Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krampebehandling og krampeprofylakse - actioncard - Sygeplejeinstruks (G)

 

Tegn på truende eklampsi
Sitren, stærkt påvirket almentilstand, stærke smerter i epigastriet, synsforstyrrelser.

 

Behandling af eklampsi

Person A (sygeplejerske)

 • • 

Bliver hos patienten.

 • • 

Patienten lejres på venstre side.

 • • 

O2, hvis det er praktisk muligt.

 

Når Jordemoderen er kommet

Sygeplejersken henter:

 • • 

Dropbakke + NaCl + dropsæt + dropstativ.

 • • 

Ilt og sug.

 • • 

Bakke med: Magnesiumsulfat, dropsæt, indluftningskanyle og Fødegangens actioncard (står på hylde i højre side af medicinrum).

Behandling med magnesiumsulfat kan indledes af jordemoder.

Gives over ¼ time.

Indløb med 200 ml. pr. time hvilket svarer til 66 dråber pr minut.


Person B

Kalder hjælp:

 • • 

Afdelingsjordemoder:

Tlf 6-3109/ 6-3108, kode 412

 • • 

Mat-team:

Tlf. 6-2950

 • • 

Obstetrisk forvagt:

Kode 400

 • • 

Bagvagt:

Kode 404

 

Meld, at en gravid patient på stue x har kramper

 • • 

Ringe til Fødegang: Stue skal gøres klar til overflytning af kvinden

 • • 

Portør:

 

 

(patienten skal overflyttes til Fødegangen hurtigst muligt).

Når hjælpen når frem
Udføre de givne ordinationer.