Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje vedrørende røntgenundersøgelse af kvinder i den fertile alder

 

FORMÅL

At beskrive proceduren for i hvilke tilfælde kvinder skal forespørges om hvorvidt de er gravide.

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Gælder ved alle røntgenundersøgelser af kvinder i den fertile alder, hvor et evt. foster kan blive udsat for direkte stråling.

ANSVAR

Ansvaret for at denne procedure følges pålægges den ansatte som udfører undersøgelsen.

DEFINITION

Det er besluttet, at den fertile alder defineres som kvinder i alderen 12-55 år.

BESKRIVELSE

Ved undersøgelser hvor et foster kan komme i den direkte stråling skal kvinden udspørges om hun er gravid.
Hvis kvinden er usikker på om hun er gravid, betragtes hun som værende gravid.
Hvis kvinden er gravid eller betragtes som gravid, skal der konfereres med en radiolog om nødvendigheden af undersøgelsen eller mulighed for en anden undersøgelsesmetode.
Kan undersøgelsen ikke udføres på andre måder og vurderes som værende uopsætteligt henvises til
”Forholdsregler ved tilsigtet bestråling af gravide”.

REFERENCE

Graviditet og røntgenstråling - vejl. SIS 2005