Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vurdering og behandling af patienter

 

Formål

At sikre:

 • • Initial vurdering og behandling af patienten.

 • • Den rette prioritering, udredning og behandling.

 • • Korrekt visitation og overdragelse af patientens. 

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akulægebilerne i Region Nordjylland.

 

Behandling

Primærvurdering

 

A - Airway: fri luftvej

 • • Er der fri og uhindret luftvej?

 • • Er der snorken eller stridor?

 • • Kan patienten beskytte sin luftvej?

 

Behandling efter behov:

 • • Lejring

 • • Kæbeløft

 • • Sugning

 • • Tungeholder

 • • Nasal airway

 

B - Breathing: vejrtrækning

 • • Se - lyt - føl efter vejrtrækning.

 • • Er der cyanose?

 • • SAT måles

 • • Symmetrisk bevægelse af thorax?

 • • Indtrækninger?

 • • Brug af hjælpemuskler?

 • • Forlænget ekspiration?

 • • Raslende “fugtig” vejrtrækning?

 • • Respirationsfrekvensen tælles

 • • Respirationsdybden vurderes

 

Behandling efter behov:

 • • Iltbehandling

 • • Ventilation / støtteventilation

 • • Evt. medicinsk behandling

 

C - cirkulation. Kredsløb:

 • • Pulsfrekvens og fylde vurderes

 • • Huden vurderes. Kold, varm, klam, svedende, bleg, marmoreret?

 • • Kapillærrespons vurderes. Børn & voksne: < 2 sek.

 • • Blodtrykket måles

 • • Hjertets elektriske aktivitet vurderes med EKG

 

Behandling efter behov:

 • • Etablering af intravenøs adgang. PVK størrelse afhængig af situationen

 • • Infusion af isotonisk NaCl

 • • Lejring

 • • Evt. medicinsk behandling

 

D - Neurologi og bevidsthedsniveau:

 • • Bevidsthedsniveauet bestemmes ud fra Glagcow Coma Score (GCS) eller AVPU

 • • Smertevurdering

 • • Pupiller undersøges, størrelse og lysreaktion vurderes. Er blikretningen normal?

 • • Neurologisk status vurderes. Kraft, følesans, koordination undersøges

 • • Er patienten nakke-ryg stiv?

 • • Ved bevidsthedspåvirkning måles BS.

 

Behandling efter behov:

 • • Evt. medicinsk behandling

 

E - Expose/environment. Synliggørelse/omgivelser:

 • • Afklædning af patienten i konkret nødvendigt omfang af hensyn til undersøgelse og behandling

 • • Tildækning af patienten ud for konkret behov og af hensyn til patientens blufærdighed

 • • Ved mistanke om feber eller afkøling måles om muligt temperatur

 • • Ved trusler fra omgivelserne, gift, røg, kulde, varme, m.m. beskyttes patienten mod dette.

 

Behandling efter behov:

 • • Indpakning

 • • Afkøling

 • • Evt. medicinsk behandling

 

Vurdering og dokumentation

Behandlingscirklen:

Initial vurdering foretages jf. behandlingscirklen og følger ABCDE-princippet, der anvendes desuden relevante retningslinjer og instrukser.

På baggrund af denne vurdering fastlægges en algoritmebaseret bahandling af tilstanden, som løbende revurderes, og tilpasses patientens situation.

 

Patientens tilstand revurderes kontinuerligt ud fra ABCDE-principperne for at identificere ændringer heraf.  Revurdering dokumenteres i PPJ som sekundær vurdering. Sekundær vurdering fortages når patienten er ABC stabil, der monitoreres med monitor til indsamling af vitalparameter. 

Kritiske patienter kræver kontinuerlig og intensiv overvågning og revurdering, øvrige patienter observeres og revurderes løbende under transporten. For alle patienter hvor der er fortages behandling observeres og vurderes for effekten af behandlingen.

 

Særlige forhold

Tilkald af assistance af præhospital akutlæge fortages, hvor patienten ikke umiddelbart kan stabiliseres, ved forværring af patientens tilstand eller ved behov for anden yderligere assistance. Assistance af præhospital akutlæge aftales altid direkte med lægen.