Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aspiration

 

Formål

At sikre, at aspiration af oocytter sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

CO2 inkubator (Panasonic/Eppendorf)

Stue 1:

G85 Mini Inkubator

L124, K-system flowbænk

Nikon Mikroskop SMZ1500

Stue 2:

ESCO flowbænk

Nikon Mikroskop SMZ1500

4-brøndsbakker

Rundbundede reagensglas

Varmeblokke

Pipette 10-100 µl + sterile pipettespidser

Til skyl:

Grønt sterilt klæde

10 ml sprøjter

 

 

CSCM dyrkningsmedie

Olie

mHTF skyllemedie


Fremgangsmåde

Aspiration med skyl:

 1. 1. Forvarmet mHTF skyllemedie (ophældt i et forvarmet flushingbæger) trækkes op i 4 stk. 10 ml sprøjter. Til PGT patienter trækkes medie op i 5 stk. 10 ml sprøjter.

 2. 2. Sprøjterne anbringes i den dertil indrettede varmeblok, og pakkes ind i et sterilt grønt klæde. Sprøjter og blok opbevares i varmt til patienten er klar.

 3. 3. For PGT patienter med mindre end 15 follikler trækkes der altid op til skyl.

 

Aspiration uden skyl:

 1. 4. 10 ml skyllemedie er klargjort i spidsglas og står i en varmeblok i varmeskabet.

 1. 5. Blok og glas opbevares varmt til patienten er klar.

 

Klargøring på behandlerrum:

 1. 6. Petriskåle stilles frem i den tændte flowbænk på varmefladen ved siden af mikroskopet.

 1. 7. Forvarmede rundbundede glas lægges på varmebordet.

 2. 8. Opvarmede varmeblokke + ”hånd-blokken” stilles ligeledes på bordet.

 3. 9. Varmeblokken med de mediefyldte sprøjter/glas stilles frem til sygeplejersken.

 4. 10. Der tændes for CO2-pumpen i flowbænken.

  1. 10.1. Stue 1: Indstilles i intervallet 50-99.

  2. 10.2. Stue 2: Indstilles til 10.

 

Selve aspirationen:

 1. 11. Parrets navn og CPR-nummer kontrolleres før aspirationen påbegyndes.

 1. 12. Alle 4-brøndsbakker med medie til brug ved aspiration (klargjort dagen i forvejen ifølge forskriften: "klargøring til aspiration") stilles i G85 mini inkubatoren (stue 1) eller i bordinkubatoren (stue 2).

 2. 13. Starttidspunkt for aspirationen, stue nummer, samt initialer på bioanalytiker, sygeplejeske og læge noteres på dyrkningsskemaet.

 3. 14. Al håndtering af oocytter foregår i flowbænken. Der tages en 4-brøndsbakke ud ad gangen, og denne placeres under klokken eller i bordinkubator efter, at det anførte navn og CPR-nummer er kontrolleret.

 4. 15. Den aspirerede follikelvæske hældes ud i petriskålen. Sørg omhyggeligt for, at det hele kommer med.

 5. 16. Undersøg under stereomikroskop, om der findes oocytter. Hvis dette er tilfældet, gives straks besked til lægen og patienten.

 6. 17. Oocytten føres fra petriskålen over i midten af 4-brøndsbakken.

 7. 18. Oocyt-cumulus komplekset pipetteres forsigtigt nogle gange op og ned i mediet i midten af 4-brøndsbakken, så det er fri for erytrocytter. I denne proces kan det være en fordel at flytte oocytten undervejs til et nyt rent sted i midten af skålen. Efter så meget blod som overhovedet muligt er fjernet overføres oocytten til brønd 1.

 8. 19. Hvis oocyt-cumulus komplekset stadig er blodigt, kan det overføres til brønd 2 for at undgå blodtilblanding i brønd 1.

 9. 20. Sæt bakken under glasklokken eller i bordinkubatoren igen.

 10. 21. Når der er 4 oocytter i brønd 1, sættes denne tilbage i inkubatoren og der fortsættes med den næste 4-brøndsbakke.

 11. 22. Noter et x på dyrkningsskemaet for hver oocyt der er kommet i brønden. Har patienten flere oocytter, end der er gjort klar til, kan der fordeles mere end 4 oocytter i brønd 1, eller de "ekstra" kan komme i brønd 2. Under alle omstændigheder skal det tydeligt fremgå af patientens dyrkningsskema, hvor mange æg der er aspireret og hvor de er placeret. HUSK at gøre ekstra slides/dyrkningsskåle klar, hvis der brug for det.

 12. 23. Efter endt aspiration sættes alle 4-brøndsbakkerne i MIRI inkubatoren og patientlabel sættes på låget. Panasonic eller Eppendorf inkubatoren også anvendes i tilfælde af pladsmangel.

 13. 24. Det noteres på dyrkningsskemaet, om der er anvendt flushing (skyl) under aspirationen.

 14. 25. Aspirationen lægges i Formatex med de relevante oplysninger. Sidst noteres CID# på dyrkningsskemaet.