Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konventionel – Myelomatose

 

 

Ved myelomatose undersøgelser skal der, med mindre andet at angivet, tages billeder af Cranie (AP, LAT, TOWNE) og columna totalis (AP, LAT), bækken og de lange rørknogler (kun AP).

 

CRANIE

 

1.bill. AP

 

2.bill. LAT

 

3.bill. AP

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0001.jpeg

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0002.jpeg

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0003.jpeg

 

 

1.bill. AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 65

 

ANBEFALET POSITIONERING

AP:

Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden. Hovedet lejres i kranie-puden, så infra-orbito-meatal-linien (IOM) er vinkelret på detektoren (hovedet ligger i grundstilling). Mentum og glabella skal være i midtsaggital-planet.

 

CENTRERING

AP: Midtsaggitalt, og 2 cm over glabella (og øvre orbitarand).

BILLEDKRITERIER

AP: Hele kraniet skal være fremstillet. Der skal være lige stor afstand fra ydre orbitarand til ydre kraniekant på begge sider. Basis cranii skal overlejre orbitae's nederste kanter.

 

2.bill. LAT

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 65

 

ANBEFALET POSITIONERINGLAT:

Pt ligger lige på venstre side, med begge ben let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være 90° ud fra kroppen og med albuerne flekterede. Hovedet ligger på en pude (vend f.eks. kraniepuden om), så midtsaggitaltplanet er parallelt med detektoren.

 

CENTRERING

LAT: I ydre øregang.

 

 BILLEDKRITERIER

LAT: Hele kraniet skal være fremstillet. Sella turcica's kanter skal være projiceret lige over hinanden.

3.bill. Towne/AP (cranielt kippet)

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 65

 

ANBEFALET POSITIONERING

Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden. Hovedet lejres i kranie-puden, så infra-orbito-meatal-linien (IOM) er vinkelret på detektoren (hovedet ligger i grundstilling). Mentum og glabella skal være i midtsaggital-planet.

 

CENTRERING

Midtsaggitalt, og 6 cm over glabella (og øvre orbitarand).

Røret kippes 30° cranielt.

 

BILLEDKRITERIER

Hele kraniet skal være fremstillet. Der skal være lige stor afstand fra ydre orbitarand til ydre kraniekant på begge sider. Halvdelen af foramen magnum skal være fri af pars petrosa.

 

 

Columna cervicalis

 

1.bill. AP

2.bill. LAT

http://e-dok.rm.dk/C12571E9002BFB60/$CXIV/ERAN7SDFPE/$File/ERAN7SDFPC.gif

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_600602.nsf/$CXIV/ATTACH-RMAP-8CRJ3L/$FILE/col%20cerv%20skrå%20ve_2_1.jpg

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 63

 

POSITIONERING: 

1.billede PA: ryg mod detektoren.

 

2.billede LAT: Man skal bede patienten om at slappe af i skulderleddene af hensyn til fremstilling af den 7. cervikalhvirvel.

 

CENTRERING: 

Midt på columna cervicalis mellem ydre øregang og overkanten af skulderen.

 

BILLEDKRITERIER: 

Fra basis cranii (C1) til og med C7/Th1 skal være fremstillet. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projiceret over hinanden.

 

COLUMNA THORACALIS

 

1.bill. AP

2.bill. LAT

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0006.jpeg

http://e-dok.rm.dk/C12571E9002BFB60/$CXIV/ERAN7SDF3E/$File/ERAN7SDF3C.gif

 

 

1.bill. AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

70 kv

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt. står med ryggen mod detektor.

Liggende: Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden.

 

CENTRERING

Midtsaggitalt, og i niveau med Th7. Det er ca. 3 cm over processus xiphoideus. Placér den tynde udligner med den tykke ende øverst, fra jugulum og nedefter.

 

BILLEDKRITERIER

Fra C7 til L1 skal fremstilles. Processus spinosi skal ligge midt i hvirvelcorpora, og afstanden fra hvert sterno-claviculær-led og ind til processus spinosus skal være ens.

2.bill. LAT

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

70 Kv

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt står med venstre side mod detektor.

Liggende: Pt ligger lige på venstre side, med begge ben let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være 90° ud fra kroppen og med albuerne flekterede.

 

CENTRERING

I højde med angulus inferior scapularis (ud for Th7). Palpér processus spinosi og centrér 4 cm ventralt herfor.

 

BILLEDKRITERIER

Th4 til L1 skal være fremstillet. Bagkanterne på hvirvelcorpora skal være projiceret lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være åbne.

