Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aspiration

 

Formål

At sikre aspiration af oocytter sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitets Hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Panasonic inkubator

Stue 1:

Micro Galaxy inkubator

Sterilbænk L124, K-system

Nikon Mikroskop SMZ1500

Stue 2:

ESCO flowbænk og

K-system

Nikon Mikroskop SMZ1500

4-brøndsbakker

Rundbundede reagensglas

Varmeblokke

Pipette 10-100 µl + sterile pipettespidser

Til skyl:

Grønt sterilt klæde

10 ml sprøjter

 

 

Fertiliseringsmedie

Dyrkningsmedie 1

Olie

Skyllemedie

 
 
Fremgangsmåde

 

Klargøring lige før aspirationen:

 • • Alle 4-brøndsbakker med medium til brug ved aspiration (klargjort dagen i forvejen ifølge forskriften: "klargøring til aspiration") stilles i Micro Galaxy inkubatoren, hvis aspirationen sker på stue 1 med flowbænk L124, og i bordpladeinkubatorer, hvis aspiationen sker på stue 2 med ESCO flowbænken.

 

Aspiration med skyl:

 • • Forvarmet skyllemedie (ophældt i et forvarmet flushingbæger) trækkes op i 4 stk 10 ml sprøjter. Til PGT patienter trækkes medie op i 5 stk 10 ml sprøjter.

 • • Sprøjterne anbringes i den dertil indrettede varmeblok, og pakkes derefter ind i et sterilt grønt klæde. Sprøjter og blok opbevares varmt til patienten er klar.

 • • For PGT patienter med mindre end 15 follikler trækkes der altid op til skyl.

 

Aspiration uden skyl:

 • • 10 ml skyllemedie er klargjort i spidsglas og står i en varmeblok i varmeskabet.

 • • Blok og glas opbevares varmt til patienten er klar.

 

Klargøring på behandlerrum:

 • • Petriskåle stilles frem i den tændte sterilbænk på varmefladen ved siden af mikroskopet.

 • • Forvarmede rundbundede rør lægges på aspirationsbordet

 • • Opvarmede varmeblokke + ”hånd-blokken” stilles ligeledes på bordet

 • • Varmeblokken med de mediefyldte sprøjter/glas stilles frem til sygeplejersken

 • • Der tændes for CO2-pumpen i sterilbænken.

  • Stue 1: Indstilles i intervallet 50-99.

  • Stue 2: Indstilles til 10.

 

Selve aspirationen:

 • • Parrets navn og CPR-nummer kontrolleres før aspirationen påbegyndes.

 • • Starttidspunkt for aspirationen, stue nummer, samt initialer på bioanalytiker, sygeplejeske og læge noteres på dyrkningsskemaet.

 • • Al håndtering af oocytter foregår i sterilbænken. Der tages én 4-brøndsbakke ud ad gangen, og denne placeres under klokken eller i bordpladeinkubator efter, at det anførte navn og CPR-nr er kontrolleret.

 • • Den aspirerede follikelvæske hældes ud i petriskålen. Sørg omhyggeligt for, at det hele kommer med.

 • • Undersøg under stereomikroskop, om der findes oocytter. Hvis dette er tilfældet, gives straks besked til lægen og patienten.

 • • Oocytten føres fra petriskålen over i midten af 4-brøndsbakken.

 • • Der skylles grundigt ved at ”spole” ægget med dens cumulusceller nogle gange i mediet i midten af 4-brøndsbakken, så det er fri for erythrocytter. I denne proces kan det være en fordel at flytte oocyten undervejs til et nyt rent sted i midten af skålen. Efter så meget blod som overhovedet muligt er fjernet overføres oocyten til Hul 1

 • • Sæt bakken under glasklokken igen eller hvis der arbejdes i ESCO-bænken anbringes bakken i bordplade inkubator.

 • • Hvis oocyt-cumulus komplekset stadig er blodigt, kan det overføres til hul 2 for at undgå blodtilblanding i hul 1.

 • • Når der er 4 oocytter i brønd 1, sættes 4-brøndsbakken tilbage i Micro Galaxy/bordpladeinkubator inkubatoren.

 • • Fortsæt med næste 4-brøndsbakke

 • • Noter et x på dyrkningsskemaet for hver oocyt der er kommet i brønden. Har patienten flere oocytter, end der er gjort klar til, kan der fordeles mere end 4 oocytter i hul 1, eller de "ekstra" kan kommes i brønd 2. Under alle omstændigheder skal det tydeligt fremgå af patientens dyrkningsskema hvor mange æg der er aspireret, og hvor de er placeret. HUSK at gøre ekstra slides/dyrkningsskåle klar, hvis der brug for det.

 • • Efter endt aspiration sættes alle 4-brøndsbakkerne i MIRI inkubatoren og sæt et patientlabel på låget. Hvis denne er fyldt kan Panasonic inkubatoren anvendes.

 • • Det noteres på dyrkningsskemaet, om der er anvendt flushing (skylning) under aspirationen.

 • • Aspirationen lægges i Formatex med de relevante oplysninger. Sidst noteres CID# på dyrkningsskemaet.