Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telefonnedbrud –Nødprocedure

Personale på afsnittene, der bliver opmærksomme på Outlook-informationer om telefonproblemer kontakter umiddelbart vagthavende, via kode, DECT-telefon eller ordonnanstjeneste.

 

 

A. Eksterne telefoner ude af drift:
Telefonist giver besked på personsøgerne (om muligt) og Outlook.

 1. 1. Der må KUN foretages interne opkald!

 2. 2. Test nødtelefonerne.

 • • a) fungerer: bagvagten orienteres og tilkaldes ved behov for hjælp.

 • • b) fungerer ikke: bagvagten tilkaldes via Information (om nødvendigt med ordonnans) og forbliver på sygehuset, indtil telefonerne igen fungerer.
  Forsøg at etablere telefonkæde med private mobiltelefoner:
  Alternativt må der etableres en ordonnanstjeneste udgående fra børneafdelingens døgnafsnit.

 1. 3. Er nødtelefonerne ude af drift, må henvendelse til Information kun ske ved kald af 112, hjertestop, dårligt barn, tilkald af boligvagter, teknikker til akutte opgaver, samt tilkald af pårørende til meget dårligt barn.

B. Interne (og evt. eksterne) telefoner ude af drift:

Telefonist giver (om muligt) besked på personsøgerne og Outlook.

 1. 1. Vagthavende opholder sig i Børnemodtagelsen og neonatalvagten på afd. 12/13

 2. 2. Som under punkt A2

 3. 3. Som under punkt A3

Forvagten: Hvis afdelingerne ikke kan få kontakt med Børneafdelingens forvagt, sendes en stafet til forvagtens vagtværelse udenfor på gangen ved lægernes konferencerum:
Kode 301: eller pr.tlf.: se vagtskema og vagtens DECT (eller mobil) tlf.nr.

Bagvagten: Kode 303 eller pr. tlf.: se vagtskema og vagtens DECT (eller mobil) tlf. nr.

Neonatal forvagt: Hele døgnet: kode 302.

Neonatal bagvagt (tilstedeværelsesvagt) har vagtværelse på neonatalafdelingen.
Kode 304, eller pr. Tlf.: se vagtskema og vagtens DECT (eller mobil) tlf. nr.

 

Nødtelefoner

Børnemodtagelsen

62848

Afsnit Døgn, 1. sal

62869

 

Dagafsnit

62866

Afsnit Døgn, 2. sal

62868

 

Afsnit 12

62864

Afsnit 13

62865

 

Fødegangen

63167

Barselsgang

62986

 

Intensiv 103

62860

Rtg. Nord

65117

 

Information Nord

98138523

Information Syd

98144602

 

VIGTIGT: hvis bagvagt forlader sygehuset, fx ved tilsyn gives forvagten information om hvilket nummer der kan ringes på til bagvagten er tilbage. I den periode holder forvagten også kode 303

Retningslinierfor sygehuset i tilfælde af reduceret eller ingen telefoni- og personsøgedrift