Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af blærecancer

 

Formål

Formålet er i videst muligt omfang at sikre et sammenhængende patientforløb samt overholde

kræftbehandling af blærecancer.

 

Definition

Ved akut kræftbehandling forstås: at der højst må gå 6 kalenderdage, fra at der opstår begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder i et udrednings- og behandlingsforløb på sygehuset.

Ved antikoagulationsbehandling forstås: antikoagulationsbehandling med tablet Marevan, Marcoumar, Plavix og Xarelto.

 

Beskrivelse

Ved begrundet mistanke om blærecancer (makroskopisk hæmaturi, nyopstået urge eller vedvarende recidiverende cystitter) sender undersøgende læge en henvisning til Regionshospital Nordjylland. Sekretærerne på urologisk afsnit sørger for at kode henvisningen ind hurtigst muligt og lægge den til den visiterende overlæge. Såfremt overlægen vurderer, at patienten skal indgå i et kræftpakkeforløb, noteres dette på henvisningen. Herefter finder sekretærerne en tid til forundersøgelse/cystoskopi. Der medsendes folderen ”Kikkertundersøgelse af blæren” samt relevante bilag med patientrettigheder. Samtidig kontakter sekretærerne Billeddiagnostisk Afdeling med henblik på en tid til CT-urografi samme dag eller senest 2 hverdage efter cystoskopien. Denne tid noteres på vejledningen til CT-urografi, som hæftes sammen med henvisningen. Sekretærerne bestiller kreatinin til samme dag som cystoskopi, kreatinin må max. Være 8 dage gammel. CT-urografi-henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling skrives af sekretær. Når patienten kommer til cystoskopi, tages kreatinin og vejledningen til CT-urografi, påført tidspunktet, udleveres til patienten.

 

Efter cystoskopi med suspekt fund i blæren

 • • Der findes en tid til operation (TUR-B, evt. med PDD) i anæstesi inden for 1 uge, hvor patienten møder fastende kl. 07.30 på UK5

 • • Lægen laver en kort journal indeholdende stethoscopia pulmonum og stethoscopia cordis samt blodtryk og puls. Operatørsamtale i PEJ udfyldes.

 • • Patienten ses af anæstesilægen, får evt. taget blodprøver (type og væsketal) og såfremt pt. er 50 år tages der også ekg

 • • Sygeplejersken laver indlæggelsessamtale og dokumenterer i EPJ

 • • Når der foreligger svar på CT-urografi, vurderes disse af den opererende læge inden operationen

 

Efter operation i narkose

 • • Såfremt det drejer sig om meget udbredt/kompliceret blærecancer, henvises patienten videre til behandling på Aalborg Sygehus Nord, Urologisk Afdeling.

 • • Såfremt patienten skønnes radikalt opereret, booker sekretæren, i forbindelse med skrivning af operationsnotatet, en tid i ambulatoriet til svar på biopsierne inden for 2 uger.

 • • Når patienten er mobiliseret og har haft vandladning, udskrives han/hun til hjemmet. Der medgives skriftlig behandlingsplan samt ”tak for denne gang”

 

Efter svar på biopsi

 • • Ved benign mikroskopi: Patienten bookes til kontrolcystoskopi efter 4 måneder

 • • Ved malign mikroskopi: Patienten bookes til re-TUR-B inden for 2-4 uger.

 • • Hvis mikroskopisvar efter re-TUR-B er uden tegn på malignitet, skal der tages stilling til evt. BCG-behandling eller kun cystoskopikontrol.

 • • Er der fortsat malignitet, skal patienten henvises til uro-onkologisk vurdering

 

Reference

”Behandlingsstrategi”, udgivet af Dansk Blærecancergruppe.