Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ tjekliste i Hjørring

 

Formål

At sikre, at alle operationspatienter i Klinik Kirurgi, Hjørring klargøres til operation i henhold til tjekliste.

 

Definition af begreber

AT-pro er proteinpulver der anvendes til proteinberigelse af kolde og varme retter og drikke.

GIK-drop er Glukose/insulin/kalium drop til fastende patienter med diabetes.

Præoperativ information er den information sygeplejepersonalet giver patienten vedr. forløbet forud for operation.

Tjekliste er en liste over de forhold/opgaver som skal være løst og/eller taget højde for, i forbindelse med klargøring af operationspatient.

 

Beskrivelse

Den præoperative tjekliste er et fælles arbejdsredskab for kirurgisk sengeafsnit, kirurgisk dagafsnit, kirurgisk operationsgang samt kirurgisk Ambulatorium, Klinik Kirurgi, Hjørring.

Tjeklisten påbegyndes udfyldt når der er truffet beslutning om, at patienten skal opereres, enten i Kirurgi Ambulatorium eller i et sengeafsnit.

Tjeklisten skal være fyldestgørende udfyldt når patienten kører til operationsgangen til operation.

Tjeklisten følger patienten som dokumentation.

Tjeklisten underbygger

  • • at komplikationer forebygges

  • • at der er fokus på patientens individuelle behov

  • • at patienten oplever tryghed forud for operation

  • • at al nødvendig information – såvel mundtlig som skriftligt – er givet og forstået

  • • et fælles redskab til at undgå unødvendige forsinkelser for patienterne og for operationsafsnittet

 

Referencer