Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KOL-efterundersøgelse i Medicinsk Ambulatorium

 

Formål:

At beskrive sygeplejen i forbindelse med KOL-efterundersøgelse.

 

Definition af begreber:

Device: Beholder med lungemedicin ~ inhalationssystemer

 

FEV1: Forceret ekspirationsvolumen i 1 sekund.

 

Fløjte: Træningsfløjte (uden medicin) til tjek af sugekraft

 

MRC: Medical Reasearch Council-skala er et spørgeskema med fem svarkategorier, hvor patienten selv angiver hvor meget aktivitet og deltagelse er påvirket på grund af dyspnø:

 1. 1. Kun åndenød ved svær fysisk anstrengelse

 2. 2. Åndenød ved hurtig gang eller gang op ad bakke

 3. 3. Går langsommere end jævnaldrende pga. åndenød, eller må stoppe op på grund af åndenød ved egen hastighed

 4. 4. Stopper pga. åndenød efter ca. 100 meters gang på lige grund

 5. 5. For svær åndenød til at forlade huset, eller åndenød ved af- og påklædning

 

NIP-skema: Skema til registrering af definerede indikatorer til indberetning til National Indikator Projekt

 

Saturationsmåling: Perifer måling af iltindhold i blodet.

 

Beskrivelse:

Sygeplejeopgaver ved ambulante KOL-patienter

 • • Højde, vægt og BMI

 • • Måling af blodtryk og puls

 • • Lungefunktions-test

 • • Fev1 < 50: saturationsmåling i hvile

 • • MRC-åndenødsstatus

 • • Ved MRC på 3,4,5: Info om KOL-rehabilitering og evt. udfylde henvisning

 • • Måle inhalationskapacitet på ”fløjte”

 • • Kontrol af inhalationsteknik

 • • Hygiejne i forbindelse med aktuelle devices

 • • Rygestatus

 • • Hos aktuelle rygere:

 • • Notere dagligt tobaksforbrug samt antal år som ryger

 • • Evt. rygestopvejledning og udlevere pjecer

 • • Udfyldelse af NIP-skema (1 gang årligt)

 • • Ernæringsscreening (CCS).

 • • Dokumentation under ”Sygeplejehandlinger” i CCS

Referencer:

NIP-registrering af KOL-patienter

 

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - behandlingsvejledning

 

Sygepleje til KOL-patienter