Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afdeling

Formål

Vejledning til personale i rekvirering, opsamling og forsendelse.

Definition af begreber

Dagtid:

Hverdage kl. 08:00-14:30

Tareres:

Nulstilles på emballage

Utensilier:

Remedier der skal benyttes til den pågældende opgave

KBA:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger og ambulatorier på Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Nordjylland og hele Psykiatrien.

Rekvirering

Der skal noteres brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning på PTB inden prøven afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Døgnurin kan uden aftale kun afleveres på laboratoriet i dagtid, mandag til torsdag, og ikke dagen inden en helligdag.

Analyserne rekvireres i NordEPJ eller Labka II Webklient PROD under de ønskede analyser.

Opsamlingsperiode og dato skrives ind i Labka.

Er opsamlingstiden mindre end 4 timer for en indleveret døgnurin, vil der alene blive afleveret svar på en koncentrationsmåling og ikke blive beregnet en døgnudskillelse.

Hvis afdelingen kan finde diuresen ved hjælp af vejning, skal diuresen også skrives ind i Labka. Rekvisitionen udprintes på afdelingen.

 

 

NordEPJ - Rekvirering af døgnurin

Prøvetagning – her vælges Rekvirent, Rekvisitionshotel eller Patient

Prøvetagningstidspunkt angives som start af opsamling

Billede 15

 

 

 

Billede 16Ændre ”Materialetype” til ”Urin” – fremsøg og vælg relevante profiler eller analyser. Afslut med ”OK”

 

”Sluttid” udfyldes med opsamlingstidens afslutningstidBillede 17.

Kendt diurese angives i ”Kommentarer”

Eventuelle øvrige relevante felter udfyldes

Konfirmer ved at vælge OK

Billede 18Fremkommer følgende Information fra NordEPJ, accepteres prøvetagningstidspunktet – da det angiver starttid for døgnopsamlingen.

 

Labka II Rekvirering af døgnurin

I Labka vælges prøvetagningsdato/tid samt slutdato og tid for opsamling af døgnurin.

Billede 19

Billede 24Vælg fortsæt – da opsamlingen er startet for mere end et døgn siden

Fremsøg og vælg relevante analyser – og tryk ”OK”

Billede 25

Billede 28

Du tilbydes hermed mulighed for at ”Indtast/ret” den relevante diurese

Afslut ved at trykke”OK”

Billede 29

Vær opmærksom på hvilken dunk de valgte anlyser skal opsamles i

 

 

PTB blanket

Billede 4

Utensilier til urinopsamling.

En 2½ l eller 5 l ren plastdunk, uringlas (ved vejning af døgnurin på afdelingen).

Under opsamlingen af døgnurin opbevares dunken med urin i køleskab.

Plasti-Pan T: Plast hjælpemiddel til brug ved urinopsamling ILS 402567

Uringlas: 13 x 100, Vacutest, Ref 14910   ILS 529701

Urinsugerør: ref. 21840     ILS 529702

Specialdunke kan bestilles i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvehåndtering

OBS! Det er vigtigt, der altid kontrolleres i Laboratorievejledningen for KBA, hvilken dunk der skal benyttes (med eller uden tilsætning af stabiliseringsmiddel).

Sæt altid navneetikette på dunken.

Noter start/sluttid og datoerne for opsamlingen på dunken.

Opsamling:

 • • På det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin bortkastes. Man noterer starttidspunkt og dato på dunken, navn og CPR-nummer

 • • Herefter opsamles al urin i den udleverede dunk, der opbevares så køligt som muligt (for nogle analyser vil der være tilsat en væske - dette skal blive i dunken)

 • • Nøjagtig 1 døgn (24 timer) efter starttidspunktet opsamler man den sidste urin i dunken. Sluttidspunkt og dato noteres på dunken

 • • Plastdunken rummer 2,5 l. Hvis døgnurinen overstiger dette, opsamles i dunk nr. 2 og dunkene nummereres henholdsvis 1 og 2

 • • Skal der opsamles urin i flere på hinanden følgende døgn, fortsættes umiddelbart i ny dunk påført starttidspunkt = sluttidspunkt for det foregående døgn

 • • Vigtigt! Under opsamlingen bør dunken opbevares køligt. Gælder U-Glc, U-P

 • • Mænd lader vandet direkte i plastikdunken evt. ved hjælp af en udleveret tragt. Kvinder lader vandet i et éngangsbæger (500 ml) eller der kan benyttes en Plasti-Pan T, der udleveres af personalet. Derefter hældes urinen over i plastdunken, evt. ved hjælp af en tragt

 • • Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, er det nødvendigt at begynde forfra, da analysen ellers vil give et fejlagtigt resultat. Der må derfor ikke fratages spoturin i perioden.

Billede 3

Vejning af dunken på afdelingen

Se den kliniske afdelings procedure vedr. vejning/måling af uriner for den enkelte afdeling.

Er der opsamlet mere end en dunk i døgnet, sendes de til laboratoriet til vejning, som derefter vil blande urinen fra dunkene, før den kommer på et uringlas til videre analyse/forsendelse.

Det er vigtigt, at vægten nulstilles tareres med en tom dunk af samme type, som urinen er opsamlet i, uanset om der er tilsat syre eller andet til dunken.

Dunken vejes på en digital vægt.

 1. 1. Tænd vægten

 2. 2. Den tomme dunk sættes på vægten og vægten nulstilles.

 3. 3. Dunken med den opsamlede urin sættes på vægten.

 4. 4. Det antal gram (gram svarer til milliliter(=ml)) der fremkommer på digitalvægten skrives på dunken og derefter ind i Labka.

 5. 5. OBS! Urinmængder <200 ml sendes til laboratoriet til måling af diuresen.

 

Til punkt 2

Til punkt 3

Billede 2

Urindunken vendes godt.

Derefter suges urinen op fra dunken til et uringlas.

Billede 8

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1RGMQ1QO\KIMA Sugerør.jpg

Bliver døgnurinen vejet på afdelingen, sættes stregkoden for den ønskede analyse på uringlasset:

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1RGMQ1QO\KIMA uringlas.jpg

HUSK! Stregkoden fra PTB blanketten skal sættes lodret på urin glasset.

Forsendelse (indlevering til KBA)

Aalborg Universitetshospital

Indlevering af prøvemateriale til Klinisk Biokemi, Aalborg afsnit Syd og Nord (rn.dk)

Aalborg Universitetshospital, afsnit Thisted

Indlevering af prøvemateriale til Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit Thisted (rn.dk)

Regionshospital Nordjylland

Døgnurin afleveres på Klinisk Biokemisk afsnit i Hjørring eller Klinisk Biokemisk afsnit Frederikshavn, alle hverdage i tidsrummet kl. 07.30-14:00

Patientvejledning

Aalborg Universitetshospital

Klik her

Regionshospital Nordjylland

Klik her

Dokumentationsform

Svar foreligger elektronisk i LABKA.