Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pneumothorax hos nyfødte. Pleuradræn

 

Indikation for pleuradræn

 • • Pneumothorax

 • • Pleural effusion

 • • Chylotthorax

 

Diagnose

Ved initiel klinisk mistanke om akut livstruende pneumothorax foretages der en akut dekompression( se nedenstående om hyperakut procedure)

 

Symptomer:

 • • Respiratorisk (akut) forværring

 • • Øget iltkrav/ desaturation, knirken, takypnøe, sideforskel i respirationsbevægelser eller ved stetoskopi.

 • • Ved cirkulatorisk forværring skal mistænkes trykpneumothorax.

 • • Subkutant emfysem

 

Diagnostik:

 • • Røntgen thorax (AP-plan) (endelig diagnose)

 • • Evt . røntgen med horisontal strålegang af barnet i sideleje.

 

Supplerende diagnostik evt. mens man venter på røntgen, der er ”gold standard”

 • • Evt. transluminering med gennemlyser, hvor den afficerede side vil lyse mere op.

 • • Evt. UL af lungerne

Behandling

 

Hyperakut procedure

Ved udtalt respiratorisk påvirkning kan midlertidig drænage etableres med lyseblåt venflon (22G) eller ”butterfly” (23G) påmonteret mellemslange, 3-vejshane og 20ml-sprøjte. Fordelen ved det lyseblå venflon er, at man fjerner nålen, og dermed ikke risikerer at lave yderligere skade i forbindelse med at lungen folder sig ud.

 

 

Blå venflon    Butterfly

 

Billede 6 Billede 4

Udstyr

(Det hele findes i pleurabakken i skabet på 13. sal, Stue 4)

 

 • • PLEUR-EVAC® (Teleflex Medical) drænflaske

 • • M-Drain 7F eller 5F (til de mindre børn) alternativt Vygon trocar (8F) – LIGGER SAMMEN MED DRÆNBOKSENE

 • • Forlængerslange 80 cm (Vygon(R)) – passer også til M-Drain

 • • 3-vejs hane

 • • Stærkt sug

 • • Sterilt hulstykke

 • • Sterilt afdækningsstykke

 • • Sterile handsker

 • • Klorhexidinsprit 0,5%

 • • Sterile vatpinde til afspritning

 • • Lidocain 10 mg/ml

 • • Steril skalpel

 • • Steril pean

 • • Sutur

 • • Sutursæt

 • • Duoderm-plade ca. 5 x 5 cm.

 • • Melfix

 

Procedure

 • • Der dækkes sterilt op på et rullebord (anvendes til både M-Drain og Trocar).

 

Billede 9

 

 • • Sug afprøves, Vacuum min. 0,2 Bar

 • • PLEUR-EVAC sættet klargøres (se instruktion i bogen i pleuradrænsbakken)

Lille medpil1

 

 • • Indstil og check:

 • • Indstil ”Dry Suction Control” til 15 (20) cm H2O

 • • Check at “Suction is Operate” er rød

 • • Check at der står et rødt “YES” i “Negative Pressure Control”

 

 • • M-Drain klargøres:

 

Billede 12

 

 • • Udret pigtail katetret med udretteren (vigtigt så man ikke perforerer katetret med stilletten)

 • • Indfør stiletten og skru den fast med den blå skrue.

 • • Fjern udretteren

 • • Fjern papstykket

 • • Før kanylen helt igennem (spidsen kommer til syne for enden) og fastgør med den grønne skrue.

 

Billede 16

 

 • • Nu er kateteret klar til brug.

 

 

 

 

Billede 3

 

 • • Barnet lejres med den afficerede side eleveret 30-40°. Herved samles luften foran lungen.

 • • En hjælper abducerer evt. barnets arm til over hovedniveau.

 • • Drænstedet udvælges.

   • • Midtaksillært (bag kanten af m. pectoralis major) i intercostalrum 2 eller 3)

   • • Medioklavikulært i 2. eller 3. interkostalrum (undgå altid mammae/papil).

   • • Andet sted, afhængig af tidligere dræn, luftlommer etc.

 • • Der anlægges lokalanæstesi: Infiltration med Lidocain 10 mg/ml maks 0,4 ml/kg.

 • • Evt. suppleres med Morfin 0,1 mg/kg i.v.

 • • Drænstedet afvaskes med Klorhexidin sprit x 2 og afdækkes med hulstykke (steril procedure)

 • • Huden perforeres lige over costagrænsen med et lille snit med skalpel (få mm langt)

 • • M-Drain (eller Trocar) føres forsigtig ind og pleura perforeres. Hold fingrene 1-2 cm fra spidsen af drænet, således der er kontrol med hvor langt drænet stikkes ind.

 • • Når M-drænet er i pleurahulen løsnes den blå skrue og stiletten retraheres.

 • • Drænet føres fremad og opadtil foran i lungehulen til korrekt placering. (Ved brug af trocar trækkes denne tilbage og drænet føres på plads).

 

 

 • • Ved M-drain vær opmærksom på at alle 3 huller er inde i pleurahulen.

 

Billede 20

 

 

 

 • • Stiletten fjernes helt og drænet afklemmes enten med pean eller lukkes af med lukket 3-vejshane påmonteret drainage connectoren.

 

Billede 22

 

 

 

 

 

Dræn fikseres:

M-Drain:

 • • Fastgør katetret til thorax-væggen med duo-derm plade med Y-klip, steristrips, mefix med 3 slidser eller venflonplaster. Man kan evt. vælge at suturere.

 • • 3-4 cm fra indstiksstedet påsættes evt. steri-strips. Det vigtigste er, at retningen af katetret sikres, og det er solidt fikseret.

Trochar:

 • • Drænet sutureres og fixers til thorax-væggen med duo-derm plade med Y-klip, steristrips, mefix med 3 slidser eller venflonplaster.

 

Tilslutning af dræn samt kontrol:

 

 • • PLEUR-EVAC sættet forbindes med selve pleuradrænet, eller (hvis anvendt) 3-vejshanen (ANBEFALES).

 • • Røntgenkontrol med henblik på korrekt placering af drænet.

 • • Smertedækning.

  • • Pleurale smerter er ofte voldsomme og kan afstedkomme apnø og desaturationer med behov for respiratorbehandling. Brug smerte-score. Barnet skal minimum dækkes med paracetamol og morfin. Undgå bevægelser/træk i selve drænet.

 

Fjernelse af pleuradræn:

 • • Når det ikke bobler mere eller bobler minimalt i ”Air Leak Meter”, lukkes drænet i 24 timer (pean eller 3-vejshane).

 • • Røntgenkontrol mhp. recidiv

 • • Når fiksering er fjernet, trækkes drænet hurtigt ud. Der påsættes lille Duoderm® -plade, ca. 2 x 2 cm.