Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ultralyd – Testis

Instruktion

 

Indikation:

 • • udfyldning

 • • ømhed

 • • infektion

 • • hæmospermi

 • • cryptorchisme/retineret testis

 • • trauma

 • • kontrol, af epididymit trauma eller microlithiasis testis

 

Procedure:

Der er ingen patient forberedelse,

der anvendes en lineær høj frekvent transducer,

lægen bruger én gangs handsker,

patientens underkrop dækkes til så han føler sig anstændig,

 

Der skal altid foretages sammenligning af begge testis på samme niveau/ dybde.

 

Ved udfyldninger:

Hyppigste cyster:

 • • I relation til epididymis: ses spermatocele,

 • • Hydrocele: er ansamling mellem vicerale og parietale lag af tunica vaginalis, bemærk om den er énkamret eller multikamret, hydrecelen er enten kommunikerende eller ikke kommunikerende

 • • Varicocele: er en abnorm dilatation af plexus pampiniformis pga. defekt klap af vena spermatica, men evt. tumoral årsag til stasen på nyre vene niveau bør udelukkes især varicocele på hø. side.

 • • Velafgrænset simpel cyste i selve testis er en begning tilstand.

 

NB: nogle skrotale udfyldninger kan være pga. skrotal hernie.

 

Malign udfyldning:

Den hyppigste form er germ celle tumor, deraf seminom, non sminom, teratom og sjældent choriocarcinom. Tumoren ultrasonisk er som regel relativ vel afgrænset generel ekkofattigere tumor, nogle gange med dårlig afgrænsede cystedannelse beliggende i selve testiklen, 10 % har ledsagende mindre hydrocele.

 

Som sekundær tumor type i testis: ses leukæmi og eller lymfom men som multiple forandringer (i begge testis)

NB: Ved maligne ensidige eller dobbeltsidige forandringer måles på testis volumina

 

NB: microlithiasis testis er en parenkym forandring ses som punkt formede forkalkninger i testis à ca. 2mm størrelse, kan være forstadium for malign forandring, hvis der ses flere forkalkninger> 5 stks. pr. skanbillede, anbefales patienten kontrolleret via urologisk regi.

 

Forkalkninger ses også hos tidligere orchit.

 

Skrotalvægs forkalkning fortolkes som følger efter tidligere torsion af appendix testis

 

Ved infektion:

Som regel epididymit i varierende grader/ absces dannelse, som regel med ledsagende orkit med affektion af hele eller dele af testis, her vil farve Doppler være til en diagnostisk hjælp.

 

Ved testikulær torsion:

Er blod forsyningen til testiklen kompromitteret, pga. testiklens fri bevægelighed

Er enten ekstravaginal hos nyfødte, eller intravaginal hos pubertets drenge og voksne, men epididymis torsion ses hos drenge 7-12 år.

ultrasonisk: størrelses forskel af testis, med ødem (ekkofattig testis), farve og spektral Doppler kan være til diagnostisk hjælp. Reaktiv mindre hydrocele i 20 %. En normal ultralydskanning af testis udelukker ikke torsion.

 

Ved trauma:

Sjælden, ultralysskanningen er ikke specifik men kan hjælpe til klinikken. Der kan ses: fortykkelse af skrotalvæg, akut hæmatocele (ekkogen) kronisk hæmatocele(væske i niveauer), testis kontusion med intratestikulær hæmatomdannelse (ekkogen forandring), testis fraktur er svær at bevise ved ultralydskanning. Doppler undersøgelse kan bevise at blod forsyningen til testis er intakt.

En normal ultralyds undersøgelse af testis kan bekræfte en intakt testis.

 

Cryptorchisme:

eller retineret testis, som regel er det drenge i alderen før skolestarten henvist til lokalisering af ikke descenderet testis.

Den retineret testis er nemmest at identificere i ingvinal kanalen. Det er vanskeligere at identificere denne højere oppe, men i princippet kan denne ligge langs med med iliaca karrende, VCI og på nyre niveau.

Den retineret testis skal ikke forveksles med en hævet lymfe glandel: testis anatomien kan genkendes ved visualisering af testis+ epididymis (sidstnævnte er større hos børn end hos voksne).

 

 

 

NB: Der tages ALDRIG biopsier fra testis på Radiologisk Afdeling.