference: En tværfaglig drøftelse mellem distriktssygeplejerske og speciallæge, hvor det videre forløb/behandlingsplan omkring patientens medicinske behandling.

Tilbagemelding: Orientering om det videre forløb til forældre enten telefonisk eller ved ny kontrol.

EPJ: Elektronisk Patientjournal.

 

Formål

Standardisere evalueringsmøde foretaget af sundhedsfagligt personale i Børne og Ungdomspsykiatrien.

 

Referencer

Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

 

Sundhedsstyrelsen:

Vejledning om ordinationer og håndtering af lægemidler

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

 

PRI dokumenter:

Patientidentifikation i Psykiatrien

Informeret samtykke til behandling

Journalføring af CAVE-oplysninger i Region Nordjylland

Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

Medicinering - lægemiddelordination