Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening af patienter for MRSA – Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Der henvises til den regionale retningslinje: MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

Beskrivelse

Alle, der indlægges på hospital, skal spørges, om der foreligger en risikosituation. På Skagen Gigt- og Rygcenter foregår dette af sygeplejersken i forbindelse med et telefonopkald 3 – 4 uger før indlæggelsen.

Lykkes det ikke at få telefonisk kontakt til træningsgæsten, sendes brev med anmodning om at kontakte Skagen Gigt- og Rygcenter. Ved denne kontakt vil det være lægesekretæren som ud fra samme kriterier screener træningsgæsten.

Vurderes det at træningsgæsten er i risikogruppen, følges der op med en podning hos egen læge. Træningsgæsten får via e-Boks informationsbrev, som kan medbringes til egen læge med henblik på at få foretaget en podning. Af hensyn til tilrettelæggelse af opholdet er det en fordel, at svaret herpå foreligger inden ankomst til centeret – derfor anbefales træningsgæsten at tage hurtig kontakt til egen læge.

Inden træningsgæsten starter sit ophold, tjekker sygeplejersken svar på podning i journalen. Ved positivt svar informeres Hygiejnesygeplejerske med henblik på at sikre korrekte forholdsregler fra start.

Hvis en træningsgæst i risikogruppen møder op uden at have fået foretaget podning, eller vi mangler svar herpå, skal denne foretages, og vi anvender værnemidler som ved MRSA, indtil svar på podning foreligger.

Hvis en træningsgæst møder op uden forudgående telefonkontakt, foretages MRSA-screeningen ved ankomst.

 

Dokumentation

Screeningen dokumenteres i journalen i forbindelse med telefonkontakten.

 

Referencer

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)