Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pneumothorax hos nyfødte. Pleuradræn

 

Indikation for pleuradræn

 • • Pneumothorax

 • • Pleural effusion

 • • Chylotthorax

 

Diagnose

Ved initiel klinisk mistanke om akut livstruende pneumothorax foretages der en akut dekompression (se nedenstående om hyperakut procedure)

 

Symptomer:

 • • Respiratorisk (akut) forværring

 • • Øget iltkrav/ desaturation, knirken, takypnøe, sideforskel i respirationsbevægelser eller ved stetoskopi.

 • • Ved cirkulatorisk forværring skal mistænkes trykpneumothorax.

 • • Subkutant emfysem

 

Diagnostik:

 • • Røntgen thorax (AP-plan) (endelig diagnose)

 • • Evt . røntgen med horisontal strålegang af barnet i sideleje.

 

Supplerende diagnostik evt. mens man venter på røntgen, der er ”gold standard”

 • • Evt. transluminering med gennemlyser, hvor den afficerede side vil lyse mere op.

 • • Evt. UL af lungerne

Behandling

 

Hyperakut procedure

Ved udtalt respiratorisk påvirkning kan midlertidig drænage etableres med lyseblåt venflon (22G) eller ”butterfly” (23G) påmonteret mellemslange, 3-vejshane og 20ml-sprøjte. Fordelen ved det lyseblå venflon er, at man fjerner nålen, og dermed ikke risikerer at lave yderligere skade i forbindelse med at lungen folder sig ud.

 

 

Blå venflon    Butterfly

 

Billede 6 Billede 4

Udstyr

(Det hele findes i pleurabakken i skabet på 13. sal, Stue 4)

 

 • • Sinapi pleuradrænsæt (se billeder)

 • • M-Drain 7F eller 5F (til de mindre børn) alternativt Vygon trocar (8F) – LIGGER SAMMEN MED DRÆNBOKSENE

 • • Forlængerslange 80 cm (Vygon(R)) – passer også til M-Drain

 • • 3-vejs hane

 • • Stærkt sug

 • • Sterilt hulstykke

 • • Sterilt afdækningsstykke

 • • Sterile handsker

 • • Klorhexidin med cetrimid

 • • Sterile vatpinde til afspritning

 • • Lidocain 10 mg/ml

 • • Steril skalpel

 • • Steril pean

 • • Sutur

 • • Sutursæt

 • • Duoderm-plade ca. 5 x 5 cm.

 • • Melfix

 

Procedure

 • • Der dækkes sterilt op på et rullebord (anvendes til både M-Drain og Trocar).

 

Billede 9

 

 • • Sug afprøves, Vacuum min. 0,2 Bar og sugeslangen kobles til for oven til venstre på sættet

 • • Sinapi pleuradrænsæt klargøres (se instruktion i bogen i pleuradrænsbakken), der puttes 20 ml vand i pleurdrænsættet via almindelig sprøgjte, via den blå indgang på forsiden af sættet.

Billede 1

 

 • • Indstil og check:

 • • Indstil sugning 15 (20) cm H2O (skru på knappen øverst)

 • • Check ved at trykke ”bolden” øverst ind, at der er negativt tryk (når sættet er koblet helt sammen med pleuradrænet). ”Bolden” foldes ud når der dræneres luft (man kan derved se, at der er kommet luft, også selv om det ikke bobler, når man kigger)

 • • Ved behov kan pleuradrænsættet tømmes nederst.

 • • Der er et lille pleuradrænsæt til anvendelse ved transport (billeder nederst, her indstilles sugestyrken ikke på drænet, men på det sug, som kobles til).

 

 • • M-Drain klargøres:

 

Billede 12

 

 • • Udret pigtail katetret med udretteren (vigtigt så man ikke perforerer katetret med stilletten)

 • • Indfør stiletten og skru den fast med den blå skrue.