 

COLUMNA LUMBALIS  

 

1.bill. PA

1.bill. LAT

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0008.jpeg

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0009.jpeg

 

 

1.

bill. AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 75 

ANBEFALET POSITIONERING

PA/Stående: Pt. står med front mod detektor.

AP/Liggende: Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden.

 

CENTRERING

PA/AP: Midtsaggitalt, ca. 3 cm over crista iliaca.

 

BILLEDKRITERIER

AP/PA: Fra Th12 til og med sacroiliaca skal fremstilles. Processus spinosi skal ligge midt i hvirvelcorpora, og sacro-iliaca-leddene skal være symmetriske. Intervertebralrummene skal så vidt muligt være friprojicerede (det bliver de ikke i de nederste hvirvler grundet ryggens krumning).

 

2.bill. lat

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

80kv

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt. står med venstre side mod detektor. Armene holdes frem foran kroppen (f.eks. ved at støtte dem på dropstativ).

Liggende: Pt. ligger lige på siden, med begge ben let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være 90° ud fra kroppen og med albuerne flekterede.

 

CENTRERING

Ca. 3 cm over crista iliaca. Palpér processus spinosi og centrér 5-6 cm ventralt herfor.

 

BILLEDKRITERIER

Fra Th12 til og med proximale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projiceret lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og processus spinosi skal være med.

 

BÆKKEN

 

AP

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0010.jpeg

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 72

 

ANBEFALET POSITIONERING

Pt. ligger lige på ryggen. Begge ben skal være strakte og indadroteret maximalt (ca. 20°)

 

CENTRERING

Ca. 10 cm over symfysen (midt mellem spina iliaca anterior superiors højde og symfysen).

 

BILLEDKRITERIER

Hele bækkenet samt proximale femora skal ses. Ala ossis ilii og rami skal være symmetrisk fremstillede.

 HUMERUS       

 

1.bill. AP

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0011.jpeg

 

AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 60

mAs 6,3

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående, siddende: Pt. skal stå med ryggen mod detektor. Kroppen skal roteres mod aktuelle side så proximale humerus og skulder er i kontakt med detektoren. Antebrachium supineres og albuen extenderes maximalt.

 

CENTRERING

Midt på humerus mellem skulderen og albueleddet.

 

BILLEDKRITERIER

Skulder og albueled skal være med på filmen. Tuberculum major skal kunne ses. Mediale humerus-epicondyl skal prominere mere end den laterale, og fossa olecrani skal ligge midt mellem epicondylerne.

 

 

ANTEBRACHIUM

 

1.bill.AP

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0012.jpeg

 

AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 54

mAs 3,2

 

ANBEFALET POSITIONERING

Pt. sidder med aktuelle side mod bordet og skal strække armen ud med håndfladen opad. Armen supineres til både tommel og lillefinger (strakte fingre) har kontakt med detektor.

 

CENTRERING

Midt på underarmen, mellem håndled og albue.

 

BILLEDKRITERIER

Albueleddet og håndleddet skal være med på billedet. Radius og ulna skal være projiceret fri af hinanden, dog må der være en minimal overlapning mellem proximale radius og ulna. Fossa olecrani skal ligge midt mellem humerus-epicondylerne.

 

 

FEMUR

1.bill. AP

2. bill. AP

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0013.jpeg

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0014.jpeg

 

1.bill. og 2.bill. AP

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 70 (AP)

 

ANBEFALET POSITIONERING

AP: Pt. skal ligge lige på ryggen. med det aktuelle ben indad roteret, så vidt muligt   

 

CENTRERING

AP:5 cm under symfysen til det proximale billede, og Ca. 10 cm over apex patella til det distale billede.

 

BILLEDKRITERIER

Billederne skal overlappe hinanden, så hele femur er fremstillet.

Hofteled og knæled skal være fremstillet i begge planer.

 

Røntgen - Projektioner – Crus

 

CRUS

 

AP

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=efc5de3ff1264de000257b97002e5a35&name=topic1_img0015.jpeg

 

 

1.bill. AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 52

mAs 5

 

ANBEFALET POSITIONERING

Pt. skal ligge lige på ryggen og med benet helt strakt, og fodleddet vippes til 90°. 2. tå skal pege lige i vejret (benet skal ikke være roteret).

 

CENTRERING

Centrér, så knæet er med øverst på billedet. Til det andet billede centreres så fodleddet er med nederst på billedet.

 

BILLEDKRITERIER

Hele crus skal fremstilles inklusiv knæ og fodled. Caput fibula skal ligge 1/3 ind under tibia. Mediale malleol og ledfladen over talus skal være friprojiceret. Laterale malleols ledflade vil ikke fremtræde fri. Hvis der tages to billeder skal de overlappe hinanden.