Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nethinden/retina - Glaslegemesammenfald / posterior vitreous detachment (PVD) uden retinal påvirkning

Definition

Afløsning af glaslegemets bagerste del, benævnt bagre hyaloid, fra nethindens overflade

Beskrivelse – kort beskrivelse af patientforløb

Visitation og planlægning

Henvises som hovedregel akut/subakut fra praktiserende læge / andre afdelinger.

Typisk anamnese

Beskrivelse

Starttid for symptomdebut, relevante symptomer (fotopsier, flotterende uklarheder), muligt traume, evt. myopi, evt. tidligere kataraktoperation.

Objektive fund, råd om journaloptagelse

Angiv: Synsstyrkebestemmelse med optimal refraktion, egen refraktion, spaltelampeundersøgelse med angivelse af katarakt/pseudophaki. Angivelse af evt. celler/blod/pigment i den forreste del af corpus vitreum. (pigment i anteriore CV kaldes ”Schaffer´s sign” eller ”tobacco dust”)

Oftalmoskopi inkl. grundig trespejlsundersøgelse af begge øjne med beskrivelse af fundene, f.eks. Weiss ring, corpusopaciteter mv.

Tænkeboks

  • Glaslegemesammenfald er meget hyppigt forekommende i den ældre del af befolkningen. Ved objektive tegn på glaslegemesammenfald uden en typisk anamnese er disse oftest blot et tilfældigt fund uden klinisk relevans. (> 60% af patienter >70 år har glaslegemesammenfald)

  • 10 - 15% af patienter med symptomatisk glaslegemesammenfald har en retinal rift

  • Op imod 90% af patienter med tobacco dust har en retinal rift.

  • 50-70% af patienter med symptomatisk glaslegemesammenfald + corpusblødning har en retinal rift

Behandling

Glaslegemesammenfald behandles ikke. Ved meget store vedvarende glaslegemeuklarheder kan vitrektomi i særlige tilfælde overvejes.

Undersøgelsen har til formål at verificere diagnosen glaslegemesammenfald og udelukke ledsagende retinal ruptur.

Alle patienter med glaslegemesammenfald skal informeres om amotio symptomer.

Værn Om Synets folder ”Glaslegemesammenfald og Nethindeløsning” kan med fordel udleveres til patient. Folderen findes også i elektronisk udgave på Værn Om Synets hjemmeside www.vos.dk

Opfølgning

Ved symptomgivende glaslegemesammenfald uden retinal påvirkning aftales en ny kontrol efter 2-4 uger ved praktiserende øjenlæge. Formålet med denne kontrol er at genundersøge patienten og udelukke tilstedeværelsen af retinale rupturer som måtte være opstået siden første undersøgelse.

 

Referencer

Kanski´s Clinical ophthalmology. 8. Edition, Jack J. Kanski

American Academy of Ophthalmology – Basic and Clinical Science Course - Section 12 – Retina and Vitreous

Vitreoretinal Surgery. Thomas H. Williamson

https://eyewiki.aao.org/Posterior_vitreous_detachment

 

Registrering

H438D

Kollaps af øjets glaslegeme