Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativ thromboseprofylakse i tilslutning til brystkirurgi

Operation for benigne tilstande samt små re-operationer på cancerpatienter f eks re-lumpektomi uden øget risiko for VTE

Ingen thromboseprofylakse

Cancerpatienter til definitiv kirurgi uden øget risiko for VTE

TED strømper til knæene under indlæggelse

Cancerpatienter med øget risiko for VTE

Tilbydes thromboseprofylakse i form af TED strømper & inj. Innohep 3500 IE s.c x 1 dgl

begyndende 6-10 timer postoperativt og varende 4 uger.

Patienter med øget risiko for VTE

thrombofili, tidligere VTE, BMI højere end 35,kronisk immobilisering, venøs insufficiens og pulmonal hypertension

Patienter i AK-terapi Marevan

skal behandles efter lægeordination, dvs. som tidligere seponeres Marevan 5 dage før operationen. Kun ved absolutte AK indikationer (mekanisk hjerteklap og andre sjældne tilfælde) skal gives inj. Innohep 4500 IE x 2 dagligt (evt. i samråd med kardiolog) inden operationen.

INR måles præoperativt

INR må max være et døgn gammel ellers gentages den på operationsdagen. Man kan operere på INR 2 eller >2,men det er op til operatøren, om vedkommende vil løbe risikoen for blødning.Vanlig Marevan-dosis påbegyndes om aftenen på operationsdagen. Injektion med Innohep fortsættes derhjemme indtil INR er i niveau.

Patienter i anden blodfortyndende behandling: hjertemagnyl, Plavix,Persantin og lignende seponeres ikke da der ikke er holdepunkt for betydende blødning. Hvis operatøren ønsker disse seponeret, sker det ved specifik ordination.

Ved forundersøgelsen

Mærker lægen efter fodpuls og ordinerer TED-strømper.

Lægen ordinerer Innohepdosis i journalen og lægger ordinationen i medicinmodulet.

Ved patienter i marevanbehandling ordinerer lægen, hvilket regime patienten skal følge; se ovenstående afsnit om marevan.

Der henvises til DBCG’s ’Vejledning vedrørende perioperativ thromboseprofylakse i tilslutning til brystkirurgi dateret 24.01.11.Læs www.dbcg.dk