Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb: Udredning og behandling af patienter med hæmatologisk kræftsygdom ved Aalborg Universitetshospital

Udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens beskrivelser af kræftpakkeforløb 2012.

 

Henvisende instans (praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling)

Ved begrundet mistanke om malignt lymfom

Se i PRI under Maligne lymfomer

Patienten orienteres af henvisende læge om kræftmistanken.

Ved forstørret lymfeknude i aksil eller inguina og/eller ved CT-påvist universel glandelsvulst, hvor kriterierne for begrundet mistanke om malignt lymfom er til stede, henvises patienten direkte til Hæmatologisk Afdeling.

Ved isoleret, forstørret lymfeknude på halsen henvises patienten til pakkeforløb på ØNH-Afdelingen mhp. ekstirpation af den suspekte lymfeknude. Såfremt der påvises malignt lymfom, viderehenvises patienten til pakkeforløb på Hæmatologisk Afdeling, se nedenfor.

Henvisning til Hæmatologisk Afdeling foregår ved at der tages telefonisk kontakt til vores forløbskoordinator på tlf. 9766 3836 (kl. 8-15) eller ved fremsendelse af elektronisk henvisning.

Forløbskoordinatoren booker en tid, hvor patienten indenfor pakkeforløbet kan komme til undersøgelse på Hæmatologisk Afdeling.

Patienten får enten via e-boks eller telefonisk meddelelse om mødetidspunkt og –sted.

Den henvisende læge/afdeling kan evt. fax’e (fax-nr. 9766 3831) en henvisning og relevant journalmateriale.

Efter lægelig visitation booker forløbskoordinatoren tid til FU og SFU (svar på forundersøgelse), ligesom der bestilles diverse undersøgelser (KM-undersøgelse, CT-scanning, PET/CT-scanning og andre specialundersøgelser.

Ved forstørret glandel i aksil vurderes glandlen af speciallægen. Glandelbiopsi foregår på Mammakirurgisk Afdeling (se nedenfor). Det skal af henvisningen fremgå, at glandlen er vurderet af speciallæge.

Ved forstørret glandel i inguen henvises patienten til Ortopædkirurgisk Afdeling (se nedenfor).

Hvis der kun er dybereliggende, patologiske glandler foretages ved retroperitoneale glandler UL-vejledt grovnålsbiopsi, ved glandler mediastinalt biopsi i forbindelse med mediastinoskopi eller torakoskopi (Lungemedicinsk Afdeling/Thoraxkirurgisk Afdeling), ved processer i lungerne CT-vejledt biopsi eller torakoskopi og ved processer i cerebrum neurokirurgisk biopsi.

Ved processer i ventriklen henvises patienten til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling mhp. gastroskopi med biopsi.

Ved begrundet mistanke om myelomatose

Se i PRI under Myelomatose

Patienten orienteres af henvisende læge om kræftmistanken.

Den henvisende læge kontakter telefonisk Hæmatologisk Afdeling (forløbskoordinator på 9766 3836 kl. 8–15) eller sender en henvisning.

Forløbskoordinatoren meddeler lægen en tid, hvor patienten indenfor 6 kalenderdage kan komme til undersøgelse på Hæmatologisk Afdeling.

Efter lægelig visitation booker forløbskoordinatoren tid til FU, ligesom der bestilles KM-undersøgelse, CT-scanning af skelettet samt SFU (svar på forundersøgelse).

Den henvisende læge kan evt. fax’e (fax-nr. 9766 3831) samtidigt en henvisning og relevant journalmateriale.

Ved begrundet mistanke om akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom.

Se i PRI under Akut myeloid leukæmi og MDS.

Patienten orienteres af henvisende læge om kræftmistanken.

Den henvisende læge kontakter telefonisk Hæmatologisk Afdelings forløbskoordinator på 9766 3836 kl. 8–15 eller hæmatologisk bagvagt. Patienten indlægges som hovedregel akut på Hæmatologisk Afdeling.

I øvrige tilfælde meddeler forløbskoordinatoren telefonisk en tid, hvor patienten indenfor 3 døgn kan komme til undersøgelse på Hæmatologisk Afdeling.

