Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Follow up samtale

Beskrivelse

Ved en follow-up-samtale tilbydes patient/pårørende et besøg på Intensivafsnittet til en samtale/rundvisning af 1 times varighed, oftest fra kl. 13-14.

Den første ½ time af samtalen taler patient og pårørende med en læge og en sygeplejerske.

Indholdet i samtalen afhænger udelukkende af, hvad patient/pårørende har behov for at tale om. De fleste vil gerne have en grundig gennemgang af sygdomsforløbet og behandlingen. Mange vil gerne tale om deres oplevelse med delirium, som for nogle kan være meget skræmmende. Vi kan også komme ind på de typiske gener i efterforløbet, som vi ved intensive patienter ofte kan få. Endelig kan der være specifikke episoder, som de har undret sig over, og som de gerne vil have uddybet.

I løbet af samtalen beder vi dem om, at fortælle os, hvordan de oplevede det at være patient på vores afdeling, og om der var nogle ting, de synes, vi kunne gøre bedre. .

Den sidste ½ time viser sygeplejersken dem rundt i afdelingen. Hun viser dem den stue patienten var indlagt på. De får forklaret og set nogle af de instrumenter patienten har været behandlet med. Det kan være respiratoren, dialyseapparat, tuber, slanger osv.

Der er lavet en undervisningskasse med diverse tuber/slanger som står i luftrummet.

De får måske også hilst på nogle af de sygeplejersker og læger, som har været med i behandlingsforløbet.

Til sidst beder sygeplejersken dem besvare 6 evalueringsspørgsmål, som sættes i follow-up-mappen, under fanen ”svar på evalueringsspørgsmål”.

Overflytning til stamafdeling

Når patienten skal overflyttes til stamafdelingen, skal det tydeligt fremgå i vores overflytnings bog, hvem der har passet patienten - gerne nogle sammenhængende dage.

Overflytningsbogen bruges af planlægger/afd.spl. til at se tilbage på, hvem der har passet patienten i forløbet. Derudfra planlægges en dato for follow-up-samtalen, så vidt muligt på en dag, hvor personale med kendskab til patienten/pårørende er på job.

Ved overflytningen får patienten/pårørende udleveret en pjece, hvori de kan læse om mange af de reaktioner som kan forekomme i efterforløbet.

Indkaldelse til samtale

Alle patienter indlagt 7 dage og derover, indkaldes automatisk til en samtale ca. 2 mdr. fra udskrivelse fra intensiv.

Sekretærerne får et månedsudtræk fra patientsystemet, hvoraf det fremgår, hvilke patienter, der skal tilbydes follow-up-samtale. Denne liste får planlægger/afd.spl. på intensiv, som derefter finder en dato, hvor der er en læge og spl. på vagt, som kender patienten. Datoen gives til sekretærerne, som sender et fortrykt brev til patienten med et tilbud om samtale.

På sygeplejerskernes arbejdsplan vil der stå ”follow up” ved den pågældende vagt. Ved travlhed må der forventes, at lægen kan blive nødt til at forlade samtalen.

Skulle der være sygdom eller andet der forhindrer de planlagt personaler i at deltage, udpeges der en anden til samtalen, som ikke nødvendigvis kender patienten.

På selve dagen

1. Den pågældende spl. som skal være med til samtalen, finder i god tid et sted til samtalen - konferencelokalet på intensiv kan ofte bruges/afd.spl.kontor, hvis der er ledigt.

2. Spl. laver kaffe/the, vand/saft og finder evt. en småkage.

3. Finder undervisningskassen frem.

4. Udfylder evalueringsskemaet

 

Nogle gode tips ved fremvisning af en stue:

Tænd/sluk sug og lys, åben/lukke skabslåger, tænde skopet og vise alarmlyde, vandhanen der løber osv. Flere patienter giver udtryk for at det er rart at høre de lyde, som de kan kende fra tiden på intensiv. Det giver ro at få svar på, hvad lydene var, og hvor de kom fra.

Formål

Vores ønske med follow-up-samtalen, er at give patienterne og deres pårørende en mulighed for tale med os om, hvad de har oplevet, mens de har været indlagt hos os, så de efterfølgende har en bedre mulighed for at kunne bearbejde oplevelserne og derved lægge det bag sig.

Referencer

Artikler

Intensiv care – Easing the trauma. Poul Skirrow, Christina Jones, Richard D. Griffiths og Sue Kaney. Liverpool University´s intensive Care Research Group.

Using diaries in intensive care: A method for following up patients. Sissel Lisa Storli, Ranveig Lind og Inga-Lill Viotti, Tromsø, Norway.

Follow-up after intensive care. John A Griffiths, Melanie Gager og Carl Waldmann. Royal Berkshire Hospital

Intensive care: patients’ experiences. https://healthtalk.org/

Nurse-led intensive care follow-up clinics: their impact on quality of life and cost effectiveness. The Intensive Care Society, nr. 2, april 2010

Materiale fra/kontakt til andre intensive afdelinger:

  • • Pjece ”farvel til intensivafsnittet - og hvad så” fra Glostrup Hospital

  • • Klinisk koordinator Merete Zinck Østergaard, Ovita, Århus Universitetshospital – Tage Hansens Gade.

Regionshospitalet Holstebro, intensiv afsnit.