Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afdeling

Formål

Vejledning til personale i rekvirering, opsamling og forsendelse.

Definition af begreber

Dagtid:

Hverdage kl. 08:00-14:30

Tareres:

Nulstilles på emballage

Utensilier:

Remedier der skal benyttes til den pågældende opgave

KBA:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger og ambulatorier på Aalborg Universitetshospital, og Psykiatrien (dog ikke Brønderslev).

Rekvirering

Døgnurin kan kun afleveres på laboratoriet i dagtid.

Analyserne rekvireres i Labka II Webklient PROD under de ønskede analyser.

Opsamlingsperiode og dato skrives ind i Labka.

Hvis afdelingen kan finde diuresen ved hjælp af vejning, skal diuresen også skrives ind i Labka. Rekvisitionen udprintes på afdelingen.

Rekvirering af døgnurin

Billede 7

 

Valg af analyse

Billede 2

Tryk OK

Indtastning af klinisk information

F.eks. diurese, højde, medicin eller andre relevante informationer.

Billede 7

 

PTB blanket

Billede 4

Utensilier til urinopsamling.

En 2½ l ren plastdunk, uringlas (ved vejning af døgnurin på afdelingen).

Under opsamlingen af døgnurin opbevares dunken med urin i køleskab.

Plasti-Pan T: Plast hjælpemiddel til brug ved urinopsamling ILS 402567

Uringlas: 13 x 100, Vacutest, Ref 14910   ILS 529701

Urinsugerør: ref. 21840     ILS 529702

Specialdunke kan bestilles i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvehåndtering

OBS! Det er vigtigt, der altid kontrolleres i Laboratorievejledningen for KBA, hvilken dunk der skal benyttes (med eller uden tilsætning af stabiliseringsmiddel).

Sæt altid navneetikette på dunken.

Noter start/sluttid og datoerne for opsamlingen på dunken.

Opsamling:

 • • På det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin bortkastes. Man noterer starttidspunkt og dato på dunken, navn og CPR-nummer

 • • Herefter opsamles al urin i den udleverede dunk, der opbevares så køligt som muligt (for nogle analyser vil der være tilsat en væske - dette skal blive i dunken)

 • • Nøjagtig 1 døgn (24 timer) efter starttidspunktet opsamler man den sidste urin i dunken. Sluttidspunkt og dato noteres på dunken

 • • Plastdunken rummer 2,5 l. Hvis døgnurinen overstiger dette, opsamles i dunk nr. 2 og dunkene nummereres henholdsvis 1 og 2

 • • Skal der opsamles urin i flere på hinanden følgende døgn, fortsættes umiddelbart i ny dunk påført starttidspunkt = sluttidspunkt for det foregående døgn

 • • Vigtigt! Under opsamlingen bør dunken opbevares køligt. Gælder U-Glc, U-P

 • • Mænd lader vandet direkte i plastikdunken evt. ved hjælp af en udleveret tragt. Kvinder lader vandet i et éngangsbæger (500 ml) eller der kan benyttes en Plasti-Pan T, der udleveres af personalet. Derefter hældes urinen over i plastdunken, evt. ved hjælp af en tragt

 • • Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, er det nødvendigt at begynde forfra, da analysen ellers vil give et fejlagtigt resultat. Der må derfor ikke fratages spoturin i perioden.

Billede 3

Vejning af dunken på afdelingen

Se den kliniske afdelings procedure vedr. vejning/måling af uriner for den enkelte afdeling.

Er der opsamlet mere end en dunk i døgnet, sendes de til laboratoriet til vejning, som derefter vil blande urinen fra dunkene, før den kommer på et uringlas til videre analyse/forsendelse.

Det er vigtigt, at vægten nulstilles tareres med en tom dunk af samme type, som urinen er opsamlet i, uanset om der er tilsat syre eller andet til dunken.

Dunken vejes på en digital vægt.

 1. 1. Tænd vægten

 2. 2. Den tomme dunk sættes på vægten og vægten nulstilles.

 3. 3. Dunken med den opsamlede urin sættes på vægten.

 4. 4. Det antal gram (gram svarer til milliliter(=ml)) der fremkommer på digitalvægten skrives på dunken og derefter ind i Labka.

 5. 5. OBS! Urinmængder <200 ml sendes til laboratoriet til måling af diuresen.

 

 

 

Til punkt 2

Til punkt 3

Billede 2

Urindunken vendes godt.

Derefter suges urinen op fra dunken til et uringlas.

Billede 8

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1RGMQ1QO\KIMA Sugerør.jpg

Bliver døgnurinen vejet på afdelingen, sættes stregkoden for den ønskede analyse på uringlasset:

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1RGMQ1QO\KIMA uringlas.jpg

HUSK! Stregkoden fra PTB blanketten skal sættes lodret på urin glasset.

Forsendelse (indlevering til KBA)

Klik her

Patientvejledning

Klik her

Dokumentationsform

Svar foreligger elektronisk i LABKA.