Den henvisende læge kan evt. fax’e (fax-nr. 9766 3831) samtidig en henvisning til Hæmatologisk Afdeling med patientens sygehistorie, prøveresultater, aktuel medicinliste og væsentlige tidligere sygdomme.

Kommer patienten fra en anden afdeling fax’es relevant journalmateriale.

Indenfor første døgn foretages en lægelig visitation mhp. fastlæggelse af, hvilket pakkeforløb patienten skal indgå i (akut leukæmi/fremskreden MDS).

Ved begrundet mistanke om kroniske myeloide sygdomme

Se i PRI under Polycytæmia Vera, CML, MDS og ET.

Patienten orienteres af henvisende læge om kræftmistanken.

Henvisning til Hæmatologisk Afdeling foregår ved, at der tages telefonisk kontakt til vores forløbskoordinator på tlf. 9766 3836 (kl. 08.00-15.00) eller ved fremsendelse af elektronisk henvisning.

Forløbskoordinatoren booker en tid, hvor patienten ses på afdelingen efter senest 7 kalenderdag til påbegyndelse af undersøgelser på Hæmatologisk Afdeling.

Patienten får telefonisk meddelelse om mødetidspunkt og –sted eller brev i e-boks.

Den henvisende læge/afdeling fax’er (fax-nr. 9766 3831) samtidigt en henvisning og relevant journalmateriale.

På henvisningsdagen/efterfølgende dag foretages en lægelig visitation mhp. fastlæggelse af udredningsprogrammet som tilrettelægges af forløbskoordinatoren.

Hæmatologisk Afdeling

Forundersøgelse

Der vil dagligt være afsat en akut tid til forundersøgelse.

Knoglemarvsundersøgelse

Der vil dagligt være afsat en akut tid på undersøgelsesstuen til knoglemarvsundersøgelse.

Det er kun forløbskoordinatoren, som må disponere over disse akutte tider.

Hvis man dagen før efter kl. 14.00 gerne vil booke en af disse tider, tages telefonisk kontakt til vores forløbskoordinator mhp. at bruge tiden til en anden patient.

Ved ambulante forløb vil der blive booket tid til Svar på FU (SFU).

Forløbstider

Fra henvisning modtaget til første fremmøde:
 • • Kroniske myeloide sygdome: 6 kalenderdage

 • • Myelomatose: 6 kalenderdage

 • • Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi: 6 kalenderdage

 • • Akut leukæmi og fredskreden myelodysplastisk leukæmi: Indlægges akut

Fra første fremmøde på udredende afdeling til afslutning på udredning (SFU):
 • • Malignt lymfom: 22 kalenderdage

 • • Myelomatose: 20 kalenderdage

 • • Kronisk myeloid sygdom: Individuelt tilrettelagt – forløbstider er ikke opstillet

 • • Akut leukæmi: 4 kalenderdage

Fra henvisning modtaget til start på primær behandling:
 • • Myelomatose: Individuelt tilrettelagt – ikke opstillet forløbstider

 • • Akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom: 6 kalenderdage

 • • Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi: stråleterapi 43 dage, kemoterapi 31 kalenderdage

 • • Kroniske myeloide sygdomme: Individuelt tilrettelagt

 

Samarbejdende afdelinger

Patologisk Afdeling

Under ”Prioritet” på de elektroniske rekvisitioner skal der markeres ”Kræftpk.”.

Prøven skal fremsendes, således at den modtages før kl. 13.30 på prøvetagningsdagen. Hos 90 % af patienterne kan vi så regne med at have svar på henholdsvis knoglemarvsundersøgelse og lymfeknudebiopsi efter 6 hverdage, dvs. patienten kan sættes på til svar på disse undersøgelser 7 hverdage efter at undersøgelsen er udført.

Forløbskoordinatoren kontakter dagen før SFU Patologisk Institut mhp. om svaret vil være klart. Hvis ikke, findes en ny tid til SFU.

For patienter mistænkt for akut leukæmi/fremskreden MDS kan der afgives foreløbigt svar samme dag, hvis prøven er modtaget senest kl. 11.00.