 • • Fjern udretteren

 • • Fjern papstykket

 • • Før kanylen helt igennem (spidsen kommer til syne for enden) og fastgør med den grønne skrue.

 

Billede 16

 

 • • Nu er kateteret klar til brug.

 

 

 

 

Billede 3

 

 • • Barnet lejres med den afficerede side eleveret 30-40°. Herved samles luften foran lungen.

 • • En hjælper abducerer evt. barnets arm til over hovedniveau.

 • • Drænstedet udvælges.

   • • Midtaksillært (bag kanten af m. pectoralis major) i intercostalrum 2 eller 3)

   • • Medioklavikulært i 2. eller 3. interkostalrum (undgå altid mammae/papil).

   • • Andet sted, afhængig af tidligere dræn, luftlommer etc.

 • • Der anlægges lokalanæstesi: Infiltration med Lidocain 10 mg/ml maks 0,4 ml/kg.

 • • Evt. suppleres med Morfin 0,1 mg/kg i.v.

 • • Drænstedet afvaskes med Klorhexidin med cetrimid x 3 og afdækkes med hulstykke (steril procedure)

 • • Huden perforeres lige over costagrænsen med et lille snit med skalpel (få mm langt)

 • • M-Drain (eller Trocar) føres forsigtig ind og pleura perforeres. Hold fingrene 1-2 cm fra spidsen af drænet, således der er kontrol med hvor langt drænet stikkes ind.

 • • Når M-drænet er i pleurahulen løsnes den blå skrue og stiletten retraheres.

 • • Drænet føres fremad og opadtil foran i lungehulen til korrekt placering. (Ved brug af trocar trækkes denne tilbage og drænet føres på plads).

 

 

 • • Ved M-drain vær opmærksom på at alle 3 huller er inde i pleurahulen.

 

Billede 20

 

 

 

 • • Stiletten fjernes helt og drænet afklemmes enten med pean eller lukkes af med lukket 3-vejshane påmonteret drainage connectoren.

 

Billede 22

 

 

 

 

 

Dræn fikseres:

M-Drain:

 • • Fastgør katetret til thorax-væggen med duo-derm plade med Y-klip, steristrips, mefix med 3 slidser eller venflonplaster. Man kan evt. vælge at suturere.

 • • 3-4 cm fra indstiksstedet påsættes evt. steri-strips. Det vigtigste er, at retningen af katetret sikres, og det er solidt fikseret.

Trochar:

 • • Drænet sutureres og fixers til thorax-væggen med duo-derm plade med Y-klip, steristrips, mefix med 3 slidser eller venflonplaster.

 

Tilslutning af dræn samt kontrol:

 

 • • Sinapi pleuradrænsættet forbindes med selve pleuradrænet, eller (hvis anvendt) 3-vejshanen (ANBEFALES).

 • • Røntgenkontrol med henblik på korrekt placering af drænet.

 • • Smertedækning.

  • • Pleurale smerter er ofte voldsomme og kan afstedkomme apnø og desaturationer med behov for respiratorbehandling. Brug smerte-score. Barnet skal minimum dækkes med paracetamol og morfin. Undgå bevægelser/træk i selve drænet.

 

Fjernelse af pleuradræn:

 • • Når det ikke bobler mere eller bobler minimalt i ”Air Leak Meter”, lukkes drænet i 24 timer (pean eller 3-vejshane).

 • • Check ved at trykke ”bolden” øverst ind, at der ikke kommer mere luft. ”Bolden” foldes ud når der dræneres luft (man kan derved se, at der er kommet luft, også selv om det ikke bobler, når man kigger).

 • • Røntgenkontrol mhp. recidiv

 • • Når fiksering er fjernet, trækkes drænet hurtigt ud. Der påsættes lille Duoderm® -plade, ca. 2 x 2 cm.

 

 

Pleuradrænsæt til transport

Der kan tilættes vand via den blå indgang på forsiden. Dette sæt kan ikke tømmes. Sugestyrke reguleres på det sug, som kobles til

Billede 5