Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indhentning af information om patienter forud for kontakt til forvagt fra sengeafsnit i Almenpsykiatrisk Afdeling Syd

Beskrivelse

I forbindelse med kontakt til forvagt vedrørende problemstillinger, der skal tages stilling til i vagtarbejde, er det vigtigt at have forberedt sig grundig, så al relevant information foreligger såsom vitale parametre, medicinstatus samt øvrige relevante assessments (f.eks. selvmordsrisikovurdering, voldsrisikovurdering og lignende).

 

Ved kontakt til forvagt anvendes ISBAR korrekt ved at tale klart, tydeligt og direkte til modtageren. Brug af forkortelser og slang øger risikoen for misforståelser.

 

Ansvarshavende sygeplejerske fra sengeafsnittet skal kontakte forvagten og kan undtagelsesvis og efter aftale med forvagt ringe til bagvagt.

 

1. Ved kontakt til forvagt om psykiatriske problemstillinger skal ansvarshavende sygeplejerske gøre sig klart om problemet er forsøgt løst af plejepersonalet selv inden kontakt til forvagt:

 • • Kunne belyse problemstillingen og fremstille hvorfor lægekontakt i vagten er nødvendig.

 • • Kende patientens diagnose og årsagen til den pågældende patient er indlagt.

 • • Kunne oplyse hvilken medicin patienten får – både fast og PN, og hvad der evt. er givet før lægekontakt.

 • • Gjort sig klart om problemet er forsøgt løst af plejepersonalet selv inden kontakt til forvagt.

 

2. Ved kontakt til forvagt om somatiske problemstillinger skal ansvarshavende sygeplejerske:

 • • Kunne belyse problemstillingen og fremstille hvorfor lægekontakt i vagten er nødvendig.

 • • Kende til patientens diagnose og årsagen til den pågældende patient er indlagt.

 • • Have orienteret sig om, hvorvidt patienten er kendt med somatiske lidelser og i givet fald hvilke.

 

Inden kontakt bør personalet måle blodtryk, puls, temperatur, samt måle promille (ved mistanke om beruselse) i det omfang, det er muligt på sengeafsnittet. Ved konfusion, feber eller mavesmerter stikse urinen.

 

Formål

Formålet er tydeliggørelse af hvornår og hvordan ansvarshavende sygeplejerske skal kontakte forvagt, når planlagte og forsøgte tiltag ikke er tilstrækkelige i forhold til:

 • • akut opståede problemstillinger

 • • forværring i tilstand

 • • problemstillinger, der ikke kan vente på stillingtagen til næst kommende stuegang

 • • samt at der ved kontakt omkring problemstillinger anvendes sikker mundtlig kommunikation

Metode

Der anvendes ISBAR tjekliste udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ved brug af ISBAR-modellen sikres:

I (identifikation) - patienten bliver korrekt identificeret

S (situation) - modtageren kort bliver orienteret om, hvorfor der er taget kontakt til vedkommende.

B (baggrund) - patientens sygehistorie resumeres i grove træk, så modtageren kan danne sig et indtryk af patienten

A (analyse) - afsenderen giver sin fortolkning af situationen

R (råd) - samtalen afsluttes med, at der i samråd lægges en plan for det videre forløb

 

Referencer

Sikker mundtlig kommunikation om patientens tilstand i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse