Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal trombocytopeni

Se uddybende DPS vejledning: http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2015/Neonatal_trombocytopeni_2015.pdf

 

Parakliniske undersøgelser

Ved fødslen af et barn med mistanke om trombocytopeni tages trombocyttal på navlesnor. Udredningen tilrettelægges i øvrigt i forhold til barnets kliniske tilstand og hvornår trombocytopenien konstateres, det vil sige før eller efter 72 levetimer.

 

Ved konstatering af svær trombocytopeni med trombocyttal < 30 x 10 /l suppleres med undersøgelse af INR, og det kan være hensigtsmæssigt at bekræfte trombocytopenien eventuelt i citrat blod.

 

Behandling

Overordnet rettes behandlingen mod den udløsende årsag. Vær særlig opmærksom på infektion. For flere af børnene vil behandlingen alene bestå i monitorering af blødningssymptomer og trombocyttal. Ind til barnet har stabile høje trombocyttal er trombocyttransfusion nødvendig ved blødning eller med henblik på at forebygge alvorlig blødning.

Ved trombocyttransfusion gives 15 ml/kg i.v. over en time (hastighed afhængig af klinik).

Trombocyttransfusion anbefales til alment upåvirkede neonatale uden blødningssymptomer ved trombocyttal <20x10 /l. Til alment påvirkede neonatale uden blødningssymptomer og ved mindre blødningssymptomer er grænsen trombocyttal < 30x10 /l (grad c anbefaling). Præmature børn transfunderes ved trombocyttal < 40 x10 /l. Hos børn med alvorlig blødning f.eks. intracerebral hæmorrhagi bør man stile mod et trombocyttal >50x10 /l og muligvis højere. Børn med sepsis og specielt nekrotiserende enterocolit har det største behov for gentagne transfusioner. Generelt ved transfusion er det vigtigt at kontrollere trombocyttallet efterfølgende. Barnet er som regel ikke transfusionskrævede ud over to uger postnatalt.

For børn med føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) er det teoretisk en fordel, hvis barnet kan transfunderes med trombocytter der er HPA- forligelige med mors trombocytter. I praksis er det oftest ikke er muligt at skaffe eller vil forsinke transfusionen urimeligt. Derfor anvendes almindelig trombocytsuspension. Hvis mor har HLA antistoffer bør man anvende HLA forligelige tromboytter. Der foreligger ikke evidens for effekten på trombcyttal og blødningsgrad, men det beskrives, at trombocyt transfusion kan suppleres med intravenøs immunglobulin (daglig dosis 1g/kg/dosis i to døgn) eller steroid ( fx Hydrokortison intravenøst 10 mg x 2 dagligt til maturt barn, eller prednison 2 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 døgn), som også har effekt på trombocyttallet. Effekten på trombocyttallet opnås dog først inden for 24-36 timer efter behandlingsstart. Den immunmodulerende behandling synes også at forlænge levetiden af transfunderede trombocytter.

Billede 19

Billede 22