Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bindvejningstest - Sygeplejeinstruks (Gynækologisk Ambulatorium)

 

 

24 timers bindvejningstest

 

Formål

-

At medvirke til at objektivisere patientens inkontinens.

-

At medvirke til diagnosticering af inkontinensform.

-

At bidrage til valg af det optimale hjælpemiddel.

-

At kvalitetssikre valgt behandling.

 

 

 

Remedier

P

1 skema.

P

Eventuelt kan patienten låne en vægt af afdelingen.

 

 

 

Procedure

P

Bindvejningstesten skal udføres over 24 timer. Samtidig skal patienten lave væske- vandladningskema over 1 døgn.

I forbindelse med forundersøgelse udleveres skriftlig information angående bindvejningstesten.

P

Det er vigtigt, at patienten lever et aktivt liv, når testen skal laves. Det kan være nødvendigt at fremprovokere de situationer, der giver lækage.

P

Bindet/bleen vejes før ibrugtagen. Ved skift vejes bindet igen og vægtforskellen (vægtøgningen) noteres på skemaet (kolonnen: Vægtøgning) ud for det tidspunkt, bindet skiftes.

 

 

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med anvendelse af bindvejningstest

P

Vurdere, om det er sandsynligt, at patienten selvstændigt vil kunne udføre testen korrekt.

P

Hvis det vurderes, at patienten ikke vil kunne udføre testen selvstændigt, tages kontakt til hjemmeplejen med henblik på om man dér har mulighed for at hjælpe patienten.

P

Grundig mundtlig information som støtte til den skriftlige information. Dvs. vigtigheden af, at testen udføres omhyggeligt og hvordan de enkelte kolonner udfyldes.

P

Udlevering af skema - eventuelt udlevering af vægt. Patientens data, vægtens nummer og udleveringsdato noteres i hæftet).

P

Modtagelse af testen. Vejning af bind/bleer, hvis patienten ikke har haft vægt med hjem.

P

Vejlede patienten omkring det optimale hjælpemiddelvalg ud fra inkontinensens omfang og viden om de forskellige hjælpemidlers formåen.

 

 

 

Referencer

P

Fællesudvalg nedsat af Dansk Urologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Klaringsrapport: Udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder.

Nr. 12;2001.

P

Dansk Selskab For Almen Medicin:

Udredning og behandling af urininkontinens i almen praksis. 2009.