Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Somatisk undersøgelse i Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Beskrivelse

I samtale med patient og eventuelle pårørende, foretages en somatisk undersøgelse.
 

Somatisk undersøgelse

Den somatisk undersøgelse foretages af læge ved forundersøgelsen, og uddelegeres efterfølgende til distriktssygeplejersken.

I forbindelse med en somatisk undersøgelse kan ydes psykoedukation i forhold til aktuel somatisk tilstand. Endvidere kan ydes psykoedukation i forhold til kroppens naturlige funktioner og behov, symptomer/signaler og sammenhæng mellem krop og sindstilstand.

 

Den somatiske undersøgelse dokumenters under fysiologisk problematik i Gunn Von Kroghs domæneteori. Det faglige skøn ved hver enkel undersøgelser er afgørende for, hvad der dokumenteres.

 

Fysiologisk problematik

Cirkulation:

Blodtryk og puls måles digitalt. Endvidere måles og vurderes pulsen manuelt.

 

Grænseværdier:

 • • Hvilepuls<50

 • • Systolisk blodtryk<100

Faresignal: Lavt blodtryk sammen med høj hvilepuls 7o/min., kan hos svært underernærede patienter være tegn på begyndende hjertesvigt.

 • • Perifer kropstemperatur

 • • Kuldskærhed

 • • Cyanose

 • • Ødemer på fødder og underben og under øjne

 • • Hjertebanken

 • • Smerter generelt fx ved smerter ved brystet

 • • Svimmelhed

 • • Ortostatisk svimmelhed

Respiration

 • • Dyspnoe

Ernæring

 • • Aktuelle væske og fødeindtag

 • • Vægtmåling, patienten vejes i undertøj. Resultat indføres i vægtskema i papirjournal.

 • • Højdemåling, uden fodtøj foretages hver 3. måned. Resultatet indføres i vægtskema i papirjournal.

 • • Fysisk aktivitet.

Elimination

 • • Mavesmerter

 • • Hævede spytkirtler

 • • Obstipation

 • • Vandladningshyppighed og mængde

 • • Natlig vandladningstrang

 • • Opkast (provokeret eller spontan, hyppighed, blodigt opkast?)

 • • Vaginalt udflåd og menstruation.

Hud og væv

 • • Hudtugor

 • • Hudens elasticitet, udseende herunder tab af underhudsfedt og muskler

 • • Skøre/flækkede negle

 • • Hårtab/tørt og skadet hår

 • • Decubitus

 • • Lanugobehåring

 • • Blødende tandkød

 • • Ætsningsskader på tænder

 • • Ar/sår på knoer

 • • Læsioner på huden i øvrigt

Immunrespons

 • • Infektionstegn, infektionshyppighed

Neurofysiologisk respons

 • • Træthed

 • • Søvnforstyrrelser

 • • Koncentrationsevne

 • • Kropsopfattelse

Farmakologisk balance

 • • Virkning/bivirkning

 

Implicit i distriktssygeplejerskens somatiske undersøgelse, er en vurdering om, patientens aktuelle somatiske tilstand kræver supplerende lægeundersøgelse.

Vægt, højde, blodtryk og puls skal noteres i Clinical Suite.

 

Definition af begreber

En somatisk undersøgelse er en gennemgang af barnets/den unges helbredsoplysninger, en faglig vurdering af generel helbreds- og ernæringstilstand samt en vurdering af, om den fysiske udvikling er aldersvarende og normal, herunder vurderes blandt andet højde og vægt.

Formål

At standardisere de somatiske undersøgelser varetaget af distriktssygeplejersker i ambulatoriet for spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

 

Referencer

Spiseforstyrrelser – Anbefalinger for organisation og behandling 2005. Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsens www.sst.dk

Somatiske komplikationer ved anorexia nervosa, Rene Støvring m.fl., Månedsskrift praktiserende lægegerning, september 2005.

Selvmordsrisiko: Vurdering i intervention og forebyggelse i Psykiatrien