For øvrige prøver skal der afgives svar inden for 24 timer.

Nuklearmedicinsk Afdeling

Booking foregår ved telefonisk kontakt til Nuklearmedicinsk Afdeling, hvor tiden for skanning oplyses. Vi kan også præ-booke tiden og oplyse tidspunktet i henvisningen til Nuklearmedicinsk Afd..

Der sendes elektronisk henvisning.

Forløbskoordinator er ansvarlig for at patienten er informeret om undersøgelsen, herunder forholdsregler i forbindelse med undersøgelsen i henhold til Nuklearmedicinsk Afdelings instrukser.

Radiologisk Afdeling

Undersøgelser

CT-scanning af skelettet, UL af abdomen, herunder UL-vejledt biopsi, CT-scanning og MR-scanning: Telefonisk kontakt fra vores forløbskoordinator til MR-teamet.

Forløbskoordinator er ansvarlig for at patienten er informeret om undersøgelsen, herunder forholdsregler i forbindelse med undersøgelsen i henhold til Radiologisk Afdelings instrukser.

For alle radiologiske undersøgelser gælder, at der efterfølgende sendes en elektronisk henvisning, hvor der under ”Prioritering” vælges ”Andet”. Her skrives ”Akut pakkeforløb/Hæm can”.
Under ”Problemstilling” skrives ”Dato for evt. aftalte undersøgelser på Radiologisk Afdeling”. ”Dato for Svar på FU i Hæmatologisk Afdeling”.
Indikation, anamnese og ansvarlig læge som altid.

Der afgives svar på CT-scanninger indenfor 48 timer. Svar på CT-scanning af skelettet gives indenfor 3 dage eller før ”svar på forundersøgelse” hvis en dato er anført.

 

Øre-Næse-Hals-Afdelingen

Patienter henvist fra praktiserende læger/praktiserende ØNH-læger med begrundet mistanke om hoved-halskræft ses gerne indenfor 3 døgn, ofte dog allerede dagen efter patienten bliver henvist.

Her startes udredning med FNA/grovnålsbiopsi. Vurderes der behov for en åben glandelbiopsi i GA får de tid til dette den følgende dag på Øre-Næse-Hals-OP-gang.

Såfremt biopsien viser malignt lymfom, kontaktes hæmatologisk forløbskoordinator på tlf. 2 3836 mhp. en tid (< 3 døgn) til forundersøgelse og knoglemarvsundersøgelse.

Journalen fremsendes til Hæmatologisk Afdeling.

Såfremt Hæmatologisk Afdeling får henvist en patient med behov for biopsitagning fra hoved-halsområdet, kontakter vores forløbskoordinator forløbskoordinatoren på ØNH-Afdelingen. På den måde vil vi kunne få en tid inden for 3 døgn i ØNH-Ambulatoriet.

Umiddelbart efter den telefoniske kontakt sendes en intern henvisning til ØNH-Afdelingen og relevant journalmateriale fremsendes til ØNH-Afdelingen.

Kræves der en åben biopsi i GA vil det kunne planlægges til dagen efter besøget i ØNH-Ambulatoriet.

Patienter henvist af Hæmatologisk Afdeling til biopsitagning på ØNH-Afdelingen vil få svar på biopsien af Hæmatologisk Afdeling.

Lungemedicinsk Afdeling/Thoraxkirurgisk Afdeling

Ved glandler mediastinalt eller processer i lungerne henvises patienten elektronisk til ”Akut lungecancer-konference” i WebPAS. Vores forløbskoordinator kontakter efterfølgende forløbskoordinatoren på Lungemedicinsk Afd. mhp. at koordinere den fortsatte udredning.

Mammakirurgisk Afdeling

Ved forstørret glandel i aksilregionen henvises patienten elektronisk til Mammakirurgisk Afd. Forinden skal en speciallæge vurdere glandlen, herunder tage stilling til, om der er indikation for biopsi. Dette skal fremgå af henvisningen.

Efterfølgende kontakter forløbskoordinatoren Mammakirurgisk Afd. mhp. koordinering.

