Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PTC dræn - pleje af patienter med PTC dræn

- Percutan Transhepatisk Cholangiografi –

 

Baggrund

Anlæggelse af PTC dræn er rettet mod patienter, der har en malign eller benign lidelse i galdevejene, og hvor ERCP med stentanlæggelse ikke har været muligt.

 

Anlæggelse af PTC dræn sker med henblik på senere anlæggelse af en permanent intern metalstent. PTC drænet kan i enkelte tilfælde være blivende med udskiftning af drænet hver 3. måned

 

PTC dræn anlægges, mens patienten er i fuld anæstesi. Under gennemlysning sprøjtes kontrast via et kateter for at visualisere galdevejene. Kan stenosen forceres med lederen anlægges et internt dræn fra galdeveje til duodenum. Det anvendte kateter efterlades som ekstern komponent. Effekten af PTC- drænet ses indenfor det første døgn.

 

Anlæggelse af PTC dræn sker under indlæggelse i Mave Tarmkirurgisk Afdeling, men ved langvarig drænage kan dette fortsættes i primærsektor. Der gælder samme anbefalinger vedrørende pleje og hygiejne som under indlæggelse.

 

Formål

At drænere patientens galdegange, som enten på grund af sten - tumor - adhærencer - misdannelser - eller tidligere galdeoperationer er obstrueret.

At sikre patienten korrekt pleje, observation og information mens patienten behandles med et PTC dræn.

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger.

At patienten sikres tryghed i forbindelse med forsat behandling i hjemmet.

 

Anbefalinger

Præoperativt

Patienten informeres om indgrebets art og det forventede forløb.

Foruden en ultralydsscanning - der viser sikre dilaterede intrahepatiske galdegange - skal patienten have anæstesiologisk tilsyn med rutineprøver - specielt sikres patientens blodtype, BAC-test, lever- og koagulationstal (INR < 1,5).

 

Postoperativt

Patientens vitale funktioner observeres i henhold til standard forskrifter.

Patienten er TL (til leje) i 2 timer.

BT og puls måles minimum en gang i timen de første 2 timer.

Såfremt patienten er velbefindende 2 timer efter proceduren, og der ikke er klinisk mistanke om komplikationer kan patienten mobiliseres.

 

Generel pleje og observation

PTC drænet giver sjældent anledning til smertegener, men patienten skal sikres relevant smertebehandling, så mobilisering og et rimeligt aktivitetsniveau kan opretholdes.

 

Bandagering af PTC dræn

PTC- drænet er ikke sutureret til patientens hud, idet drænets ”pigtailkonstruktion” sikrer placeringen.

 

PTC drænets eksterne komponent er fikseret på en ”drain-fix” plade på huden, så knæk, træk og tryk forhindres.

 

Pladen skiftes første gang 3. dag efter anlæggelse - herefter ved behov.

 

Over ”drain-fix” pladen og drænets eksterne komponent anlægges en steril gazekompres (Mesorb).

 

Forbindingen skal skiftes når den er løs, fugtig eller forurenet for at:

 • • hindre at patienten får infektion

 • • hindre at patienten får hud - irritation omkring drænåbningen

 • • ”drain-fix” pladen kan hæfte stabilt, så der sikres korrekt placering og derved optimal funktion af drænet

 • • patienten sikres mulighed for at kunne færdes eller mobiliseres uden begrænsninger af drænet.

 

Indstikssted

 • • Indstiksstedet observeres i forbindelse med skift af ”drain-fix” pladen

 • • Indstiksstedet renses med Klorhexidinsprit 0,5 %.

 • • Indstiksstedet og huden omkring indstiksstedet observeres for utæthed, smerter og infektionstegn

 

Ethvert dræn betragtes som mulig indgangsport for mikroorganismer, hvorfor der skal sikres en høj grad af hygiejne som angivet i infektionshygiejniske forskrifter:

 

Behandlingsprocedure via PTC drænet

 • • Patienten orienteres

 • • Der anvendes rene handsker.

 • • PTC-drænets eksterne komponent er i udgangspunktet afklemt. Ændringer i dette ordineres af læge.

 • • En gang dagligt indsprøjtes / flushes 10 -15 ml isoton NaCl 0,9 % ind i den eksterne komponent - i en seance - og derved videre ind i den interne komponent, for at sikre en optimal funktion og afløb af galde. Der skal ikke aspireres.

 • • Får patienten feber og / eller smerter skal patienten tilses af vagthavende læge.

 • • Får patienten feber og / eller smerter kan PTC drænets eksterne komponent åbnes til en drænpose - i et lukket system - idet der tilsyneladende ikke er nedløb i den interne komponent. Der kan forsøges med indsprøjtning af 10-15 ml isoton NaCl 0,9 %.

 • • Såfremt patienten har behov for en drænpose, skiftes denne mindst en gang om ugen.

 

Blodprøver

 • • Dagen efter anlæggelsen af PTC drænet måles patientens hæmoglobin og levertal. Fald i bilirubin indikerer, at der nedløb via den interne komponent.

 • • Herefter er der individuel kontrol.

 

Status

Nedenstående parametre indgår i overvejelserne vedr. udskrivelse til hjemmeplejen og planlægning af operation:

 • • Patientens generelle kliniske tilstand

 • • Icterus, hudkløe

 • • Bilirubin - niveau

 • • Febrilia, smerter

 • • Drænets virke internt?

 • • Drænets virke til pose?

Udskrivelse

Patienten kan udskrives med PTC dræn til fortsat pleje af primærsektoren - afhængig af ovenstående parametre.

 

Ved udskrivelsen medgives patienten sygeplejeepikrise og vejledning til hjemmeplejen ”Pleje af patienter med PTC dræn”

Hjemmesygeplejersken sikrer, at der er nedløb i den interne komponent ved dagligt at sprøjte / flushe 10-15 ml isoton NaCl 0,9 % gennem den eksterne komponent.

Patienten sikres ambulant kontrol i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium.

 

Seponering af PTC drænet

Seponering af PTC drænet er afhængig af status og om patienten skal tilbydes:

 • • en operativ løsning

 • • en permanent stentanlæggelse. Patienten indkaldes til ny PTC, hvor man via det primære PTC - dræn kan forsøge at anlægge en permanent intern metalstent i galdegangene.

 • • skiftning af PTC dræn hver 3. måned livslangt

 

Seponering af PTC drænet kan foretages af læge i Mave Tarmkirurgisk Afdeling eller efter instruktion af sygeplejerske. Inden fjernelse, skal tråden, der fikserer krøllen i spidsen af kateteret, løsnes.

Efter seponering

 • • Patienten observeres som ved den primære anlæggelse; se ”Postoperativt”

 • • Der er anlagt tør absorberende forbinding over. Forbinding er kun nødvendig det første døgn.

 • • Patienten informeres om forholdsregler, der retter sig mod at undgå bruse- og karbad samt forurening - det første døgn efter seponering af PTC drænet

 • • Opfølgning retter sig mod patientens kliniske tilstand - specielt icterus, hudkløe

 

Referencer

http://www.infektionshygiejne.rn.dk/

 

”Perkutan Transhepatisk Chonlangiografi (PTC), med kateterdrænage eller metalstent” i ”Klinisk Vejledningssystem ”, Radiologisk afdeling. 2007

 

”Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus - Maj 2004”