Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rektopeksi, forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse

Rektopeksi er behandling af rektalprolaps. Operationen kan foretages laparoskopisk.

Ved operationen frigøres endetarmen i bughulen, den trækkes op af det lille bækken og sys fast til knoglen omkring bækkenindgangen. Der bliver som regel indsat et lille net til at fastholde tarmen.

Operationstid ca. 2 timer. OBS lukket stue fra nettet pakkes ud.

Operationen kan også foretages robotassisteret.

Præoperativt tilsyn

Hovedparten af patienterne er ældre og har ofte konkurrerende medicinske sygdomme.

Standardfremstilling og forberedelse

 • • Esmeron og Bridion ved robotassisteret operation

 • • MistralAir temperaturføler

 • • Kateter á demeure

 • • Forlængerslange til i.v.

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

 • • Patienten modtages

 • • Der anlægges PVK

 • • Ved robotassisteret operation anvendes HUG U Vac. pude til lejring af patienten. Her skal patienten lejres nede på lejet fra start (skjorten tages af, og kroppen dækkes med varme tæpper).

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard monitorering

 • • Eventuelt arteriekanyle venstre hånd

 • • NMT

Lejring

 • • Ligeudleje med begge arme ind til siden (obs. forebyggelse af tryk, kan ikke tilses peroperativt)

 • • Speciel pude til hovedgærdet pga. brug af skulderpuder (obs. ekg-elektrodernes placering)

 • • Tuben placeres i venstre side

 • • Anæstesiudstyret trækkes til venstre af hensyn til operatøren

 • • Kontroller lejringen løbende peroperativt

 • • Ved robotassisteret operation lejres pt i HUG U Vac puden. Se Robotassisteret laparoskopisk kirurgi, forberedelse og anæstesi i A-Anæstesi

Anæstesi/analgesi anæstesi i A-anæstesi

 • • Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

 • • Indledning og anæstesi efter ordination

 • • Patienten intuberes. Omhyggelig kontrol af tubeplacering peroperativt er nødvendigt på grund af risiko for bronkial intubation under pneumoperitoneum

 • • Patienten kan efter behov relakseres. Det intraabdominale tryk bør ikke overstige 10-12 mmHg

 • • Ved robotassisteret operation tubes patienten med McGRATH og relakseres med Esmeron (reverteres evt. med Bridion)

Ventilation

Pneumoperitoneum giver elevation af diaphragma og forøgelse af det intratorakale tryk fulgt af

nedsat compliance og øget respirator peak-tryk.

FRC (funktionel residual kapacitet) reduceres og herved ændres ventilations-/perfusionsmisforholdet

mod shunt.

Der ses stigende ETCO2 ved uændrede respiratorindstillinger. Ventilationen kan derfor tilrettes

vejledt af ETCO2 og under hensyntagen til peak-tryk.

Der anvendes ikke rutinemæssige PEEP under pneumoperitoneum af hensyn til preload.

 

Obs. peroperativt: Subkutant emfysem, pneumothorax

 

Antibiotika efter ordination

Ventrikelsonde nedlægges.

Peroperativ væsketerapi

Op til 10 ml/kg første time, herefter som restriktivt regime 3 ml/kg/t., ellers efter ordination

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Laparoskopiske indgreb har høj frekvens af postoperativ kvalme og opkastning.

Postoperative ordinationer og observationer

Patientbehandling i opvågningsafsnittet