Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bindvejningstest - Sygeplejeinstruks (G)

 

 

24 timers bindvejningstest

 

Formål

  • • At medvirke til at objektivisere patientens inkontinens.

  • • At medvirke til diagnosticering af inkontinensform.

  • • At bidrage til valg af det optimale hjælpemiddel.

  • • At kvalitetssikre valgt behandling.

 

Remedier

  • • 1 skema.

 

Procedure

  • • Bindvejningstesten skal udføres over 24 timer. Samtidig skal patienten lave væske- vandladningskema over 1 døgn.

  • • I forbindelse med forundersøgelse udleveres skriftlig information angående bindvejningstesten.

  • • Det er vigtigt, at patienten lever et aktivt liv, når testen skal laves. Det kan være nødvendigt at fremprovokere de situationer, der giver lækage.

  • • Bindet/bleen vejes før ibrugtagen. Ved skift vejes bindet igen og vægtforskellen (vægtøgningen) noteres på skemaet (kolonnen: Vægtøgning) ud for det tidspunkt, bindet skiftes.

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med anvendelse af bindvejningstest

  • • Vurdere, om det er sandsynligt, at patienten selvstændigt vil kunne udføre testen korrekt.

  • • Hvis det vurderes, at patienten ikke vil kunne udføre testen selvstændigt, tages kontakt til hjemmeplejen med henblik på om man dér har mulighed for at hjælpe patienten.

  • • Grundig mundtlig information som støtte til den skriftlige information. Dvs. vigtigheden af, at testen udføres omhyggeligt og hvordan de enkelte kolonner udfyldes.

  • • Udlevering af skema.

  • • Modtagelse af testen. Vejning af bind/bleer, hvis patienten ikke har haft vægt derhjemme.

  • • Vejlede patienten omkring det optimale hjælpemiddelvalg ud fra inkontinensens omfang og viden om de forskellige hjælpemidlers formåen.

 

Referencer

  • • Fællesudvalg nedsat af Dansk Urologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Klaringsrapport: Udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder.

Nr. 12;2001.

  • • Dansk Selskab For Almen Medicin:

Udredning og behandling af urininkontinens i almen praksis. 2009.