Gastrokirurgisk Afdeling

Der sendes elektronisk henvisning til Gastrokirurgisk Afd., som selv kontakter patienten med tidspunkt. Vores forløbskoordinator tjekker op på tiden i PAS.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ved forstørret glandel i ingvinalregionen sendes elektronisk henvisning til Ortopædkirurgisk Afd. Vores forløbskoordinator kontakter forløbskoordinatoren på Ortopædkirurgisk Afd. Hun melder, efter den lægelige visitation, tilbage med en tid til glandelekstirpation. Vores forløbskoordinator booker patienten til Dagbehandling Syd og informerer patienten, ligesom der arrangeres blodprøvetagning og anæstesitilsyn. Vores forløbskoordinator booker tid til svar på biopsien hos os.

Sarkomcentret i Århus

Se bilag!

Onkologisk Afdeling

Primær strålebehandling

Når beslutning herom er truffet, kontaktes Onkologisk Visitationsenhed telefonisk (4068 0164 el. 2 2745) med besked om, at vi har en lymfompatient, som skal have et ”hurtigt spor”.

Vi oplyser navn, cpr-nr., diagnose, lokalisation og hvilken scanningstype patienten skal have udført (lymfom: scanningstype: CT med kontrast).

Vi får telefonisk oplyst tid til patientens første ambulante møde på Onkologisk Afd., samt tidspunktet for CT (der skal ikke udfyldes henvisninger til scanningerne).

Vi orienterer patienten om disse mødetidspunkter, samt mødested. Desuden orienteres om, at patienten evt. vil få lavet en fiksationsskal forud for scanningen (lymfom i hoved-/halsområdet).

Vi sørger for, at patienten har/får taget en S-kreatinin.

Overvej kæbekirurgerne ved lymfomer i mundhule og/eller øvre hals.

Til patienten udleveres en folder med mødetid og -sted til:

 1. 1. Onkologisk Ambulatorium

 2. 2. CT-scanning

 3. 3. Evt. fiksationsskal

Når henvisningen er dikteret, skal denne og journalen til Hæmatologisk visitationssekretær, som samme dag skal skrive henvisningen, lave kopi af relevant hæmatologisk journal, histologisvar, beskrivelse af PET/CT-scanning og blodprøvesvar (S-kreatinin), for herefter at aflevere det på Visitationskontoret, Onkologisk Afdeling, 5. etage, hurtigst muligt og senest kl. 15.00. Afleveres i bakke mærket ”akut onkologi”.

Strålebehandling efter kemoterapi

Kan tidligst gives 2-3 uger efter sidste kur, da patientens kemoterapiinducerede knoglemarvshæmning forinden skal ophæves. Dette mhp. at undgå svær knoglemarvshæmning som følge af strålebehandlingen.

Beslutning om konsoliderende stråleterapi træffes som oftest i forbindelse med Lymfomkonference. Disse patienter skal skriftligt henvises til Onkologisk Afd. så snart beslutningen om strålebehandling er truffet, dog senest 2 uger før afsluttet kemoterapi.

Cytogenetisk Afdeling, Århus Sygehus

Svar skal foreligge senest 8 hverdage efter at analysen er udført (tlf. 401406175, fax 7846 7598).

 

Multidisciplinære teamkonferencer

Patologikonference

Patienter, som indgår i pakkeforløb, tilmeldes konferencen ved at sende en mail til den ansvarlige sekretær med angivelse af tidspunktet for undersøgelsen (KM eller lymfeknude).

Lymfomkonference

Mhp. endelig fastsættelse af behandlingsplan tilmeldes alle patienter med nydiagnosticeret malignt lymfom den ugentlige lymfomkonference.

 

Patienter med afvigende forløb

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Dette kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen skal man, i lighed med andre kræftpatienter, undersøges og behandles uden unødig ventetid.

Som hovedregel får man lagt en individuel plan, som vil ligge tættest muligt op ad pakken.

Afvigende forløb kan fx være:

 • • Patienter som får stillet kræftdiagnosen på en anden måde end via et pakkeforløb (fx ved tilfældigt fund).

 • • Patienter som ikke kan følge et relevant pakkeforløb pga. anden sygdom eller af psykiske eller sociale årsager.