Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Underlivssmerter hos kvinder og fysioterapi

Definition af begreber

Dyspareuni: smerter under samleje

Muskler i underlivet: bækkenbunden og/eller øvrige muskler i relation til bækkenet.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale – fysioterapeuter

 

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i behandlingen af kvinder med underlivssmerter. Sikre kvalitetsmæssig ensretning og udvikling i fysioterapien, Regionshospitalet Nordjylland, Fællesklinik Thisted.

Patientgruppe

Kvinder henvist med diagnose: underlivssmerter og/eller dyspareuni

 

Overordnet fremgangsmåde

Før patientkontakt

Patienten kontaktes indenfor en uge efter modtagelsen af henvisningen mhp. undersøgelse og behandling. Fordelingen af denne patientgruppe varetages af fysioterapeut med særlig interesse og kompetence indenfor det gynækologiske område.

 

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Journalnotater gennemlæses, og det undersøges, om patienten tidligere har været i fysioterapien, og om patienten f.eks. har forløb i sexologisk klinik. Desuden om patienten tidligere har haft skader eller lignende, der kan være medvirkende til muskulær ubalance som årsag til henvisningsdiagnosen.

 

Specielle forholdsregler

Vær opmærksom på, om der skal indhentes skriftlig samtykke til vaginal undersøgelse, jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Indhold

Individuel undersøgelse bestående af:

Generel anamnese

Smerteanamnese

Holdningsundersøgelse

Funktionsundersøgelse

Palpationsundersøgelse

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten.

Fysioterapeutisk behandling

Formål

Helbrede eller i videst muligt omfang minimere gener for patienten.

 

Behandlingen indeholder

Ud fra undersøgelsesfund behandles patienten, hvor følgende elementer kan indgå:

Muskeludspændende / mobiliserende øvelser

Venepumpeøvelser

Afspændingsterapi / respirationsterapi

Styrke- og stabilitetstræning

Instruktion og vejledning relateret til hverdagen (motion, kost, arbejde samt gode og dårlige vaner)

Akupunktur

 

Afslutning på fysioterapeutisk behandling

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Patienten kan afsluttes i fysioterapeutisk regi med eller uden kontrol af henvisende læge.

 

Dokumentation

Der dokumenteres i journalen ved hvert besøg

Denne patientgruppe modtager behandling, og der udarbejdes derfor ingen genoptræningsplan.

Flg. SKS-registreringer benyttes hovedsageligt:

ZZ5049: Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BLNG: Manuel terapi

BVA: Kommunikation

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

BAFA80: Smertelindring med akupunktur