Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indhentning af information om patienter forud for kontakt til forvagt/bagvagt fra sengeafsnit i Klinik Psykiatri Syd

 

Formål

Denne instruks beskriver, hvilke informationer sengeafsnittet skal have klar, inden der tages kontakt til vagthavende læge angående en patient.

 

Beskrivelse

 

  1. 1. Ved kontakt til vagthavende læge om psykiatriske problemstillinger skal personalet:

  • • Kunne belyse problemstillingen og fremstille hvorfor lægekontakt i vagten er nødvendig.

  • • Kende patientens diagnose og årsagen til den pågældende patient er indlagt.

  • • Kunne oplyse hvilken medicin patienten får – både fast og PN, og hvad der evt. er givet før lægekontakt.

  • • Gjort sig klart om problemet er forsøgt løst af personalet selv inden kontakt til vagthavende læge.

 

  1. 2. Ved kontakt til vagthavende læge om somatiske problemstillinger skal personalet:

  • • Kunne belyse problemstillingen og fremstille hvorfor lægekontakt i vagten er nødvendig.

  • • Kende til patientens diagnose og årsagen til den pågældende patient er indlagt.

  • • Have orienteret sig om, hvorvidt patienten er kendt med somatiske lidelser og i givet fald hvilke.

Desuden bør personalet tage blodtryk, puls, temperatur. Derudover bør personalet måle promille (ved mistanke om beruselse) i det omfang, det er muligt på sengeafsnittet.

 

Endelig bør personalet stikse urinen forud for lægekontakt ved konfusion, feber eller mavesmerter.