Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø

Formål

At der følges op på modtagne prøver og undersøgelsesresultater, således patienterne sikres hurtig og effektiv behandling samt undgår skade eller unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultat.

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, læger og sygeplejersker.

 

Beskrivelse

Prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen digitalt og bliver præsenteret via menuen ”Afdelingsopgaver” og ”Svar til godkendelse”. Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater i EPJ godkendes digitalt i EPJ.

 

Listen ”Svar til godkendelse” viser både biokemiske, mikrobiologiske, billeddiagnostiske, patologiske og genetiske svar til godkendelse samt dokumenter fra arkiv, som skal godkendes.

Fra listen kan du åbne svaret og godkende det (ved at højreklikke ”Vis svar” og ”Godkend”), eller gå til den enkelte patients journal og godkende svaret. Når du godkender et svar fra listen ”Svar til godkendelse”, opdateres listen automatisk.

 

Billede 1Hvis du kun vil se en delmængde af de svar, som afventer godkendelse, kan du klikke på

 

Herved åbner dialogboksen: ”Vælg filtrering”.

 

Undtagelse

Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (fx ENG/EMG) forefindes ikke i listen ”Svar til godkendelse”, men skal fremfindes i patientkontekst under menuen ”Arkiv”.

 

VIGTIGT når der oprettes rekvisition

Når læge/sygeplejerske/sekretær opretter en rekvisition, skal der i det omfang, det er muligt, i fritekstfeltet angives en ”Gruppe. Dette i forhold til at skabe bedre overblik og med henblik på at kunne sortere listen ”Svar til godkendelse”

 

Gruppe angives som:

  • • Allo – knæ

  • • Allo – hofte

  • • Skulder

  • • Hånd

 

Arbejdsgange

Indlagte patienter

Den stuegangsgående læge er som udgangspunkt ansvarlig for, at prøvesvar på den enkelte patient godkendes løbende under indlæggelsesforløbet. Ved normale blodprøvesvar kan en sygeplejerske på O4 godkende disse.

 

Ved hastesvar eller skæve værdier, som meldes telefonisk, kontaktes ansvarlig sygeplejerske/læge.

 

Ved udskrivelse og i forbindelse med epikrise-diktering gennemgår udskrivende læge prøvesvar for den enkelte patient og godkender eventuelt ikke-godkendte svar.

 

  • • patientkontekst gå til ”Rekvisitioner og svar” + ”Rekvisition/svar”

  • • Højreklik på ikke godkendte svar og vælg ”Godkend”

 

Udskrevne patienter

Ikke-godkendte prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnittet bliver stående på sengeafsnittets liste ”Svar til godkendelse”.

Sengeafsnitssekretær gennemgår listen dagligt og videresender ikke-godkendte svar (kun én opgave pr. CPR.nr.) – der sendes direkte til relevant sundhedsfaglig personale fx den opererende læge (behandlings-/patientansvarlig læge).

 

Ved ”skæve” svar – fx ved positive kammebiopsi-svar sikres det derudover, at svarene også ses hurtigt med henblik på hurtig reaktion efter konstatering af ”skæve” svar.

Dette kan gøres ved at give den relevante sygeplejerske besked, ringe direkte til/få fat i lægen eller sende en mail til relevante personer med høj prioritet – og så selvfølgelig sikre/følge op på, at mailen bliver set, og at der reageres ret hurtigt derefter, så vi handler rettidigt.

 

Ambulante patienter

Ambulatoriets ”Svar til godkendelses”-liste indeholder prøvesvar/undersøgelsessvar for alle respektive fagområder (grupper). Såfremt rekvirenten ved oprettelse har angivet relevant gruppe, kan listen sorteres på disse.

 

Fagområdesekretær kan godkende svar og undersøgelsesresultater på ambulatoriets liste, hvis de er handlet på.

INFO-møder

Blodprøver fra INFO-møderne godkendes af anæstesi – dette gøres i forbindelse med, at anæstesien får journalerne efter INFO-møderne.

 

Lægerne i det enkelte fagområde er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (i menuen ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver”) og få alle opgaver håndteret og afsluttet.

 

Referencer

Håndtering af parakliniske svar

Opret opgaver

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

RSM - Biokemi (Huskeseddel)

RSM - Opret mikrobiologisk rekvisition (Navigationsseddel)

RSM - Patologi (Huskeseddel)

RSM - Print i parakliniske systemer (Huskeseddel) (TILFØJET 01-03-2022)

 

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøver.

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser; nr 9207 af 31/05/2011