Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativ thromboseprofylakse i tilslutning til mammakirurgi

Beskrivelse

At tilvejebringe et ensartet grundlag og principper for håndtering af tromboseprofylakse og antikoagulationsbehandling.

 

Målgruppe

Klinisk personale, der er involveret i behandling af mammakirurgiske patienter.

 

Definition af begreber

AK behandling = antikoagulationsbehandling.

VTE = dyb venetrombose.

 

Operation for benigne tilstande samt små re-operationer på cancerpatienter f eks re-lumpektomi uden øget risiko for VTE

Ingen thromboseprofylakse.

 

Cancerpatienter til operation uden øget risiko for VTE

TED strømper til knæene under immobilisering og tidlig mobilisering.

 

Cancerpatienter med øget risiko for VTE

F.eks. patienter med thrombofili, tidligere VTE, BMI højere end 35, kronisk immobilisering, venøs insufficiens og pulmonal hypertension.

Tilbydes thromboseprofylakse i form af TED strømper og inj. Fragmin 5.000 IE s.c. x 1 dgl i 4 uger

begyndende 6-10 timer postoperativt.

 

Cancerpatienter i AK-behandling

Mhp. Pausering og/eller bridging følges anbefalinger fra applikationen ” pausering og/eller bridging af patienter i antitrombotiskbehandling” fra DSTH - https://dsth.dk/bridging2018/index.html.

Al mammacancerkirugi betragtes som intermediær blødningsrisiko.

Der henvises i øvrigt til DBCG’s ’Vejledning vedrørende perioperativ thromboseprofylakse i tilslutning til brystkirurgi. Læs www.dbcg.dk

 

Ved forundersøgelsen

Det er journalskrivende læges ansvar at opdatere FMK i henhold til både seponering og genoptagelse af AK-behandling.

Al mammacancerkirugi betragtes som intermediær blødningsrisiko